Как да добавя повече от една професия в дневника

Внимание: това ръководство важи само за администратори! 1. Навигирайте до модул „Администрация“ и изберете „Паралелки“ 2. Изберете паралелката 3. Кликнете на „Редактирай“ 4. Посочете „Вид подготовка“ 5. Добавете професия 6. Кликнете на “ +“ и добавете професия 7. Запазаете промените 8. В генерирания дневник ще видите това:

Как да генерирам дневник на паралелка със слети класове

1. Навигирайте до „Администрация -> Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Редакция“ Изберете класа, който желаете да промените и натиснете бутон „Редакция“ на този ред. 3. Маркирайте паралелката като слята и запазете промените 4. Редактирайте ролята на всеки един ученик от паралелката, като посочите от кой клас е и запазете 5. Навигирайте до „Деловодство – > Дневници“ […]

Как да добавя специалност в профила на ученик

Това ръководство важи за класни ръководители и администратори. Администраторите могата да редактират всички профили, докато класните ръководители имат достъп само до учениците от техния клас. През следващата учебна година е планирано специалностите да се импортират в ученическите профили направо от Образец 1 1.Навигирайте до „мой клас“, ако сте учител, или изберете класа от дневник, ако […]

Как да посоча вида подготовка за дадена паралелка

Внимание: това ръководство важи само за администратори! Тези данни се импортират от Образец 1, но в случай че не са кореткни, можете да ги зададете ръчно по следния начин: 1. Навигирайте до модул „Администрация“ и изберете „Паралелки“ 2. Изберете паралелката 3. Кликнете на „Редактирай“ 4. Посочете „Вид подготовка“ 5. Посочете професия или профил спрямо вида […]

Как да направя справка за активност във ВКС

1. Във Виртуални стаи избираме Всички стаи. На екрана ни се появяват всичките виртуални стаи в училището. 2. Избираме “ Виж справки“ Визуализират се последните присъединявания/напускания на всички потребители в дадената паралелка 3. Можем да зададем и критерии за търсене

Как да посочите кога стаята е отключена и активна

1. Във Виртуални стаи избираме Всички стаи. На екрана ни се появяват всичките виртуални стаи в училището. 2. Натиснете “Редактирай” в полето на конкретната стая. Появява се екран, на който задаваме времето на активност на виртуалната стая. 3. Задаваме “Отворена от” и “Отворена до”. 4.  Натискаме бутон “Запази”.

Как да променя подредбата на въпросите в тест

Можете да размествате въпросите във вече създаден тест по следния начин: 1. Изберете модул „Тестове“ 2. Кликнете на „Мои тестове“ 3. Изберете теста 4. Изберете „Редактирай“ В случай че искате да създадете няколко версии на един и същи тест, изберете „Клонирай“ 5. Изберете „Въпроси“ 6. Изберете Въпрос 1 7. Ще видите този екран 8. Необходимо […]

Аз съм учител. Какво мога да правя във ВКС?

В добавка към излъчването на видео и аудио в реално време, във ВКС можете да си служите и със следните инструменти: 1. Такива, които се отнасят до всички участници а) Споделяне на екрана Изберете област, която желаете да споделите – целият екран, прозорец на приложение или само подпрозорец на браузъра. По подразбиране е посочен целият […]

Как да вляза във Виртуална класна стая (ВКС) от компютър

Вмимание: само учениците и училищният пресонал имат достъп до ВКС. Не може да използвате родителски профил! За да влезете във ВКС, най-добре използвайте браузъра Google Chrome. Ако не е инсталиран на вашия компютър, можете да го изтеглите оттук: https://support.google.com/chrome/answer/95346?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bg Тествайте скоростта си в сайта fast.com, ако е под 20 Mb/s международна скорост, това означава, че […]

Каква роля да задам на психолога и логопеда

ВНИМАНИЕ: Настоящето ръководство е валидно единствено за училищните администратори и директори. Тъй като в платформата няма роля „Психолог“ и „Логопед“ е необходимо на тези специалисти да се зададе друга роля. Много често от Образец 1 те влизат с роля „Друго“, което не им дава необходимия достъп до платформата. Препоръчваме на психолога да се задава роля […]

