Новости в платформата (май 2021)

Въпреки многото почивни дни, екипът ни продължи да работи по подобряването на платформата. Ето и какво направихме през месец май.

1. Деловодство1.1. Във всички ученически документи добавихме "-" на празните редове


1.2. Лични картони – автоматично попълваме полето „В резултат на годишния успех ученикът...“, базирано на данните в дневника1.3. Главна книга – вече показваме пълните наименования на предметите1.4. В Главната книга показваме и годишните оценки за втори и трети клас1.5. В главната книга за първи клас освен, че учениците завършват, показваме и общия годишен успех1.6. Книгата за входяща/изходяща кореспонденция е налична1.7. В генерираните дневници показваме кои теми се отнасят до ученици в ИФО1.8. Резултатите от ВО се зареждат автоматично в Удостоверението за завършен начален етап на основно образование (3-25)1.9. В ученическите документи може да се въвежда отместване за принтиране върху бланка на МОН2. Лекторски часове

2.1. Всички отсъствия - в генерираната заповед вече се вижда и периодът на отсъствието


2.2. Учителски отсъствия – ако според настройките на училището отсъстващите учители не могат да бъдат заместници, при създаване на отсъствие те излизат, но в сиво, като при избор на някой от тях извеждаме съобщение, че трябва да се промени настройката2.3. Лекторски часове над хорариума – вече могат да се свалят в word3. Учебни материали

3.1. Добавихме нова категория "Игра"
3.2. Има ново поле  „Полезно за“ – така знаем към кого е насочен даден материал3.3. Ако при добавяне на учебен материал създателят не е посочил предмет, го подсещаме да го направи3.4. Добавихме и нови нива на видимост4. Седмични разписания

4.1 Вече може да се прескачат повече седмици с един клик4.2 При редакция /добавяне на разписание може да се посочи дали часовете са ОРЕС (по подразбиране ги задаваме присъствени)
4.3. Седмични разписания – вече може да се редактира дневен режим само за един ден от седмицата


5. Моят час

През „Моят час“ самите учители могат да посочат , че часовете са ОРЕС

6. Статистики - справки

6.1 Добавихме нова справка за часовете ОРЕС6.2. В справката за ученици и лични лекари добавихме още една колона - „месторождение“7. Администрация - потребители

7.1 Роля „счетоводител“ вече има достъп до разписанията на учителите, без да може да редактира

7.2 Роля „счетоводител“ има достъп и до проверка и контрол, без възможност за редакция

7.3 Добавихме ново научно звание „доцент“7.4. През профилите си потребителите могат да изтрият регистрацията си – имейл, потребителско име и парола7.5. Бутонът "роля" е видим само, когато потребителят има профил в повече от едно училище в настоящата година. Има достъп и до данните от минали години, но за да ги достъпи, трябва да се върне в предходна/и година/и

7.6. В ролята на учителите вече може да се търси предмет и по име7.7. Потребителите с роля "родител" не могат да редактират имената си8. Неучебни дни

8.1. Вече има опция за редакция8.2. Вече могат да въвеждат неучебни дни с продължителност 40 дни, а не както беше преди с 209. Проверка и контрол9.1. Проверка и контрол – администраторите вече не могат да маркират бъдещи часове като взети – бутонът не е активен9.2. Проверка и контрол – вече не може да се въвежда тема на часа, ако той не е маркиран като взет10. Състезания10.1. Вече могат да се включват и учениците от подготвителните групи11. Учителско портфолио

11.1. Има възможност за изтриване11.2. Има бутон "преглед" , при който се визуализират незапазените промени и съответно има опция за запазване

11.3. Вече може да се скрият телефонният номер и имейлът
11.4. Има опция за пренареждане на секциите11.5. Академичните часове съответстват на броя получени кредити
11.6. В постижения - принос добавихме нови опции, както и възможност за ръчно вписване