Препоръки

Клиенти

Асен Александров
Като директор имам възможност да се запозная и изпробвам много различни платформи. Освен, че сам видях преимуществата и възможностите на ШКОЛО, получих положително мнение и подкрепа и от моите учители.
Асен Александров
Директор, 51 СУ "Елисавета Багряна" - София
Надежда Николчева
Електронният дневник на ШКОЛО наистина се превърна в ценен помощник на директора, бърза, удобна и качествена връзка между семейството и училището. Ръководството на училището ежедневно може да следи ритмичността на оценяването и броя отсъствия - за училището като цяло, за всяка паралелка или персонално за даден ученик и да предприеме адекватни мерки по прилагане на общата и допълнителна подкрепа.
Надежда Николчева
Директор, 31 СУЧЕМ "Иван Вазов" - София
Диян Стаматов
Работата с Школо е много лесна и интуитивна. Платформата е много добра, функционалностите също. Консултациите от екипа на Школо винаги са своевременни и професионално извършени. Учителите от 119 СУ са много очаровани и мотивирани са за работа с Школо.
Диян Стаматов
Директор, 119 СУ "Акад. Михаил Арнаудов" - София
Емилия Лазарова
Особено полезни за работата в училище са модулите дневник, учебни материали, информацията за извънкласните дейности, отсъствия на учениците и справката към НЕИСПУО, която Школо прави. Препоръчвам Школо, защото дава достъп на родителите на учениците до всичко, което ги интересува, възможността да се правят много и разнородни справки за кратко време, оперативност, бързина, системност при работа с нея.
Емилия Лазарова
Директор, 2 АЕГ "Томас Джеферсън" - София
Елисавета Илиева
С Школо се работи лесно, бързо, много удобно! Цялата ключова информация е видима за секунди. Изключително добра е общата статистика за училището - актуална към даден момент и много добре визуализирана. Лесно се намират данни за успех, за отсъствия, по предмети, по класове и по ученици
Елисавета Илиева
Директор, ЧСУЧП "Абрахам Линкълн" - София
Ивайло Старибратов
Платформата е с лесен достъп от всякакъв вид устройства и има добра фукционалност. Екипът реагира адекватно и бързо на възникналите проблеми. Школо е полезен софтуер заради справките, които има възможност да се генерират. След обучението на Школо учителите се чувстват по-уверени и липсва безпокойството при използване на платформата.
Ивайло Старибратов
Директор, МГ "Акад. К. Попов" - Пловдив
Николай Радев
Платформата е многофункционална, позволява извършването на различни по вид операции. Преподавателите имат бърз достъп до огромен обем от информация и могат да използват необходимите данни, което улеснява тяхната дейност. В хода на работа с Школо се убеждават, че това е един ефикасен иновативен модел на работа. Учениците и родителите разполагат с интересуващите ги статистически факти и могат лесно да бъдат уведомявани във връзка с предстоящи събития.
Николай Радев
Директор, Eзикова гимназия "Пловдив" - Пловдив
Радосвета Дракева
Добър софтуер. Отговаря на съвременните изисквания за работа с уеб-базирани платформи, интуитивен и удобен за потребителя.
Радосвета Дракева
Управител, АдминСофт ЕООД