Стъпка 2 Паралелки – ръчни настройки и Асистент


ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=D9e_SFHoI30

Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират  системните администраторидиректорите и заместник-директорите.

В стъпка 2 Паралелки изберете паралелките и режимите, които желаете да включите в генерирането на шаблона.

Ръчни настройки

1. В графа "Паралелка" посочете за кои паралелки желаете да генерирате седмично разписание.

  • Това може да направите вкупом за всички паралелки или да посочите конкретни такива.

Съветваме Ви първо да генерирате шаблон за основните паралелки и след това по желание да генерирате шаблон за ЦДО групите, за да избегнете конфликт на ниво режим на ученик.2. В падащите менюта "Изберете дневен режим" задайте дневните режими на паралелките.

  • За да приложите един и същи дневен режим за всички паралеки е необходимо да го зададете от най-горното меню.


  • Индивидуалните дневени режими за всяка паралелка се задават като в конкретното подменю "Изберете дневен режим" на реда на паралелката посочим конкретен дневен режим.


3. След като сте готови с избора си натиснете бутон "Запази и премини".С Асистент

1. Натиснете бутон "Асистент".  • При натискане на бутон "Асистент", той ще селектира всички основни паралелки. ЦДО групите няма да бъдат избрани, за да се избегне конфликт на ниво график на ученик.


  • При генериране на шаблон за 1. срок Асистентът има следната логика при задаване на дневни режими:
  1. Ако има зададен само един дневен режим валиден за цялото училище, Асистентът ще зададе него в подменютата "Изберете дневен режим" на паралелките.
  2. При генериране на първи шаблон, в случаите, в които училището ползва различни дневни режими в паралелките, тези режими трябва да се въведат ръчно от създателя на шаблона. При следващи генерирания на шаблони, Асистентът ще зададе автоматично дневните режими, които са били зададени в предишните шаблони.

  • При генериране на шаблон за 2. срок Асистентът има следната логика при задаване на дневни режими:
  1. Ако има зададен само един дневен режим валиден за цялото училище, Асистентът ще зададе него в подменютата "Изберете дневен режим" на паралелките.
  2. Ако в училището се ползват различни дневни режими, Асистентът ще зададе тези, които са били посочвани в седмичните разписания на паралелките в 1. срок.


2. Направете проверка, нанесете корекции, ако е необходимо и при готовност натиснете бутон "Запази и премини".