Учители, качили най-много учебни материалиНастъпва краят на още една година, която ни предизвика да излезем от зоната си на комфорт и да разчупим  работната си рутина, творческите си граници, начините ни на обмяна на информация и адаптирането ни към нови технологии.

Съвременните иновативни образователни технологии увеличават интереса на учениците към учебния предмет и ги мотивират да участват в учебния процес.


В рамките на 2021-ва година в модул Учебни материали са споделени 45 585 учебни материала:

 • 24 593 достъпни за моето училище
 • 16 607 достъпни за избрани потребители
 • 4 385 публично достъпниСпоред обратната връзка, която събрахме от вас в началото на тази учебна година, най-предпочитаният формат учебни материали са:

 • при учителите и родителите - това е презентацията 
 • а пък учениците най-силно предпочитат видео уроцитеНай-търсените предмети в модул "Учебни материали" са:

 • математика 
 • български език и литература 
 • чужди езици 
 • физическо възпитание и спортЕдни от най-отличилите се причини, които сте ни дали при ползване на модула са: 

 • пестене на време 
 • вдъхновение
 • черпене на идеи
 • удобствоА подбудите ви за ползване на модула са:

 •  споделяне на конкретна информация с учениците ви 
 •  споделяне на качествени и полезни учебни материали с цялата общност на Школо


Ако сте преподавател в целодневна форма на обучение или сте ресурсен учител, можете да споделите своите качествени материали с изявилите желание за обмяна на информация и опит ваши колеги в цялата страна, като ги качите в модул "Учебни материали" и им зададете публично ниво на видимост. Така помагате не само на учителите, но и на учениците и родителите, които имат нужда от такъв вид информация. 

Модул "Учебни материали" осигурява лесен достъп до учебното съдържание и редица необходими материали по всички предмети, които са често по-творчески и евтини от тежките си хартиени предшественици.

В класацията по-долу сме поместили учителите, които най-активно са се включили в обогатяването на публичния ресурс от учебни материали, като по този начин са помогнали на ученици и родители и са вдъхновили учители  от цялата страна. Таблица 1- Класацията е изготвена на база брой качени материали и брой рейтинг за календарната 2021 година.Таблица 2- Класацията е изготвена на база брой качени материали и брой рейтинг за календарната 2020 година.Дълбок поклон пред учителите, които смело споделят учебните си материали със своите колеги из страната!