Стъпка 7 Ограничения – ръчни настройки и Асистент

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=ddKDqEj7lRY Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират системните администратори, директорите и заместник-директорите. В стъпка 7 „Ограничения“ може да зададете изискванията си по повод подредбата и комбинирането на предметите в седмичните разписания на паралелките. Ръчни настройки Някои ограничения могат да се зададат с валидност за всички паралелки, а други се задават с […]

Стъпка 6 Учители

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=__RHEDQE3Jc Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират системните администратори, директорите и заместник-директорите. В стъпка 6 „Учители „може да зададете ограничения в графиците на преподавателите. Тези ограничения са полезни например, когато в училището преподават лектори и пътуващи учители и при изграждане на графика на директора. Съветваме Ви да прилагате ограничения в тази […]

Стъпка 5 Стаи

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=2gU9ztYTID0 Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират системните администратори, директорите и заместник-директорите. В стъпка „Стаи „може да ревизирате и преразпределите предметни групи, обвързани с помещенията, които сте създали в модул „Склад“. Стъпката е обвързана с помещенията, които са зададени в модул „Склад“. В шаблона можете да включите всички създадени помещения […]

Стъпка 4 Режими – ръчни настройки и Асистент

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=kS4iTLeu1ic Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират системните администратори, директорите и заместник-директорите. В стъпка 4 „Режими“ може да зададете в кой час или в кой ден от седмицата даден предмет да се появява в седмичното разписание на паралелка. Също така може да премахнете неизползваеми часове от дневните режими на паралелките, […]

Стъпка 3 Групи – ръчни настройки и Асистент

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=m3z7eA-oMlQ Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират  системните администратори, директорите и заместник-директорите. В стъпка 3 Групи можете да включите/изключите желаните групи по предметите и да направите желаните корекции по техния седмичен хорариум. Ръчни настройки 1. Изберете паралелка. Генераторът не приема дробни и нулеви стойности при задаването на брой часове по предмет за […]

Стъпка 2 Паралелки – ръчни настройки и Асистент

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=D9e_SFHoI30 Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират  системните администратори, директорите и заместник-директорите. В стъпка 2 Паралелки изберете паралелките и режимите, които желаете да включите в генерирането на шаблона. Ръчни настройки 1. В графа „Паралелка“ посочете за кои паралелки желаете да генерирате седмично разписание. Това може да направите вкупом за […]

Стъпка 1 Данни

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=ZUk0SESGyWs Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират  системните администратори, директорите и заместник-директорите. В стъпка 1 Данни трябва да посочите име на шаблона, който ще генерирате и за кой срок той е приложим. 1. В поле „Име“ въведете името на шблона. 2. В падащото меню „Учебен срок“ посочете за кой […]

ГСР Асистент

Функционалността на Генератора на седмично разписание „Асистент“ е създадена, за да автоматизира процеса на ръчни настройки в стъпките за генериране на седмично разписание. Асистентът анализира и прави изводи, които след това прилага при изграждането на нов шаблон, обосновавайки се на основата на историческите данни за разположението и комбинацията от предмети в седмичните разписания на паралелките […]

Как да напиша коментар към шаблон?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите. Тази функционалност е полезна в случаите когато към шаблон искаме да си запишем детайл, който да се вземе предвид при дублиране или специфична характеристика за шаблона, която ще ни е ориентир при следващи генерирания или дублирания. 1. Навигирайте до модул “Администрация” и изберете подменю “Шаблони”. 2. В таблицата с […]

Как да генерирам само валидациите на шаблон?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите. Тази функционалност е полезна в ситуациите, в които сме направили по-сложна комбинация от ограничения или сме задали доста ограничения в графиците на преподавателите и преди да генерираме цялостно шаблон, искаме да се уверим, че желаните от нас рестрикции няма да доведат до конфликт. 1. Навигирайте до модул “Администрация” и […]

