Как да отбележа час в ОРЕС

1. Докоснете „Моят час“ 2. Изберете дата от календара в която желаете да отбележите час в ОРЕС 3. Променете „Тип обучение“ на „Онлайн“ 4. При успешно сменен тип на обучението, системата ще визуализира съобщение

Как да маркирам час като взет

1. Докоснете „Моят час“ 2. Променете бутона за взет час на „Да“ Внимание: Не може да бъдат маркирани като взети, бъдещи часове. 3. Въведете темата за избрания час Може да въведете ръчно тема за часа или да изберете от съставеното тематично разпределение, след което докоснете бутон „✓“ за потвърждаване. 4. Когато сте потвърдили успешно, ще […]

Как рестартирам известията?

1. Докоснете меню „Още“ 2. Влезте в раздел „Помощ“ 3. Докоснете „Нотификации“ 4. Докоснете бутон „Рестартирай“ Внимание: Известията могат да бъдат рестартирани веднъж седмично. Ако бутонът е неактивен, то известията са били рестартирани автоматично или от Вас в последната седмица.

Как да добавим ученици от екселска таблица

Важно: Това ръководство е в помощ на центрове и училища които не използват Образец 1 1. Създаваме паралелката, в която ще добавим учениците 2. Отваряме раздел „Администрация“ и кликваме на „Потребители“ 3. Кликваме на бутон „Импорт Excel“ 4. Изтегляме шаблон от бутон „Excel шаблон“ 5. Отваряме шаблона в Excel и попълваме нужните атрибути Важно: Полетата, […]

Школо уроци – често задавани въпроси

Сключвам ли договор с платформата Школо Уроци? С цел намаляване на административната тежест, съгласието Ви с Общите условия е напълно достатъчно, за да уреди взаимоотношенията ни. Цялата необходима информация е в тях. Има ли абонаментна такса, която е необходимо да плащам? Не, в Школо Уроци няма абонамент за месец или година, а има комисион от […]

Как да използваме тематично разпределение от минали години

1. Върнете се в желаната от вас учебна година 2. Изберете клас в който е използвано тематичното разпределение 3. Кликнете на „Тематични разпределения“ и съответния предмет 4. Кликнете на бутон „Прехвърли в новата уч. година“ 5. Изберете име, издателство и ниво на видимост или ги оставете същите, след това кликнете на бутон „Запази и премини“ […]

Настройки в меню „Администрация“

Важно: Това меню е достъпно само за потребители с роля „Администратор“ 1. Навигирате до меню „Администрация“ и кликнете на „Настройки“ 2. Задайте найстройки за всички потребители във вашето училище Важно: Когато нивото на видимост е „Изберете“, всеки учител ще може да прецени какво ниво на видимост да определи, ако зададете специфично ниво на видимост, тогава […]

Как да въведа отместване за печат в бланка на МОН

1. От раздел „Деловодство“ кликнете на „Ученически документи“ 2. Отворете документа, за който е необходимо да се направи отместване 3. Кликнете на бланка МОН 4. В появилия се екран задайте нужните настройки Може да посочите и отрицателни стойности за задаване на отстъп наляво и нагоре! 5. Потвърдете настройките

Как да редактирам неучебни дни

1. Отворете раздел „Администрация“ и кликнете на „Неучебни дни“ 2. Срещу съответния неучебен ден кликнете на бутона за редакция 3. Направете нужните промени 4. Запазете промените от бутон „Запази и премини“ 5. Потвърдете промените Тук ще получите съобщение за потвърждаване, което показва, че ще бъдат премахнати всички занятия за посочения времеви период 6. Запазете готовия […]

Отбелязване на часовете в седмичното разписание като ОРЕС

1. Изберете „Дневник“ и кликнете на класа в който желаете да промените седмичното разписание 2. В секция „Разписание“ кликнете на бутон „Редактирай“ Важно: Класните ръководители, могат да променят седмичното разписание само на собствените си класове. 3. Посочете нужното разписание, период за който да бъде променено и режим, като за всяка стъпка натискате бутон „Запази и […]

Отбелязване на индивидуален час от седмичното разписание като ОРЕС

1. При вече отминал час може да бъде отбелязан като ОРЕС от седмичното разписание на класа Важно: Само администратор и класен ръководител на съответния клас могат да извършат редакцията 2. Кликнете на часа, който искате да отбележите като ОРЕС 3. Кликнете на бутон „Редактирай“ 4. Във секцията „Вид обучение“ изберете „Онлайн обучение“ Запазете промените от […]

Справка „Взети занятия в ОРЕС“

1. Изберете „Справки“ от раздел „Статистики“ 2. Кликнете на бутон „Нова справка“ 3. Навигирайте до „Занятия“ и изберете „Взети занятия ОРЕС“ 4. Изберете „Клас“, „Паралелка“ или „Учител“, на които е необходимо да се направи справка за ОРЕС и натиснете бутон „Запази и премини“ 5. Посочете времеви обхват на справката и кликнете на бутон „ГЕНЕРИРАЙ СПРАВКА“ […]

Как да отбележим час като ОРЕС

1. Влезте в „Дневник“ и изберете „Моят час“ 2. В полето „Вид обучение“ изберете „Онлайн обучение“, въведете нужните атрибути за часа и кликнете на бутон „Запази промените“ След запазване на часа с вид обучение като „Онлайн обучение“, вече ще се визуализира в справка „Взети часове в ОРЕС“

Как да въведа седмично разписание на сборна група?

1. Въведете седмичните разписания на основните класове, както е описано ТУК>>, като за часа изберете сборната група 2. След въвеждане на всички разписания на участващите в сборната група класове, ще се визуализира седмично разписание в раздел „Разписание“ от дневника на сборната група

Включване на стриктен режим

1. От „Администрация“ изберете „Настройки“ 2. Кликнете на бутон „Редактирай“ 4. Придвижете се до опциите за „Стриктен режим“ Тук можете да изберете една или няколко от изобразените опции за стриктен режим, след избор чрез превключване бутончето на „ДА“, ще трябва потребител с роля Директор или Администратор да потвърди редакция и изтриване на оценки, изтриване на […]

Как да въведа седмично разписание на ученик от ИФО

1. Избирате „Дневник“, кликвате на ученика от ИФО, посочвате „Разписания“ и кликвате на бутон „Добави“ 2. Избирате период за разписанието Важно: Внимавайте да не отбележите дати за отминал период, защото ще бъдат изтрити взетите часове. Когато сте избрали нужният период, кликнете на бутон „Запази и премини“ намиращ се в горната дясна част на дисплея. 3. […]

Попълване на данни в секция „Компетентности“

1. В раздел „Образователен процес“ може да въведете информация относно организацията и провеждането на образователния процес по предмети, като за описание използвате готовите шаблони, или въведете ръчно текст. 2. В раздел „Преподаване и оценяване“ се въвежда информация за използваните методи в работата с ученици. За допълнителни методи на работа натиснете бутона за добавяне на още […]

Попълване на данни в секция „Общи данни“

1. В първият раздел „Основни данни“ автоматично се присвояват почти всички данни на потребителя от електронният дневник, като може да се променя част от тях. Важно: Данните за Ел. Поща, Телефон и Училище се вземат от профила на потребителя в електронния дневник и могат да се променят само там. 1.1 Може да въведете текст относно […]