Добавяне на предмет в паралелка

1. От Администрация – Паралелки изберете съответния клас 2. Кликнете на „Редактирай“ 3. Изберете „Предмети и учители“ 4. Кликнете на „Добави учебен предмет“ 5. Добавете предмета и запазете промените Важно: не пропускайте да посочите коректно вида подготовка по предмета! 6. Готово 7. Вече можете да въведете предмета в седмичното разписание

Как да редактирам потребителското си име

Внимание: ако имате профил в повече от едно училище, не можете да променяте потребителското си име! 1. Натиснете горе вдясно върху вашето име 2. Натиснете бутон „Редактирай“ 3. Кликнете върху полето „Потребителско име“ 4. Въведете новото име и запазете промените

Персонализиране на дневника за дейности за подкрепа за личностно развитие

Внимание: това ръководство важи само за ресурсни учители, психолози, педагогически съветници и логопеди! 1. Отидете в „Дневник“ и изберете „Подкрепа“ 2. Кликнете на „Ученици“ 3. Изберете „Администрирай“ 4. Тук трябва да изберете учениците, с които ще работите За ваше улеснение сме задали филтри по клас и по паралелка Ако изберете филтър „Клас“, ще видите всички […]

Добавяне на дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие

Внимание: това ръководство важи само за администратори, заместник – директори и директори! 1. Добавяне на задължителна учителска роля На всички с роля „ресурсен учител“ и „педагогически съветник“ (психолозите и логопедите включително), добавете роля на учител по предмет „Подкрепа за личностно развитие“. Тук можете да си припомните как се добавя роля: https://www.shkolo.bg/blog/dobavi-rolya-potrebitel/ 2. Навигирайте до Aдминистрация […]

Как да отбележа ученик със СОП

ВНИМАНИЕ: Учениците със специални образователни потребности обикновено са маркирани като СОП от Образец 1 . Ако това не се е случило автоматично, ще трябва да ги зададете ръчно. Настоящото ръководство важи за класни ръководители и училищни администратори. 1. От „Дневник“ изберете класа, в който е ученикът 2. Отидете на „Ученици“ 3. Можете да избирате между […]

Как да добавя дневник на група

Внимание: това ръководство важи само за администратори! 1. Навигирайте до „Администрация ->Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Добави“ 3. Въведете основните данни Не забравяйте да посочите дневник на група! 4. Въведете предмети и учители Задължително въведете поне един предмет! 5. Запазете промените 6. Групата е добавена 7. Добавете ученици За да добавите ученик, следвайте стъпките, посочени тук: […]

Как да редактирам профил на ученик

Това ръководство важи за класни ръководители и администратори. Администраторите могата да редактират всички профили, докато класните ръководители имат достъп само до децата от техния клас. 1.Навигирайте до „мой клас“ 2.Изберете ученика, чийто профил желате да редактирате 3.Кликнете на „Редактирай“ 4.В „Основни данни“ можете да променяте имена, егн, място на раждане, имейл, телефон и потребителско име […]

Как да редактирам Дневник на ИФО

Внимание: това ръководство важи само за администратори! Този дневник се генерира автоматично от Образец 1. Ако се наложи да добавите такъв по време на учебната година, следвайте стъпките тук: https://www.shkolo.bg/blog/ifo/ За да редактирате дневника, например при липса на учебен предмет, следвайте стъпките, посочени по-долу. 1. Навигирайте до модул „Администрация“ и изберете „Паралелки“ 2. Изберете основната […]

Как да добавя паралелка за СФО

Внимание: това ръководство важи само за администратори! Обикновено учениците от самостоятелна форма на обучение се добавят директно от образеца в паралелки с име „НЕПР.“ но ако се наложи да обособите такива в течение на учебната година, можете да го направите, следвайки стъпките по-долу. 1. Навигирайте до модул „Администрация“ и изберете „Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Добави“ […]