Как да въведа резултати от тестове

1. От дневник – сборни групи изберете групата, за която искате да добавите резултати 2. Изберете таб „Нормативи“ 3. Изберете бутон „Резултати“ 4. Изберете критерий, тип и дата 5. Въведете резултат и/или оценка 6. Натиснете бутон „Запази“ 7. Готово!

Как да добавя нормативи (резултати от тестове)

Нормативите могат да бъдат добавени от системния администратор в училището или от треньора по съответния спорт. За да може да добавите нормативи, задължително трябва да има създадена сборна група по предмета 1. От дневник – сборни групи изберете групата, за която искате да добавите нормативи 2. Изберете таб „Нормативи“ 3. Изберете бутон „Критерии“ 4. Въведете […]

Как да добавя тренировъчен план

Тренировъчен план може да бъде добавен от системния администратор в училището или от треньора по съответния спорт. За да може да добавите тренировъчен план, задължително трябва да има създадена сборна група по предмета. 1. От дневник – сборни групи изберете групата, за която искате да добавите тренировъчен план 2. Изберете таб „Тренировъчен план“ 3. Кликнете […]

Как да стартираме новата учебна 2022/2023 година

СТЪПКА 1: Администраторът импортира данните за новата учебна година от НЕИСПУО Някой от администраторите на училището трябва да импортира данните от НЕИСПУО – по този начин всички данни за паралелки, учители, учебни планове, ученици през новата учебна година ще бъдат автоматично прехвърлени в Школо. Не се притеснявайте, ако данните не са окончателни. Може да ги импортирате повторно, […]

Потвърждение на оценката от членовете на комисията и от атестираното лице

1. Всеки член от комисията влиза в профила си и избира „Всички атестации“. 2. Натиснете върху атестационната карта, която очаква потвърждение. 3. Тук отново можете да разгледате дадените оценки. 3.1. Както и конкретно поставените от членовете на комисията. 4. Когато сте готови с прегледа, потвърдете. 5. Готово! Успешно потвърдихте атестационната карта. Всеички членове на комисията […]

Преглед на резултатите от техническия секретар и изпращане за потвърждение

1. Техническия секретар достъпва профила си и избира „Висчки атестации“. 2. Изберете картата със статус „Крайна оценка“. Тук техническия секретар има видимост до всички карти, към които е назначен като такъв и техните статуси. 3. Прегледайте оценките в разделите. 3.1. Натиснете върху конкретна оценка от „Оценка комисия“ и прегледайте дадените оценки от членовете на комисията. […]

Оценка от членовете на комисията

1. Членовете на комисията достъпват профила си и навигират до „Оценка на персонала“. 2. Изберете „Всички атестации“. 3. Изберете картата, която ще оценявате. Всеки член на комисията има достъп до всички атестационни карти, към които е назначен. Тези, които са със статус „Подготовка“ не са активни за оценяване. 4. Натиснете бутона „Оцени карта“, за да […]

Самооценка на атестационната карта

1. Влезте в профила си и навигирайте до „Оценка на персонала“. 2. Изберете „Мои атестации“. 3. Натиснете върху заглавието на атестационната карта. В списъка ще видите само тези атестационни карти, които очакват Вашата самооценка. 4. Вътре можете да разгледате основните данни, комисията и да достъпите Вашата карта за самооценка, като натиснете бутона „Оцени карта“. 5. […]

Как да проверя „Мои замествания“

1. Докоснете меню „Още“ 2. Докоснете „Лекторски часове“ 3. Докоснете „Мои замествания“ 4. При необходимост от повече информация, докоснете заместването 5. В заместването изберете едно от двете менюта: „Информация“ и „График“

Как да редактирам отзив през „Моят час“

Внимание: Ако е включен стриктен контрол в училищните настройки, редакция ще може да се извърши до 20 минути след нанасяне на отзив. 1. Докоснете меню „Моят час“ 2. Изберете „Дата“ и докоснете часа в който желаете да редактирате 3. Докоснете меню „Отзиви“ 4. Докоснете моливчето, срещу името на ученика 5. Докоснете настоящия отзив 6. Размаркирайте […]

