Обучение на училищен персонал

Нашият екип е обучил стотици учители из страната как ефективно да използват електронния дневник и да комуникират с родителите посредством модерни технологии. Обучението покрива и работа с допълнителните модули на платформата ШКОЛО, ако има нужда.

Предлагаме както онлайн, така и присъствено обучение. Свържете се с нас за повече детайли.