Стъпка 3 Групи – ръчни настройки и Асистент

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=m3z7eA-oMlQ

Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират  системните администраторидиректорите и заместник-директорите.

В стъпка 3 Групи можете да включите/изключите желаните групи по предметите и да направите желаните корекции по техния седмичен хорариум.

Ръчни настройки

1. Изберете паралелка. • Генераторът не приема дробни и нулеви стойности при задаването на брой часове по предмет за седмицата. Тях може да коригирате в графа "Хорариум" или в графа "Предмети и учители" при администриране на паралелката.
 • Когато броячът на предметни групи е оцветен в синьо, това означава, че всички предметни групи в паралелката са избрани.


 • Когато броячът на предметни групи е оцветен в зелено, това означава, че не всички предметни групи в паралелката са избрани.


2. В графа "Хорариум" задайте нов хорариум, закръглете половинките хорариум и променете нулевите стойности ако е необходимо. • Ред "Общо занятия" отчита сбора от хорариумите за седмицата на включените предметните групи в графа "Хорариум".
 • Ред "Капацитет" показва общия брой учебни часове за седмицата, зададени в дневния режим на паралелката.

Стойността в ред "Общо занятия" не трябва да надвишава стойността в ред "Капацитет". • В графа "Ученици", при натискане на сините бутони може да проверите кои ученици са включени в конкретна предметна група.


 • В поле "Търси по предмет" можете да изведете информация за конкретна предметна група като изпишете името ѝ.


 • При селектиране или деселектиране на "Покажи общите групи" показвате или скривате информацията за общите групи в паралелката.


3. Графа "Сборни паралелки".

 • Примерът е валиден при условие, че в модул "Дневник" има обособена сборна група.

Когато в предмет в паралелка е предмет на сборна група, това е онагледено с лилав бутон на реда на предмета в графа "Сборна паралелка". • При натискане на бутона може да зададете необходимите корекции на предмета за всички паралелки, които са част от сборната група.


4. Направете проверка на всички паралелки и след като сте готови с корекциите си натиснете бутон "Запази и премини".С Асистент

1. Натиснете бутон "Асистент".


Предметни групи:

 • Асистентът не избира преметни групи с хорариум 0.

 • Асистентът ще избере предметните групи, които са участвали в седмичните разписания на паралелките през последните 2 учебни години, ако генерираме шаблон за 1. срок.
 • Асистентът ще избере предметните групи, които са участвали в седмичните разписания на паралелките през последните 2 учебнигодини и 1. срок, ако генерираме шаблон за 2. срок.

Хорариуми:

 • Асистентът не променя стойността на хорариумите, които в Образец 1 са въведени с 0.
 • Ако генерираме шаблон за 1. срок, Асистентът няма да закръгли хорариумите на предметните групи, които в Образец 1 са въведени с половинки. Това Вие ръчно може да коригирате в стъпка 3 "Групи" или в графа "Предмети и учители" в администрацията на паралелката. При следващо генериране на шаблон за учебния срок Асистентът ще вземе предвид ръчните корекции, които сте направили върху тези хорариуми.


 • Ако генерираме шаблон за 2. срок , Асистентът ще закръгли хорариумите на предметите въведени в Образец 1 с половинки, към по-голямата или по-малката стойност, съобразно броя часове за седмицата на предметните групи, въведен в разписанията на срок 1.


 • Въпреки, че работите с помощта на Асистента, винаги може да въвеждате и ръчни корекции.

2. Направете проверка на паралелките, нанесете корекции, ако е необходимо и при готовност натиснете бутон "Запази и премини".