Синхронизиране на групи с НЕИСПУО

1. Навигирайте до модул „Администрация“ и кликнете на „МОН“ 2. Кликнете на бутон “ Синхронизиране на групи“ 3. Изберете паралелка, от изброените паралелки с несинхронизирани групи. Натиснете бутон „Запази и премини“. 4. За всяка група от Школо изберете с коя група от НЕИСПУО трябва да бъде синрхонизирана 4.1 Групата, която е оцветена в червен цвят, […]

Как да изтрия снимка от профил на ученик

Това ръководство важи за класни ръководители и администратори. Администраторите могат да редактират всички профили, докато класните ръководители имат достъп само до учениците от техния клас. 1.Навигирайте до „мой клас“ 2.Изберете ученика, на когото желаете да изтриете снимката 3.Кликнете на бутон „Редактирай“ 4. За да изтриете снимка от профила на ученик е необходимо да кликнете от […]

Аз съм обучител. Какво мога да правя във Виртуалната стая

Виртуалната стая е достъпна 15 минути преди началото и 15 минути след края на часа за урок 1. Следвайте стъпките описани в ръководството – „Как да вляза в урок“, за да достъпите вашия урок 2. След като натиснете бутон „Влез в стаята“, пред вас ще се отвори „лоби“ – екран, в който можете да проверите: […]

Подаване на възражение от атестираното лице

В рамките на пет дни, след като оценката от комисията е дадена, атестираното лице има възможност да изрази възражение срещу нея. 1. Влезте в профила си и навигирайте до „Оценка на персонала“. 2. Изберете „Мои атестации“. 3. Натиснете върху заглавието на атестационната карта. В списъка ще видите само Вашите атестационни карти. 4. Вътре можете да […]

Попълване на данни в секция „Критерии“

Важно: При въвеждане на данните, попълнете задължителните полета 1. В секция „Критерии“ всеки учител трябва да приложи доказателствени материали/ аргументи, че отговаря на утвърдените от директора критерии в училището 1.1. Попълнете методите, които прилагате, за да изпълните утвърдените от директора критерии 1.2 Имате възможност да прикачите файл с допълнителна информация 1.3 Запазете въведената от вас информация […]

Как да отбележа отсъствие по Национална програма „Без свободен час“

1. Навигирайте до модул „Лекторски часове“ и изберете „Всички отсъствия“ 2. Кликнете на бутон „Добави“ 3. Изберете отсъстващия преподавател и запазете 4. Изберете срок и причина за отсъствието и отново запазете 4.1 При създаване на учителско отсъствие, може да се посочат номер и дата на заповедта за отсъствие. 5. Изберете един или няколко заместващи Един […]

Добавяне на резултати от състезание

1. Навигирайте до модул „Състезания“ и изберете „Резултати“ 2. Изберете състезанието, в което искате да въведете резултати 3. Кликнете на бутон „Редактирай“ 3.1 Посочете паралелката 3.2 Ако желаете, посочете максималната оценка и брой участници в състезанието 3.3 Въведете резултатите на учениците 4. Когато сте готови, кликнете на бутона „Запази и добави“ 5. Готово! Успешно добавихте […]

Добавяне на състезание

1. Навигирайте до модул „Състезания“ и изберете „Всички състезания“ 2. Кликнете на бутон „Добави“ 3. Попълнете задължителните полета – състезание, кратко име и предмет 3.1 Ако състезанието, което добавяте е вътрешно – само за вашето училище, плъзнете бутона на „Да“ 3.2 Ако състезанието, което добавяте НЕ се отнася само за вашето училище, плъзнете бутона на […]

Редактиране на личен картон

Важно: Само класни ръководители, директори и системни администратори могат да редактират лични картони 1.Навигирайте до модул “Деловодство”  Изберете “Ученически документи” 2. Изберете документ / личен картон /, който желаете да редактирате 3. С помощта на бутон „Зареди от Дневник“, ще прехвърлите данните за ученика от платформата Училище, населено място, име, егн, рожденна дата, местоживеене, телефон […]

Как да задам линк в описание на учебен материал

1.Навигирайте до модул “Ученически материали”  Изберете “Всички материали” 2. Изберете учебния материал, към който желаете да добавите линк 3. Натиснете бутон „Редактирай“ 4. Към „Описанието“ имате възможност да вмъкнете линк Ще вмъкна линк към качен материал от модул “ Тестове “ , с който учениците ще могат да проверят до каква степен за усвоили учебния […]

