Попълване на данни в секция „Самооценка“

Важно: При въвеждане на данните, попълнете задължителните полета 1. В секция „Самооценка“ се въвежда информация свързана с вашето самонаблюдение и бъдещите ви професионални планове 2. В раздел „Самонаблюдение“ имате възможност ръчно да въведете текст или да използвате примерни готови шаблони След като кликнете на бутон „Използвай“ в раздел „Самонаблюдение“ ще изглежда по следния начин: 3. […]

Попълване на данни в секция „Моят опит“

Важно: При въвеждане на данните, попълнете задължителните полета 1. В секция „Моят опит“ се попълват данни свързани с вашия стаж, програми и проекти в които сте участвали, извънкласните дейности, които сте организира и допълнителни дейности, които сте извършвали съвместно с други преподаватели 2. В раздел „Стаж“ се въвежда информация свързана с вашия професионален опит. 2.1 […]

Попълване на данни в секция „Постижения“

Важно: При въвеждане на данни, попълнете задължителните полета! 1. В секция „Постижения“ се попълват данни за лични и ученически постижения 2. В раздел „Лични постижения“ въведете информация за вашите лични успехи – награди, сертификати, грамоти и пр. 2.1 Имате възможност да прикачите файл с успехите, които сте достигнали 2.2 С помощта на бутон „Изтрий“ занулявате/изтривате […]

Попълване на данни в секция „Компетентности“

1. В раздел „Образователен процес“ може да въведете информация относно организацията и провеждането на образователния процес по предмети, като за описание използвате готовите шаблони, или въведете ръчно текст. 2. В раздел „Преподаване и оценяване“ се въвежда информация за използваните методи в работата с ученици. За допълнителни методи на работа натиснете бутона за добавяне на още […]

Попълване на данни в секция „Общи данни“

1. В първият раздел „Основни данни“ автоматично се присвояват почти всички данни на потребителя от електронният дневник, като може да се променя част от тях. Важно: Данните за Ел. Поща, Телефон и Училище се вземат от профила на потребителя в електронния дневник и могат да се променят само там. 1.1 Може да въведете текст относно […]

Попълване на данни в секция „Начало“

1. В секция „Начало“ се попълват данни относно заглавие на портфолиото и ниво на видимост. 2. Въведете заглавието на вашето портфолио 3. Изберете нивото на видимост Важно: За да се визуализира вашето портфолио извън училището, е необходимо да се избере опцията „Публично достъпно“. 4. Изберете предпочитаната тема и цветова схема за вашето портфолио 5. Запазете […]

Как да споделя портфолиото си

Важно : Нивото на видимост се определя от настройките, които сте задали при създаване на портфолиото. За да бъде достъпно до всички, е необходимо нивото на видимост да е – „Публично достъпно“. 1. Влезте в профила си в ШКОЛО, кликнете на точките и изберете „Портфолио“. 2. Изберете опцията „Моето портфолио“ 3. Копирайте линка от полето и […]

Как да редактирам портфолио

1. Влезте в профила си в ШКОЛО, кликнете на точките и изберете „Портфолио“. 2. Изберете опцията „Моето портфолио“ 3. Изберете опцията за редактиране и направете промените, които желаете Можете да редактирате въведената от вас информация за всяка една секция. С този пример ще ви демонстрирам как да прикачите снимка във вашето портфолио. 4. Навигирайте до секция […]

Създаване на портфолио

1. Влезте в профила си в ШКОЛО, кликнете на менюто за приложения и изберете „Портфолио“ 2. Изберете опцията „Моето портфолио“ 3. За да създадете портфолио, кликнете на бутона „създай портфолио“ 4. Разгледайте навигационното меню, от което се състои, и въведете нужните данни 1 – Начало 2 – Общи данни 3 – Компетентности 4 – Постижения […]

Добавяне и редакция на чернова оценка

1. Добавяне на чернова оценка Избираме бутон „Добави“ от оценките в дневника на класа В отворения прозорец въвеждаме оценката и необходимите за нея атрибути („Предмет“, „Тип“, „Дата“ и ако е необходим „Коментар“) и маркираме чрез докосване „Чернова“. При маркиране на чернова оценка в жълто поле ни се появява съобщението, че черновите оценки ще бъдат невидими […]

