Настройки в меню „Администрация“

Важно: Това меню е достъпно само за потребители с роля „Администратор“ 1. Навигирате до меню „Администрация“ и кликнете на „Настройки“ 2. Задайте найстройки за всички потребители във вашето училище Важно: Когато нивото на видимост е „Изберете“, всеки учител ще може да прецени какво ниво на видимост да определи, ако зададете специфично ниво на видимост, тогава […]

Експорт за МОН

Това ви предоставя възможност да генерирате файл, който можете да използвате в АдминРД 1. От модул Деловодство, изберете Ученически документи 2. Натсинете бутон „Експорт за МОН“ 3. Посочете тип на документа С помощта на другите филтри, можете да изберете ученик, паралелка или училище, ако сте администратор в повече от едно. 4. Отбележете един ученик, група […]

Как да добавя коренспонденция

1. Отидете на Деловодство/Коренспонденция 2. Натиснете бутона +Добави 3. Попълнете задължителните полета, отбелязани с * 3.1. В Тип/№, изберете вида на кореспонденцията (входяща/изходяща) 3.2. Посочете тип на документа В случай, че от падащото меню липсва необходимият Ви тип, моля да се свържете с нас, за да го добавим. 3.3. Въведете кореспондент След като се го […]

Как да въведа отместване за печат в бланка на МОН

1. От раздел „Деловодство“ кликнете на „Ученически документи“ 2. Отворете документа, за който е необходимо да се направи отместване 3. Кликнете на бланка МОН 4. В появилия се екран задайте нужните настройки Може да посочите и отрицателни стойности за задаване на отстъп наляво и нагоре! 5. Потвърдете настройките

Как да изтрия регистрацията си

Внимание: тази операция ще изтрие въведеният от вас имейл, потребителско име и парола и ще деактивира профила ви. Данни, които се изискват по НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета и се вписват в дневниците и училищната документация, ще продължат да се съхраняват в законово определения срок. 1. Навигирайте […]

Как да работя с „Главна книга“

Важно: Това ръководство важи за директор, зам. директор, администратор и класен ръководител. 1. Навигирайте до модул „Деловодство“ и изберете „Главна книга“ 2. Изберете класа, който искате да администрирате. Внимание: Администраторите имат достъп до всички паралелки в училището, а класните ръководители имат достъп само до своята паралелки. 3. Проверете дали информацията за ученика е коректно въведена. – […]

Как да редактирам неучебни дни

1. Отворете раздел „Администрация“ и кликнете на „Неучебни дни“ 2. Срещу съответния неучебен ден кликнете на бутона за редакция 3. Направете нужните промени 4. Запазете промените от бутон „Запази и премини“ 5. Потвърдете промените Тук ще получите съобщение за потвърждаване, което показва, че ще бъдат премахнати всички занятия за посочения времеви период 6. Запазете готовия […]

Как да редактираме един или няколко дни от седмичното разписание

Внимание: Това ръководство е актуално само за класни ръководители и системни администратори. Като класните ръководители могат да правят промени само за настоящ или бъдещ период.В случай, че класните ръководители не могат да правят промяна в разписанието, това може да се промени от настройките на училището 1. Изберете класа в модул „Дневник“ 2. Изберете раздел „Разписание“ […]

Как да скрием телефонния си номер и имейл

1. Влезте във вашето портфолио и кликнете върху бутона за редакция 2. Навигирайте до секция „Основни данни“, намираща се в раздел „Общи данни“ 3. Изключете от бутоните срещу „ел. поща“ и „телефон“, за да скриете данните в портфолиото 4. Запазете промените като кликнете на бутона „Запази“ 5. След запазване на промените, вашите данни ще бъдат […]

Как да харесам портфолио на друг потребител

1. Влезте в профила си в ШКОЛО, кликнете на менюто за приложения и изберете „Портфолио“ 2. Изберете раздел „Всички портфолиа“ от менюто 3. С помощта на филтъра, можете да зададете определени критерии, по които да търсите даден потребител 4. След като откриете търсения потребител, кликнете на символа „сърце“. По този начин ще покажете удобрението си.

