Стъпка 1 Данни

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=ZUk0SESGyWsВнимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират  системните администраторидиректорите и заместник-директорите.


В стъпка 1 Данни трябва да посочите име на шаблона, който ще генерирате и за кой срок той е приложим.

1. В поле "Име" въведете името на шблона.2. В падащото меню "Учебен срок" посочете за кой срок ще генерирате шаблон.
  • При избор на позиция "Да" на плъзгащия се бутон "Изпълни само валидациите" генераторът ще валидира въведените от Вас данни без да генерира шаблона докрай.


  • При избор на позиция "Не" на плъзгащия се бутон "Изпълни само валидациите" генераторът ще изпълни генерирането на шаблона докрай.
  • Бутон "Синхронизирай с друг шаблон" отстранява използваните в предишно генериран шаблон учебни часове от графиците на преподавателите и от тези на помещенията и паралелките.


3. Въведете данните и направете желаните настройки. След това натиснете бутон "Запази и премини".