Над 200 училища кандидатстваха за ИКТ програмата на МОН с ШКОЛО

Остават по-малко от 48 часа до края на прозореца за кандидатстване по „Национална програма ИКТ 2017“ на МОН. Вече над 200 наши партньори се включиха в програмата, кандидатствайки с ШКОЛО. Ако вашето училище все още не е попълнило декларация, то не пропускайте този шанс за апробация на Школо.бг и достъп до хиляди учебни материали.

Как да редактирам родителска среща

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори.   1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“   2. Изберете секция „Родителски“   3. Натиснете бутон „Редактирай“   4. Променете името, описанието или датата на родителската среща   5. Натиснете бутон „Запази“   6. Готово! Родителската среща е актуализирана. Автоматично са пратени известия до всички […]

Как да добавя родителска среща

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори.   1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“   2. Изберете секция „Родителски“   3. Натиснете бутон „Добави“   4. Въведете начало и край на родителската среща   5. Натиснете бутон „Запази“   6. Готово! Родителската среща е създадена и добавена в графика на класа. Автоматично […]

Как да редактирам учебна програма (аз съм учител)

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори.   1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“   2. Изберете секция „Програма“   3. Натиснете бутон „Редактирай“   4. Изберете секция „Програма“   5. Редактирайте програмата ВНИМАНИЕ: Ако през настоящата седмица вече има въведени оценки и отсъствия, то новите промени ще влязат в сила от […]

Как да добавя учебна програма (аз съм учител)

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори.   1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“   2. Изберете секция „Програма“   3. Натиснете бутон „Добави“   4. Изберете времево разписание (смяна) 5. Въведете учебната програма Имайте предвид, че с помощта на плюсовете може да разбиете един час на две групи. Едната група изучава […]

Как да изтрия контролна или класна работа от графика

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори.   1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“   2. Изберете секция „Контролни“   3. Натиснете бутон „Изтрий“ Бутонът се намира срещу контролната или класна работа, която желаете да изтриете.   4. Потвърдете изтриването   5. Готово!

Как да редактирам график на контролните и класни работи

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори.   1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“   2. Изберете секция „Контролни“   3. Натиснете бутон „Редактирай“ Бутонът се намира срещу името на контролната или класната работа, която желаете да промените.   4. Променете предмета, датата или описанието     5. Натиснете […]

Как да добавя график на контролните и класни работи

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори.   1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“   2. Изберете секция „Контролни“   3. Натиснете бутон „Добави“   4. Изберете предмет   5. Изберете дата и час на провеждане   6. Натиснете бутон „Запази“   7. Готово! Контролната работа е успешно вкарана […]

Как да добавя учител

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за училищни администратори. ВНИМАНИЕ: препоръчително е да въвеждате учителите през Образец №1 (АдминПро). Тъй като има училища, детски градини и езикови центрове, които не ползват Образец №1, затова позволяваме въвеждането на учители и през модул „Администрация“.   1. Изберете „Администрация -> Потребители“ от навигационното меню 2. Натиснете бутон „Добави“ […]

Как да добавя информация за личен лекар на ученик

ВНИМАНИЕ: това ръководство е актуално единствено за класни ръководители и училищни администратори.   1. Изберете вашия клас в модул „Дневник“   2. Изберете секция „Ученици“   3. Натиснете бутон „Добави“   4. Изберете опция „Личен лекар“   5. Изберете ученик 6. Въведете име и телефон на личния лекар Може да въведете и други данни за […]