Новости в платформата (октомври 2021)

Покрай началото на учебната година имахме доста работа, за да стартира всичко както трябва, но успяхме и да подобрим платформата. Ето какво направихме:

1.Седмични разписания

1.1 Полетата за стая и тип обучение вече са по-малки - така имате по-добра видимост при въвеждане на предметите



1.2 Добавихме и номер по Образец до името на учителите



2. Тематични разпределения

2.1 Бутонът "Прехвърли в нова учебна година" вече е видим за администраторите по всички предмети, а не само за тези, които те са водили



3. Администрация - потребители

3.1 Вече може да се прави импорт от Excel - за момента е само за ученици, но в последствие ще го разширим



4.ВЧК

4.1 Не може да се маркира бъдещ час като взет



4.2 ВЧК вече излиза и в менюто "Моят час"



5. Учителски отсъствия

5.1 Вече може да се отбелязват отсъствията по Национална програма "Без свободен час"



6.Справки

6.1 В справката за "Взети занятия" добавихме нова колона "Взети по НП БСЧ"



6.2 В справката "Плащания" добавихме нови филтри

6.3 В справката "Резултати от обучението" не включваме годишните оценки от модулите, а само тези от основните профилиращи предмети

6.4. В справката "Срочни/годишни оценки и отсъствия" не включваме годишните оценки от модулите, а само тези от основните профилиращи предмети

6.5 В справката "Среден успех "не включваме годишните оценки от модулите, а само тези от основните профилиращи предмети

7. Тестове

7.1 В основните данни за тестовете учениците не виждат дали въпросите и/или отговорите за разбъркани, както е през учителски профил



8. Деловодство



8.1 Книга за кореспонденция

8.1.1 Добавихме редица нови типове документи



8.1.2 Добавихме и ново поле "Номенклатура"



8.2 Удостоверение за преместване

8.2.1 Добавихме ново поле "ЛНЧ" за учениците без ЕГН



8.2.2 За учениците от 7-ми клас, които не са били във вашето училище преходни години, вече може да впишете ръчно резултатите им от тях



9. Бележки

9.2 При добавяне на нова бележка има поле дата. Видимо е и след вписване на бележката

10. Контролни

10.1 Вече не питаме учениците и родителите дали ще присъстват или не на дадено контролно

11. Оценки

11.1 Генерално забранихме вписването на оценки по предмети извън учебния план (ЧК, Спортни дейности, ГО)



11.2 Добавихме и училищна настройка за забрана на вписване на оценки по предмети с вид подготовка "ФУЧ"



11.3 В профилите на учениците в средния успех не смятаме годишните оценки от модулите, а само тези от от основните профилиращи предмети

12. Мобилно приложение

12.1 Модул "Тестове е видим в мобилното приложение"




12.2 Добавихме и секция "Помощ", за да насочим потребителите къде да търсят причини, ако не получават известия