Как да въведа тема за часа през „Моят час“

1. Навигирайте до „Моят час“ 2. Посочете занятие 2.1. Изберете дата, платформата по подразбиране ще ви предложи днешна дата 2.2. Изберете занятие от падащото меню 2.3. Маркирайте часа като взет 3. Въведете тема за часа 3.1. Като използвате вече каченото тематично разпределение 3.2. Като въведете ръчно темата за часа. Имате възможност да посочите вида на […]

Справка „Отсъстващи учители“

1. От модул „Статистика“, избираме секция „Справки“ 2.Избираме „Нова справка“ 3. Посочваме вида справка, която желаем да генерираме 4.Въвеждаме периода, който да обхваща справката 5. Справката е готова При нужда можем да генерираме Excel или PDF файл.В случай, че боравим със стара справка, можем да е актуализираме с бутона „Обнови“.

Справка „Ученическа подкрепа“

1.От модул „Статистика“, избираме секция „Справки“ 2. Натиснете „Нова справка“ 3. Изберете тип справка, която желаете да генерирате  4.Изберете типа елементи, които желаете да присъстват в справката 5. Изберете обхвата на справката и натиснете „Генерирай справката“ 6. Справката е налична. Може да свалите справката като Excel или PDF файл. В случай, че боравим със стара […]

Справка „Слаби оценки“

1. Изберете „Статистики -> Справки“ от навигационното меню 2. Натиснете „Нова справка“ 3. Изберете тип справка, която желаете да генерирате  4.Изберете типа елементи, които желаете да включите в справката и натиснете „Запази и премини“ 5. Изберете обхват на справката, в случай че желаете да ограничите крайния резултат.След това избираме „Генерирай справка“. След това избираме „Генерирай […]

Справка „Забележки“

1. Изберете „Статистики -> Справки“ от навигационното меню 2. Натиснете „Нова справка“ 3. Изберете тип справка, която желаете да генерирате 4. Изберете типа елементи, които желаете да включите в справката и натиснете „Запази и премини“  5.Изберете дали справката е на ниво паралелка, посочете периода на справката 6. Може да свалите справката като Excel или PDF […]

Как да редактирам сборна група

1. Навигирайте до „Администрация -> Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Редакция“ Изберете групата, която желаете да промените и натиснете бутон „Редакция“ на този ред. 3. Редактирайте наименованието на групата, както и включените в нея класове и натиснете бутон „Запази и премини“ Бихте могли да добавите нов клас, но преди това е необходимо предварително да бъде създадена […]

Справка “ График контролни и класни работи“

1. Изберете „Статистики -> Справки“ от навигационното меню 2. Натиснете „Нова справка“ 3. Изберете тип справка, която желаете да генерирате 4. Изберете типа елементи, които желаете да включите в справката и натиснете „Запази и премини“ 5. Изберете обхвата на справката 6. Натиснете “ Генерирай справка“ 7. Може да свалите справката като Excel файл В случай, […]

Как да добавя ученик в ЦДО

Това ръководство важи за класни ръководители и администратори. Администраторите могата да редактират всички профили, докато класните ръководители имат достъп само до учениците от техния клас. 1. Изберете клас, от които е ученика, ако сте администратор или от „мой клас“ ако сте класен 2.Изберете ученика, чийто профил желате да редактирате 3.Кликнете на „Редактирай“ 4.В „Роля“ можете […]

Имам проблем с виртуалната класна стая. Какво да направя?

Понякога възникват проблеми с достъпа и връзката във виртуалната класна стая. Ето най-често срещаните случаи и възможните решения за отстраняването им. Имам достъп, но видеото и звукът прекъсват, качеството им е ниско, връзката се разпада Тествайте интернет скоростта на интернет връзката си в сайта fast.com. Ако в конкретния момент е под 20 Mb/s международна скорост, […]

Как да добавя модул

В случай че предметът вече е добавен от Образец 1 или сме го създали ръчно, можем да го редактираме и така да отбележим основния предмет. 1.От „Администрация“ отваряме „Предмети“ От там избираме „Добави“. 2.Попълваме данните за предмета В „Основен предмет“, поясняваме по какво е модулът. В секция „Учители“, добавяме преподавателите и избираме „Запази“. 3.От „Администрация“ […]