Как да въведа оценка1. Докоснете меню "Дневник"2. Докоснете името на паралелката в която желаете да въведете оценка3. Докоснете раздел "Оценки" и предмета по който желаете да въведете оценка4. Въведете оценка за конкретен ученик, като натиснете "⊕" срещу името5. Въведете оценки за повече ученици5.1 Изберете нужните атрибути и оценките за всеки ученик, след това запазете от ""6. Когато сте готови, системата ще покаже съобщение и ще визуализира нанесените оценки