Подаване на възражение от атестираното лице

В рамките на пет дни, след като оценката от комисията е дадена, атестираното лице има възможност да изрази възражение срещу нея.

1. Влезте в профила си и навигирайте до "Оценка на персонала".

2. Изберете "Мои атестации".

3. Натиснете върху заглавието на атестационната карта.

В списъка ще видите само Вашите атестационни карти.

4. Вътре можете да разгледате основните данни, комисията и да достъпите Вашата карта за самооценка

5. Изберете Раздел "В"

5.1. Въведете Вашето възражение

5.2 За да съхраните въведеното от Вас възражение - натиснете бутон " Възрази"

6. Готово, Вие изразихте вашето възражение.