Обучителни видеа 2020-2021

Обучителни клипове за учители: Преглед на модулите и връзка с Школо Разписание Тематични разпределения Моят час Оценки (модул Дневник) Оценки от поправителни изпити, секция Резултати, ДЗИ и НВО Отсъствия (модул Дневник) Контролни работи и родителски срещи Подкрепа, бележки и санкции Администриране на учениците в паралелка Активиране на ученически и родителки профил от класен (статия) Съобщения […]

Нанасяне на годишни оценки в секция Резултати

В секция Резултати се нанасят Год. успех, ООП, РП, ДО резултатите както и номерът и датата на удостоверението за завършен клас от начален етап на учениците от първи до трети клас. 1. В модул „Дневник“ изберете съответния клас. 2. Изберете раздел „Резултати“. 3. Натиснете „Редактирай“. 4. Нанесете данните за ученикът и натиснете бутон „Запази“. Готово! […]

Аз съм администратор. Какво мога да правя във ВКС?

Освен, че имат достъп до всички стаи в училището ( включително до Учителска и Директорска) администраторите достъпват и модул “Всички стаи” във виртуалното си училище. 1.Как да създадете нова виртуална стая 2.Как да посочите кога стаята е отключена и активна 3.Как да направя справка за активност във ВКС

Как да посочим стая в разписанието

До тази функционалност имат достъп системните администратори и класните ръководители. Посочването на стаи е достъпно след като сте задали етажи и помещения в модул Склад.  Може да си припомните стъпките за задаването им тук: https://www.shkolo.bg/blog/dobavqne-na-etaj/ https://www.shkolo.bg/blog/dobavqne-na-pomeshtenie/ Посочването на стая в разписанието може да се направи както при първоначалното изготвяне на разписание, така и при редакция […]

Как да добавим помещения

До тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите, заместник директорите, счетоводителите, домакините и касиерите. 1.Навигирайте до модул “Склад” и натиснете бутон “Помещения”. 2. Натиснете бутон “Добави”. 3. Добавете име и етаж на помещението. В полето “Описание” можете да добавите пояснителен текст. 4. Натиснете бутон “Запази” ако не искате да добавяте още помещения за момента 5. Ако […]

Как да добавим етаж

До тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите, заместник директорите, счетоводителите, домакините и касиерите. 1.Навигирайте до модул “Склад” и натиснете бутон “Етажи”. 2. Натиснете бутон “Добави”. В раздел „Основни данни“ системата автоматично задава поредността на етажът, който искате да добавите. При желание можете и ръчно да зададете име или номер.  В полето “Описание” можете да […]

Задаване на срочна оценка, определена чрез изпит

Понякога се налага срочната оценка за конкретен предмет да бъде зададена след провеждане на изпит. Това най-често се получава, когато ученикът няма покрит необходимия брой присъствия по конкретната учебна дисциплина. Въпросната оценка се задава по стандартния начин. 1.Навигираме до “Дневник” и посочваме паралелката 2.Избираме раздел „Оценки“ и предмет и натискаме бутон “Добави” 3. Задаваме оценката, която […]

Справка взети занятия без тема

До тази функционалост имат достъп директорите, системните администратори и учителите. 1.Навигирайте до модул Статистики и там изберете Справки. 2.Натиснете бутон „Нова справка“. 3.Изберете „Взети занятия без темa“. Системата дава няколко опции: Да направите справка за всички паралелки и учители или да я ограничите до конкретен клас, паралелка, учител, или да включите информация и за два […]

Въвеждане на резултати на деца в подготвителна група

Резултати на деца в подготвителна група могат да въвеждат системните администратори и класният ръководител на съответната подготвителна група. 1. Навигирайте до модул Дневник. 2. Изберете съответната подготвителна група. 3. Отидете в раздел „Годишни резултати“. 4. Натиснете бутон “Редактирай”. 5. Въведете съответният резултат. Той трябва да е съобразен с етапа на оценяване на детето – В […]

Генериране на личен картон

Лични картони могат да се генерират от класните ръководители, директорите и системните администратори. 1.Навигирайте до модул “Деловодство”  Изберете “Ученически документи” и натиснете бутон “Добави”. 2. Изберете тип документ От падащите менюта изберете Личен картон, името на училището, което издава документа и ученика, за когото искаме да го издадем 3. Попълнете необходимата информация за ученика  Ако […]

Как да добавя ученик от КФО

Това ръководство важи за системни администратори и директори. В някои паралелки има деца, които по някои предмети се обучават по индивидуален учебен план, който е различен от този на съучениците им в паралелката. Ето как може да ги обособите и да им добавите седмично разписание. 1. Навигирайте до модул „Администрация“, изберете меню „Паралелки“ Натиснете синия […]

Как да задам лекторски часове над хорариума

Видео по темата можете да изгледате тук: https://youtu.be/nmPYQl9IUCA 1.Навигирайте до модул “Лекторски часове”. Изберете „Всички над хорариума“. 2. Натиснете бутон “Добави”. 3. Изберете учител. 4. Натиснете бутонът “Запази и премини”. 5. Въведете период. Лекторски график се въвежда веднъж за първи и веднъж за втори срок. 6. Натиснете „Запази и премини“. 7. Натиснете върху избраният от […]