Как да редактирам шаблон за седмично разписание?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите. Редица обстоятелства може да наложат редактирането на вече генериран шаблон. Най-често те са свързани с промяна на графиците на наши колеги преподаватели. Можем да преглежаме и редактираме единствено шаблони, които са със статус „Генериран“. 1. Навигирайте до модул “Администрация” и изберете подменю “Шаблони”. 2. Изберете името на шаблона, който […]

Справка „Здравно осигуряване на ученици, навършили 18 години“

Справката може да бъде генерирана от системни администратори, директори и заместник-директори. За сметка на републиканския бюджет се осигуряват всички лица, навършили 18-години, които продължават образованието си в училища, създадени по реда на Закона за народната просвета, когато учат редовно. В Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) не е дадена легална дефиниция на израза „ако учат редовно“ […]

Създаване, разпределяне и оценка на ДТВ шаблон

Достъп до създаването на ДТВ шаблони имат системните администратори, директорите и заместник-директорите. Според НАРЕДБА № 4 за нормиране и заплащане на труда- оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите с до 10 педагогически специалисти се извършва от директора. Оценяването на постигнатите резултати от труда в институциите с над 10 педагогически специалисти се извършва от […]

Как да дублирам шаблон за седмично разписание?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите. При дублиране се запазват всички настройки и ограничения, които сме задали в шаблона, който дублираме и в процесът на дублиране можем да ги манипулираме. Имайте предвид, че при дублиране на успешно генериран шаблон и промяна по режимите или ограниченията, не се запазва предишната подредба на седмичното разписание в паралелките, […]

Как да използвам шаблон за седмично разписание?

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите и заместник-директорите.  Генериран шаблон можете да приложите единствено за срока, който сте задали при създаването му и в седмиците, в които няма налично седмично разписание. 1. Навигирайте до модул “Администрация” и изберете подменю “Шаблони”. 2. Изберете бутон “Използвай” на реда на конкретния шаблон, в графа “Операции” на таблицата. Бутонът […]

Генератор на седмично разписание – съвети и напътствия

1. За пръв път работя с генератора за седмично разписание. Откъде да започна? Трябва да сте наясно с хорариума на предметите от учебния план за всяка паралелка за съответния срок. Трябва да имате коректно подготвени дневни режими за съответния срок. Трябва да имате правилно обособени предметни групи, както и коректно разпределени ученици в тях. Трябва […]

Учители, качили най-много учебни материали

Настъпва краят на още една година, която ни предизвика да излезем от зоната си на комфорт и да разчупим  работната си рутина, творческите си граници, начините ни на обмяна на информация и адаптирането ни към нови технологии. Съвременните иновативни образователни технологии увеличават интереса на учениците към учебния предмет и ги мотивират да участват в учебния […]

Бутон Зареди от личен картон

ВНИМАНИЕ! Бутонът е достъпен за системни администратори, директори и класни ръководители на ученици от 8ми до 12ти клас, които вече са генерирали лични картони. Бутонът се появява в стъпка Резултати от обучението при генериране или редактиране на следните документи: Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (3-31) Удостоверение за завършен първи гимназиален етап (приложение към личен картон) […]

Как да добавим лице, което е имало роля в предходна учебна година

Понякога се налага да добавим отново лице, което е имало роля в нашето училище в предходни години. Когато се опитаме да го добавим ръчно платформата изписва, че такъв потребител вече съществува. В стъпките по-долу е описано как да добавим желаният потребител с роля в настоящата учебна година: 1.Навигирайте до  “Администрация” и след това натиснете бутон […]

Как да сменя паролата на дете

Внимание! Тази функционалност е достъпна само за родители чиито ученици са на възраст под 14 години. 1. Навигирайте до вашия потребителски профил. 2. Изберете секция “Ученици под 14г.”. 3. Натиснете бутон “Смени парола”. 4. Въведете новата парола и я потвърдете. Тя трябва да бъде минимум 6 символа и да включва главна латиснка буква, малка латисна […]