Препоръки

Клиенти

Асен Александров
Като директор имам възможност да се запозная и изпробвам много различни платформи. Освен, че сам видях преимуществата и възможностите на ШКОЛО, получих положително мнение и подкрепа и от моите учители.
Асен Александров
Директор, 51 СУ "Елисавета Багряна" - София
Надежда Николчева
Електронният дневник на ШКОЛО наистина се превърна в ценен помощник на директора, бърза, удобна и качествена връзка между семейството и училището. Ръководството на училището ежедневно може да следи ритмичността на оценяването и броя отсъствия - за училището като цяло, за всяка паралелка или персонално за даден ученик и да предприеме адекватни мерки по прилагане на общата и допълнителна подкрепа.
Надежда Николчева
Директор, 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" - София
Смиляна Димитрова
Работата ми с електронния дневник е в рамките на 5-10 мин. Системата за едновременно нанасяне на оценки по един и същи предмет улеснява и значително съкращава необходимото за попълване време.
Смиляна Димитрова
Учител, ЧОУ "Д-р Мария Монтесори" - София
Радосвета Дракева
Добър софтуер. Отговаря на съвременните изисквания за работа с уеб-базирани платформи, интуитивен и удобен за потребителя.
Радосвета Дракева
Управител, АдминСофт ЕООД