Как да добавим учител, който има роля на родител в друго училище

1. Отидете на Администрация – Потребители и натиснете бутона „Добави“ 2. Въведете единствено име, фамилия и телефонния номер, с който е създадена регистрацията в друго училище 3. Въведете роля учител и запазете Готово! При съвпадане на телефонния номер на потребител, който има роля в друго училище, профилите ще се свържат, няма да има нужда от […]

Отбелязване на индивидуален час от седмичното разписание като ОРЕС

1. При вече отминал час може да бъде отбелязан като ОРЕС от седмичното разписание на класа Важно: Само администратор и класен ръководител на съответния клас могат да извършат редакцията 2. Кликнете на часа, който искате да отбележите като ОРЕС 3. Кликнете на бутон „Редактирай“ 4. Във секцията „Вид обучение“ изберете „Онлайн обучение“ Запазете промените от […]

Как да изтрия портфолио

Важно! Изтриването на портфолиото е необратимо! 1. Влезте в профила си в ШКОЛО, кликнете на менюто за приложения и изберете „Портфолио“ 2. Изберете опцията „Моето портфолио“ 3. Изберете опцията за изтриване 4. Ако сте сигурни, че желаете да изтриете портфолиото – натиснете „Потвърждавам“

Справка „Взети занятия в ОРЕС“

1. Изберете „Справки“ от раздел „Статистики“ 2. Кликнете на бутон „Нова справка“ 3. Навигирайте до „Занятия“ и изберете „Взети занятия ОРЕС“ 4. Изберете „Клас“, „Паралелка“ или „Учител“, на които е необходимо да се направи справка за ОРЕС и натиснете бутон „Запази и премини“ 5. Посочете времеви обхват на справката и кликнете на бутон „ГЕНЕРИРАЙ СПРАВКА“ […]

Как да отбележим час като ОРЕС

1. Влезте в „Дневник“ и изберете „Моят час“ 2. В полето „Вид обучение“ изберете „Онлайн обучение“, въведете нужните атрибути за часа и кликнете на бутон „Запази промените“ След запазване на часа с вид обучение като „Онлайн обучение“, вече ще се визуализира в справка „Взети часове в ОРЕС“

Как да добавя отсъстващ учител като заместник

За да въведете отсъстващ учител като заместник е необходимо да направите следната промяна в настройките на училището – „Отсъстващите учители, могат да бъдат заместници“. 1. От модул „Администрация“, изберете „Училище“ 1.2 Натиснете бутона „Редактирай“ 1.3 Изберете „Настройки“ и направете желаните промени, след което натиснете „Запази“ 2. Въведете отсъстващият учител като заместник За да въведете отсъстващият […]

Как да отпиша ученик

Важно: Ръководството важи за класен ръководител и системен администратор 1. Отидете в „Дневник“ и изберете класът, в който е записан ученикът 2. Изберете секция „Ученици“ 3. Кликнете върху „Премести“ 4. Изберете “ Маркирай ученик като отписан и неактивен “ 5. Въведете необходимите данни и кликнете върху бутона „Запази“ 6. Готово. Успешно отписахме ученик

Как да добавя тематично разпределение на ИФО ученик

1.От Модул „Разпределения“, отваряме „Всички разпределения“. 2. Ползвайте филтрите, за да откриете желаното разпределение 3. Натиснете върху името на разпределението 4. Изберете подсекция „Теми“ Ако нямате нужда да преглеждате разпределението, бихте могли да пропуснете тази стъпка. 5. Натиснете бутона “ Използвай “ 5. Изберете предмет и паралелка Можете да въведете тематичното разпределение в колкото паралелки […]

Как да въведа седмично разписание на сборна група?

1. Въведете седмичните разписания на основните класове, както е описано ТУК>>, като за часа изберете сборната група 2. След въвеждане на всички разписания на участващите в сборната група класове, ще се визуализира седмично разписание в раздел „Разписание“ от дневника на сборната група

Включване на стриктен режим

1. От „Администрация“ изберете „Училище“ 2. Кликнете на бутон „Редактирай“ 3. Изберете секция „Настройки“ 4. Придвижете се до опциите за „Стриктен режим“ Тук можете да изберете една или няколко от изобразените опции за стриктен режим, след избор чрез превключване бутончето на „ДА“, ще трябва потребител с роля Директор или Администратор да потвърди редакция и изтриване […]