Новости в платформата (декември 2021)През декември направихме подобрения в справките и въвеждането на лекторските графици. Продължихме да работим и по въвеждане на нови функционалности и в другите модули в платформата. За тази календарна година - толкова, а от януари ще продължим с нови сили. Весели празници!1. Съобщения

1.1 Добавихме възможност за препращане на съобщение1.2 Може и да маркирате и запазите съобщение като чернова1.3 Добавихме пряк път за архивиране на съобщения2. Оценки

2.1 Заместващите учители вече могат да маркират прогнозните срочни/годишни оценки като истински2.2 Добавихме нова училищна настройка за забрана за вписване на дробни текущи оценки3. ВЧК

При въвеждане на ВЧК вече може да определяте продължителността на часа4. Справки

4.1 Изнесохме ги в отделна секция в навигационното меню4.2 В справката "Взети занятия" вече в планирани по норматив и планирани над хорариум, показваме и часовете, в които преподавателят е отсъствал4.3 Добавихме нова справка "Занятия ИФО"4.4 Променихме структурата на справката "Взети занятия ОРЕС" - вече се генерира по учители, а не по паралелки5. Такси

Ученици и родители могат да проследят направените и оставащите плащания в таб "Такси"6. Задачи

Добавихме възможност за преглед на прикачените файлове7. Тестове

7.1 При редакция на отговорите на тест можете да впишете коментар, както към целия тест, така и към конкретен въпрос. Ученикът ще получи нотификация7.2 При създаване на тест във въпросите може да се вмъква видео8. Лекторски часове над хорариума

При добавяне на лекторски график с часове над хорариума вече се виждат и дните, в които учителят е отсъствал и часовете могат да се маркират като такива над хорариума9. Потребители - достъп

9.1 Може да се дава или отнема достъп до преглед и/или редакция на лекторски часове на ниво потребител9.2 Може да определяте дали даден потребител може да пише до всички учители, родители, ученици или само до тези, до които има достъп в зависимост от ролята си

9.3 Може и да давате или отнемате достъп до ученическите документи