Как да въведа седмично разписание на сборна група?

1. Въведете седмичните разписания на основните класове, както е описано ТУК>>, като за часа изберете сборната група2. След въвеждане на всички разписания на участващите в сборната група класове, ще се визуализира седмично разписание в раздел "Разписание" от дневника на сборната група