Как да добавим ученици от екселска таблица

Важно: Това ръководство е в помощ на центрове и училища които не използват Образец 11. Създаваме паралелката, в която ще добавим учениците

2. Отваряме раздел "Администрация" и кликваме на "Потребители"3. Кликваме на бутон "Импорт Excel"4. Изтегляме шаблон от бутон "Excel шаблон"5. Отваряме шаблона в Excel и попълваме нужните атрибути

Важно: Полетата, които са обозначени със звездичка * са задължителни за попълване

При идентификационните номера на учениците е нужно да попълним само един от тях (ЕГН, Друго или ЛНЧ)6. Запазваме файла и се връщаме в Школо, като този път кликваме на бутон "Избор на файл"7. Добавяме файла и запазваме от бутон "Запази"8. Изчакваме зареждането на файла да приключи и да ни изведе съобщение "Успешно добавихте потребители"9. Проверяваме дали учениците са се заредили в паралелката