Автори

<a href="https://shkolo.bg/blog/author/2/">Мирослав Джоканов</a>

Мирослав Джоканов

Автор и редактор
Съосновател на SHKOLO | Председател на Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE) (2012-2013) | Преподавател в Софийския университет (2012-2014) | Мениджър във VMware (2014 - 2016) | Предприемач и ментор | Учил в България и САЩ
<a href="https://shkolo.bg/blog/author/3/">Динко Динев</a>

Динко Динев

Автор и редактор
Специалист "Клиентска поддръжка и администриране" в SHKOLO | Завършил Предучилищна и начална училищна педагогика (ВТУ "Св св. Кирил и Методий") | EVS доброволец в Чехия (2013-2014) | музикант
<a href="https://shkolo.bg/blog/author/4/">София Вълчева</a>

София Вълчева

Автор и редактор
Специалист "Клиентска поддръжка и администриране" в SHKOLO | Изучава "Бизнес психология и човешки ресурси" във ВУЗФ | Членува в Асоциацията на българските лидери и предприемачи (ABLE)