Как да импортирам данни от НЕИСПУО

Бутонът ще бъде видим за училищата на 24.08.2023г.

1. НЕИСПУО

За да можем да импортираме данни от НЕИСПУО, е необходимо при тях да изпълните следните стъпки:

1.1 Преминете в нова учебна година

1.2 Посочете "Школо" като доставчик на електронен дневник

2. Школо

2.1 Навигирайте до Aдминистрация - Образец 12.2 Натиснете бутон: "Премини в нова година и импортирай образец"

2.3 Ако желаете, може да копирате дневните режими от миналата година, както и да посочите кои данни да се взимат с приоритет

2.4 Импортирайте данни от НЕИСПУО2.5 Готово! Данните са импортирани успешно2.6 След промяна или добавяне на данни в НЕИСПУО, можете да импортирате данните отново2.7 Можете да свържете с нас по следните начини:

Имейл: support@shkolo.com

Facebook: https://www.facebook.com/groups/shkolobg