SMS кампания

По преценка на директорите, провеждаме SMS и мейл кампании, целящи да ангажират всички родители в училището с новата платформа и да ги информират за случващото се с техните деца.

Ефектът на кампаниите се измерва с тъй наречения "индекс на родителска ангажираност". За ангажиран приемаме родител, който влиза поне веднъж месечно в платформата, за да се информира за успехите и несполуките на своето дете.

До момента опитът ни сочи, че след подобна кампания индексът на родителска ангажираност се покачва до 70-80%.

В дългосрочен план родителите, които развиват навика да се информират за постиженията на децата си, демонстрират по-добро разбиране за възможностите и слабостите на своето дете.