Академия – STEAM образованието – философия и методически подходи за формиране и развитие на компетентности