Обучение на училищен персонал

Нашият екип е обучил хиляди учители из страната как ефективно да използват електронния дневник и да комуникират с родителите посредством модерни технологии.

Обучението на учители за работа с платформата ШКОЛО покрива следните теми.

 

Модул "Електронен дневник"

 • Регистрация на профили на учители
 • Въвеждане, изтриване и редакция на оценки, отсъствия, отзиви
 • Въвеждане на седмично разписание и програми
 • Въвеждане на данни за родители и лични лекари
 • Въвеждане график на:
  • родителски срещи
  • контролни работи
 • Изпращане на съобщения до учители, родители, ученици
 • Работа през мобилното приложение

 

Модул "Събития"

 • Организиране на събития
 • Администриране на училищен календар

 

Модул "Статистики и справки"

 • Генериране на справки към РУО
 • Генериране на справки към НЕИСПУО
 • Генериране на справки за учителска и родителска активност

 

Модул "Учебни материали"

 • Качване, сваляне, споделяне на учебно съдържание
 • Оценяване и коментиране на учебно съдържание

 

Цена (без ДДС)

Обучение на място (без кредит):   25 лв. / учител

Обучение на място (с кредит):   58 лв. / учител