Академия – Многообразие на учениците и фактори, които влияят на тяхната социализация и академична успеваемост