Академия – Утвърждаване на учителския авторитет между властта и свободата