Как да въведа отзив през „Моят час“

Внимание: За да въведете отзив, чрез меню „Моят час“ е необходимо, часа да бъде маркиран като „Взет“. 1. Докоснете меню „Моят час“ 2. Изберете дата на провеждане и докоснете часа в който желаете да въведете отзив 3. Докоснете меню „Отзиви“ 4. Докоснете моливчето срещу името на ученика 5. Изберете отзив и потвърдете от бутон „✓“ […]

Как да въведа отзив

1. Докоснете меню „Дневник“ 2. Изберете паралелка 3. Докоснете меню „Отзиви“ 4. Докоснете плюсчето срещу името на ученика за който желаете да въведете отзив 4.1 Изберете предмет 4.2 Изберете отзив и запазете от бутон „✓“ 4.3 Запазете промените 5. Въведете отзив за повече ученици, чрез докосване на бутон „+“, намиращ се в горната дясна част […]

Как да въведа отсъствие през „Моят час“

Внимание: За да въведете отсъствие през „Моят час“ е необходимо, часа да бъде маркиран като взет 1. Докоснете меню „Моят час“ 2. Изберете „Дата“ и докоснете часа в който желаете да въведете отсъствие 3. Докоснете моливчето, срещу името на ученика за който е необходимо да се въведе отсъствие 3.1 Докоснете отсъствието и запазете 4. Въведете […]

Как да администрирам отсъствие

1. Докоснете меню „Дневник“ 2. Докоснете бутон „⊕“ срещу името на ученика 2.1 Изберете „Дата“, „Час“, „Отсъствие“ и запазете 3. Администрирайте отсъствия на повече ученици, чрез натискане на бутон „+“, намиращ се в горната, дясна част на дисплея 3.1 Изберете „Дата“ и „Час“ 3.2 Изберете отсъствията и запазете от бутон „✓“ 4. След успешно запазване […]

Как да въведа отсъствие

1. Докоснете меню „Дневник“ 2. Изберете паралелката в която желаете да въведете отсъствие 3. Докоснете плюс „⊕“ срещу името на ученика 3.1 Изберете „Дата“, „Час“, „Отсъствие“ и запазете 4. Въведете отсъствия за няколко ученика от бутон „+“ намиращ се в горния десен ъгъл на дисплея 4.1 Изберете „Дата“, „Час“, „Отсъствие“ и запазете от бутон „✓“ […]

Как да редактирам оценка през „Моят час“

1. Докоснете меню „Моят час“ 2. Изберете датата в която е била нанесена оценката от календара 3. Докоснете часа в който искате да редактирате оценка 4. Докоснете таб „Оценки“ 5. Докоснете моливчето срещу името на ученика, за който желаете да редактирате оценка 6. Изберете оценката и докоснете бутон „Запази“ 7. Когато промените се запазят успешно, […]

Как да въведа оценка през „Моят час“

1. Докоснете меню „Моят час“ 2. Докоснете час в който желаете да въведете оценка Оценки, могат да се въвеждат само в отбелязани като взети часове. 3. Докоснете „Оценки“ 4. Докоснете моливчето срещу името на ученика за който желаете да въведете оценка 4.1 Въведете тип на оценката и докоснете оценка, която желаете да поставите 4.2 Запазете […]

Как да въведа оценка

1. Докоснете меню „Дневник“ 2. Докоснете името на паралелката в която желаете да въведете оценка 3. Докоснете раздел „Оценки“ и предмета по който желаете да въведете оценка 4. Въведете оценка за конкретен ученик, като натиснете „⊕“ срещу името 5. Въведете оценки за повече ученици 5.1 Изберете нужните атрибути и оценките за всеки ученик, след това […]

Как да отбележа час в ОРЕС

1. Докоснете „Моят час“ 2. Изберете дата от календара в която желаете да отбележите час в ОРЕС 3. Променете „Тип обучение“ на „Онлайн“ 4. При успешно сменен тип на обучението, системата ще визуализира съобщение