Как да проверя и изпълня поставена задача

1. Докоснете меню „Още“ 2. Докоснете „Задачи“ 3. Докоснете „Получени задачи“ 4. Докоснете задачата, която трябва да изпълните 5. За да уведомите преподавател, че сте започнали работа по задачата изберете статус „Изпълнява се“ 6. Когато сте готови, сменете статуса на „Завършена“ 7. Под информацията за задачата се визуализират всички промени по статуса

Как да стартирам тест

1. Докоснете меню „Още“ 2. Докоснете „Тестове“ 3. Докоснете „Всички тестове“ 4. Докоснете теста, които трябва да стартирате 5. Докоснете бутон „Стартирай“ Внимание: След натискане на бутон „Стартирай“, времето за изпълнение на теста се активира и теста се счита за започнат.

Как да проверя отзиви

1. Докоснете меню „Дневник“ 2. Докоснете „Отзиви“ 3. На първи ред се визуализира общ брой отзиви, последван от изучаваните предмети и нанесените в тях отзиви 4. Докоснете „ОБЩО“ за да получите подробна информация за отзивите 4.1 Похвали 4.2 Забележки 4.3 При докосване на конкретен отзив се визуализира от кого е нанесен и какъв коментар е […]

Как да проверя отсъствия

1. Докоснете меню „Дневник“ 2. Докоснете „Отсъствия“ 3. На първи ред се визуализира общ брой отсъствия, последван от изучаваните предмети и нанесените в тях отсъствия 4. Докоснете „ОБЩО“ за да получите подробна информация за отсъствията 4.1 Закъснение 4.2 Неуважително 4.3 Уважително 4.4 При докосване на конкретно отсъствие се визуализира от кого е нанесено и на […]

Как да проверя оценки

1. Докоснете меню „Дневник“ 2. Докоснете „Оценки“ 3.1 Имате възможност да прегледате текущите оценки в настоящия срок 3.2 При необходимост, може да смените учебен срок или да включите само срочни/годишни оценки 3.3 Приложението предлага възможност да разгледате подробно оценките по конкретен предмет, чрез докосване предмета

Как да пиша до учител

1. Докоснете меню „Дискусии“ 2. Докоснете „+“ за създаване на ново съобщение 3. Докоснете падащото меню „Получатели“ 4. Потърсете по имена на учител или изберете от предоставените, след това потвърдете от бутон „✓“ 5. Въведете „Тема“, „Съобщение“ и при необходимост „Прикачен файл“ 6. В меню „Настройки“ имате възможност да забраните отговорите, да скриете участниците и […]

Как да проверя „Мои замествания“

1. Докоснете меню „Още“ 2. Докоснете „Лекторски часове“ 3. Докоснете „Мои замествания“ 4. При необходимост от повече информация, докоснете заместването 5. В заместването изберете едно от двете менюта: „Информация“ и „График“

Как да инсталирам мобилно приложение „Shkolo“ ?

1. Отворете „Google play“ или „AppStore“ и въведете в лентата за търсене „Shkolo“ 2. Докоснете „Install“, а ако сте с меню на български език „Инсталиране“ 3. Докоснете „Open“, а ако сте с меню на български език „Отвори“ 4. Въведете данните си и докоснете бутон „Вход“ Може да достъпите профила си и чрез вход с профил […]

Как да редактирам отзив през „Моят час“

Внимание: Ако е включен стриктен контрол в училищните настройки, редакция ще може да се извърши до 20 минути след нанасяне на отзив. 1. Докоснете меню „Моят час“ 2. Изберете „Дата“ и докоснете часа в който желаете да редактирате 3. Докоснете меню „Отзиви“ 4. Докоснете моливчето, срещу името на ученика 5. Докоснете настоящия отзив 6. Размаркирайте […]

Как да въведа отзив през „Моят час“

Внимание: За да въведете отзив, чрез меню „Моят час“ е необходимо, часа да бъде маркиран като „Взет“. 1. Докоснете меню „Моят час“ 2. Изберете дата на провеждане и докоснете часа в който желаете да въведете отзив 3. Докоснете меню „Отзиви“ 4. Докоснете моливчето срещу името на ученика 5. Изберете отзив и потвърдете от бутон „✓“ […]

Как да въведа отзив

1. Докоснете меню „Дневник“ 2. Изберете паралелка 3. Докоснете меню „Отзиви“ 4. Докоснете плюсчето срещу името на ученика за който желаете да въведете отзив 4.1 Изберете предмет 4.2 Изберете отзив и запазете от бутон „✓“ 4.3 Запазете промените 5. Въведете отзив за повече ученици, чрез докосване на бутон „+“, намиращ се в горната дясна част […]

Как да въведа отсъствие през „Моят час“

Внимание: За да въведете отсъствие през „Моят час“ е необходимо, часа да бъде маркиран като взет 1. Докоснете меню „Моят час“ 2. Изберете „Дата“ и докоснете часа в който желаете да въведете отсъствие 3. Докоснете моливчето, срещу името на ученика за който е необходимо да се въведе отсъствие 3.1 Докоснете отсъствието и запазете 4. Въведете […]

Как да администрирам отсъствие

1. Докоснете меню „Дневник“ 2. Докоснете бутон „⊕“ срещу името на ученика 2.1 Изберете „Дата“, „Час“, „Отсъствие“ и запазете 3. Администрирайте отсъствия на повече ученици, чрез натискане на бутон „+“, намиращ се в горната, дясна част на дисплея 3.1 Изберете „Дата“ и „Час“ 3.2 Изберете отсъствията и запазете от бутон „✓“ 4. След успешно запазване […]

Как да въведа отсъствие

1. Докоснете меню „Дневник“ 2. Изберете паралелката в която желаете да въведете отсъствие 3. Докоснете плюс „⊕“ срещу името на ученика 3.1 Изберете „Дата“, „Час“, „Отсъствие“ и запазете 4. Въведете отсъствия за няколко ученика от бутон „+“ намиращ се в горния десен ъгъл на дисплея 4.1 Изберете „Дата“, „Час“, „Отсъствие“ и запазете от бутон „✓“ […]

Как да редактирам оценка през „Моят час“

1. Докоснете меню „Моят час“ 2. Изберете датата в която е била нанесена оценката от календара 3. Докоснете часа в който искате да редактирате оценка 4. Докоснете таб „Оценки“ 5. Докоснете моливчето срещу името на ученика, за който желаете да редактирате оценка 6. Изберете оценката и докоснете бутон „Запази“ 7. Когато промените се запазят успешно, […]

Как да въведа оценка през „Моят час“

1. Докоснете меню „Моят час“ 2. Докоснете час в който желаете да въведете оценка Оценки, могат да се въвеждат само в отбелязани като взети часове. 3. Докоснете „Оценки“ 4. Докоснете моливчето срещу името на ученика за който желаете да въведете оценка 4.1 Въведете тип на оценката и докоснете оценка, която желаете да поставите 4.2 Запазете […]

Как да въведа оценка

1. Докоснете меню „Дневник“ 2. Докоснете името на паралелката в която желаете да въведете оценка 3. Докоснете раздел „Оценки“ и предмета по който желаете да въведете оценка 4. Въведете оценка за конкретен ученик, като натиснете „⊕“ срещу името 5. Въведете оценки за повече ученици 5.1 Изберете нужните атрибути и оценките за всеки ученик, след това […]