Аз съм учител. Как да запиша урок?

Виртуалните  класни стаи предлагат възможност за запис на проведен в тях урок.  1. Влезте във Виртуално училище. 2. Изберете стаята, в която ще провеждате урок. 3. Натиснете бутон “Стартиране на запис”. 4. Потвърдете желаното от вас действие като натиснете бутон “Стартиране на запис” 5. Ще получите визуален и аудио сигнал, че записът на срещата ви […]

Как да задам начало и край на учебен срок

Поради динамичната и променяща се обстановка, екипът на Школо реши да създаде още едно удобство, с което бързо и лесно да се коригират учебните срокове в електронния дневник. 1. Изберете Администрация -> Учебни срокове Тук имате две възможности за редакция на учебните срокове: 2. Редакция на конкретна паралелка В този случай можете да редактирате паралелка […]

Как да обединя предмети

Внимание! Може да се обединяват само предмети с едно и също име, като видът подготовка може да е различен или да съвпада. 1. Навигирайте до „Администрация ->Паралелки“ 2. Изберете паралелката, в която искате да обедините предмети 3. Кликнете на „Обедини предмети“ 4. Изберете предмета, чиито данни искате да прехвърлите към друг предмет, като поставите отметка пред името […]

Дублиране на разписание

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори. 1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“ 2. Изберете секция „Седмично разписание“ 3. Натиснете бутон „Дублирай“ 4. Изберете в кои седмици желаете да дублирате седмичното разписание 5. Натиснете бутон „Запази“ Готово!

Имам проблем с виртуалната класна стая. Какво да направя?

Понякога възникват проблеми с достъпа и връзката във виртуалната класна стая. Ето най-често срещаните случаи и възможните решения за отстраняването им. Имам достъп, но видеото и звукът прекъсват, качеството им е ниско, връзката се разпада Тествайте интернет скоростта на интернет връзката си в сайта fast.com. Ако в конкретния момент е под 20 Mb/s международна скорост, […]

Регистрация на ученик под 14г

При регистрация на ученик под 14г, при вход ще види това съобщение!!! За да одобрите регистрацията, следвайте следните стъпки: 1.Влезте в профила си Внимание! Важно е да влезете през уеб версията, а не през мобилното приложение! Ще видите следното известие. 2.Изберете „Одобри“ Статусът ще се промени. 3.Готово Детето ви може да достъпи платформата!

Как да добавя модул

В случай че предметът вече е добавен от Образец 1 или сме го създали ръчно, можем да го редактираме и така да отбележим основния предмет. 1.От „Администрация“ отваряме „Предмети“ От там избираме „Добави“. 2.Попълваме данните за предмета В „Основен предмет“, поясняваме по какво е модулът. В секция „Учители“, добавяме преподавателите и избираме „Запази“. 3.От „Администрация“ […]

Как се визуализира поставена задача в роля – ученик

1. Навигирайте до модул „Задачи“ 2. Кликнете върху задачата 3.Визуализират ви се основните данни за задачата Основни данни : статус на задачата, тип, предмет, описание, клас, активен от/до, поле за изпълнение на задачата 4. След изпълнението на задачата кликнете на бутон “ Изпрати“ 5. Ще ви се визуализира следния прозорец

Как да редактирам задача?

1. Навигирайте до Модул „Задачи“, изберете „Мои задачи“. 2. Кликнете на задачата, която желаете да редактирате 3. Кликнете на бутон “ Редактирай“ 4. Направете нужните корекции Редактирайте основните данни и участниците 5.Когато сте готови, натиснете „Запази“

Как да добавя нова задача?

1. Навигирайте до модул „Задачи“, изберете „Мои задачи“ 2. Кликнете на бутон “ Добави“ 3. Попълнете основните данни на задачата, която желаете да поставите Основни данни : Име, тип, описание, активен от/до, клас, предмет, тип задача 4. Посочете участниците, като бихте могли да ползвате филтър 5. Кликнете на бутон “ Запази“ 6. Задачата е поставена

Как да администрираме потребление на ВКС

1. Навигирайте до “ Администрация“ „Потребление“ 2. Кликнете на „Потребление“ В този прозорец ще получите информация относно пакета, който ползва вашето училище, оставащите ви минути, активен от/до и детайли относно потреблението. 3. Кликнете на „Детайли“ В „Детайли“ Можете да видите потреблението на всяка една ВКС във вашето училище

Как да създадем виртуална класна стая в Школо

1.Във Виртуални стаи избираме Всички стаи 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Задавате типа, името и времето на активност на виртуалната стая. 4. Посочвате участниците във виртуалната класна стая 5. Бихте могли да ползвате филтъра, за да сортирате по-лесно учaстниците 6. Натиснете „Запази“

Как да добавя предмет

1.От „Администрация“ избираме „Предмети“ 2.После избираме „Добави“ 3.Попълваме „Основни данни“ След това, преминаваме към „Учители“. 4.Избираме учител по предмета Можем да използваме „Добави учител“, ако са повече от един.Когато сме готови, избираме „Запази“. 5.Готово! Вече можем да добавим предмета в паралелките.

Как да добавя разпределение в група

Понякога имаме нужда да добавим тематично разпределение за отделна група, вместо за целия клас. Това можем да направим по следния начин: 1.От „Разпределения“, отваряме „Всички разпределения“. От там кликаме върху разпределението, което искаме да използваме 2.Избираме „Използвай“ От падащото меню, избираме групата по предмета.След това избираме „Запази“ 3.Готово Разпределението е добавено към групата.

Как да си редактирам дипломата

1.Отваряме си профила, от иконата в горния, десен ъгъл След това, избираме „Дипломи“. 2.Редактираме информацията, за вече въведената диплома При нужда, използваме „Добави диплома“, за да добавим нова и избираме „Запази“.

Как да достъпя ВКС през приложението

Ако все ще не разполагате с приложението Школо, изтеглете го от Google Play за Android или App Store за iOS. Когато сте готови, натиснете върху иконката, за да стартирате приложението и получите началния екран. 1.Въвеждаме данните си и избираме „Вход“ После избираме училището. 2.От лентата с опции, избираме „Още“ От там избираме „Виртуално училище“. 2.Посочваме […]

Втори час на класа

1.От „Дневник“, избираме съответния клас След това отваряме секция „ВЧК“ и избираме „Добави“. 2.Попълваме данните за часовете При нужда, можем да използваме плюса и минуса, за да добавим или премахнем час.След като сме готови, избираме „Запази“. 3.Вече виждаме новите часове в таблицата Натискайки върху отметката, ги маркираме като взети. 4.От бутона за редакция, можем да […]

Справка „Резултати от обучението“

1. От „Статистики“, избираме „Справки“ От там избираме „Нова справка“. 2. Избираме справка „Резултати от обучението“. 3. Задаваме паралелка и ученик После избираме „Запази и премини“. 4. Избираме годините, които да бъдат включени в справката След това избираме „Генерирай справка“. 5. Справката е готова При нужда, можем да свалим Word или PDF файл.

Справка „Ученици и лични лекари“

1. От „Статистики“, избираме „Справки“ От там избираме „Нова справка“. 2. Посочваме справка „Ученици и лични лекари“ 3. Задаваме обхват на справката После избираме „Генерирай справка“. 4. Справката е готова Можем да я свалим като PDF или Excel.