Как да видя изтрити отсъствия

Директорът, администраторите и учителите могат да видят всички изтрити отсъствия в дадения клас. 1. В модул „Дневник“ изберете класа и паралелката, в която желаете да направите проверката 2. Изберете секция „Отсъствия“ и навигирайте до бутон „Филтри“ 3. Сложете отметка в „Изтрити отсъствия“ 4. Натиснете върху отсъствията, за да получите повече информация

Как да харесам портфолио на друг потребител

1. Влезте в профила си в ШКОЛО, кликнете на менюто за приложения и изберете „Портфолио“ 2. Изберете раздел „Всички портфолиа“ от менюто 3. С помощта на филтъра, можете да зададете определени критерии, по които да търсите даден потребител 4. След като откриете търсения потребител, кликнете на символа „сърце“. По този начин ще покажете удобрението си.

Как да изтрия портфолио

Важно! Изтриването на портфолиото е необратимо! 1. Влезте в профила си в ШКОЛО, кликнете на менюто за приложения и изберете „Портфолио“ 2. Изберете опцията „Моето портфолио“ 3. Изберете опцията за изтриване 4. Ако сте сигурни, че желаете да изтриете портфолиото – натиснете „Потвърждавам“

Как да добавя отсъстващ учител като заместник

За да въведете отсъстващ учител като заместник е необходимо да направите следната промяна в настройките на училището – „Отсъстващите учители, могат да бъдат заместници“. 1. От модул „Администрация“, изберете „Училище“ 1.2 Натиснете бутона „Редактирай“ 1.3 Изберете „Настройки“ и направете желаните промени, след което натиснете „Запази“ 2. Въведете отсъстващият учител като заместник За да въведете отсъстващият […]

Как да отпиша ученик

Важно: Ръководството важи за класен ръководител и системен администратор 1. Отидете в „Дневник“ и изберете класът, в който е записан ученикът 2. Изберете секция „Ученици“ 3. Кликнете върху „Премести“ 4. Изберете “ Маркирай ученик като отписан и неактивен “ 5. Въведете необходимите данни и кликнете върху бутона „Запази“ 6. Готово. Успешно отписахме ученик

Как да добавя тематично разпределение на ИФО ученик

1.От Модул „Разпределения“, отваряме „Всички разпределения“. 2. Ползвайте филтрите, за да откриете желаното разпределение 3. Натиснете върху името на разпределението 4. Изберете подсекция „Теми“ Ако нямате нужда да преглеждате разпределението, бихте могли да пропуснете тази стъпка. 5. Натиснете бутона “ Използвай “ 5. Изберете предмет и паралелка Можете да въведете тематичното разпределение в колкото паралелки […]

Каква информация предоставя раздел „Всички портфолиа“

1. Изберете раздел „Всички портфолиа“ от менюто 2. Във филтъра задайте определени критерии, по които да търсите 2.1 Бихте могли да посочите ролята на потребителя / зам. директор, директор и учител/. 2.2 Имате възможност да филтрирате всички завършени портфолиа. 2.3 Разполагате с падащо меню с възможност за избор на училище 2.4 Бихте могли в празното […]

Попълване на данни в секция „Самооценка“

Важно: При въвеждане на данните, попълнете задължителните полета 1. В секция „Самооценка“ се въвежда информация свързана с вашето самонаблюдение и бъдещите ви професионални планове 2. В раздел „Самонаблюдение“ имате възможност ръчно да въведете текст или да използвате примерни готови шаблони След като кликнете на бутон „Използвай“ в раздел „Самонаблюдение“ ще изглежда по следния начин: 3. […]

Попълване на данни в секция „Моят опит“

Важно: При въвеждане на данните, попълнете задължителните полета 1. В секция „Моят опит“ се попълват данни свързани с вашия стаж, програми и проекти в които сте участвали, извънкласните дейности, които сте организира и допълнителни дейности, които сте извършвали съвместно с други преподаватели 2. В раздел „Стаж“ се въвежда информация свързана с вашия професионален опит. 2.1 […]

Попълване на данни в секция „Постижения“

Важно: При въвеждане на данни, попълнете задължителните полета! 1. В секция „Постижения“ се попълват данни за лични и ученически постижения 2. В раздел „Лични постижения“ въведете информация за вашите лични успехи – награди, сертификати, грамоти и пр. 2.1 Имате възможност да прикачите файл с успехите, които сте достигнали 2.2 С помощта на бутон „Изтрий“ занулявате/изтривате […]