Отговор на подадено възражение


Отговор на подадено възражение има право да напише само директорът.

1. Влезте в профил на директор и навигирайте до модул "Оценка на персонала"2. Изберете "Всички атестации"3. Кликнете върху заглавието на атестационната карта4. Изберете секция "Карта"5. Кликнете върху "Раздел В"6. Напишете Вашия отговор на възражението в полето7. Когато сте готови кликнете върху бутона "Отговори"8. Кликнете на бутон "Завърши"9. Ако желаете да завишите оценката, плъзнете бутона на "Да" и кликнете на "Завърши"