Академия – Учене чрез преживяване, активен подход за взаимодействие в обучението