Попълване на данни в секция „Начало“


1. В секция "Начало" се попълват данни относно заглавие на портфолиото и ниво на видимост.


2. Въведете заглавието на вашето портфолио3. Изберете нивото на видимост

Важно: За да се визуализира вашето портфолио извън училището, е необходимо да се избере опцията "Публично достъпно".4. Изберете предпочитаната тема и цветова схема за вашето портфолио

5. Запазете промените

6. След като всички задължителни полета са попълнени и запазени, в навигационното меню ще се смени цвета на "Начало" в зелено.