Как да маркирам час като взет1. Докоснете "Моят час"2. Променете бутона за взет час на "Да"

Внимание: Не може да бъдат маркирани като взети, бъдещи часове.3. Въведете темата за избрания час

Може да въведете ръчно тема за часа или да изберете от съставеното тематично разпределение, след което докоснете бутон "" за потвърждаване.4. Когато сте потвърдили успешно, ще получите съобщение