Как да създам и отпечатам дубликат на ученически документ

1. Навигирайте до модул „Деловодство“ и изберете „Дубликати на документи“ 2. Кликнете върху бутона „Добави“, за да създадете документ. 3. Изберете тип документ и ученик, на който желаете да генерирате документ. Най-често ученикът, на когото желаете да издадете дубликат на документ не присъства в списъка с ученици, затова в това поле дадохме възможност да изпишете […]

Отговор на подадено възражение

Отговор на подадено възражение има право да напише само директорът. 1. Влезте в профил на директор и навигирайте до модул „Оценка на персонала“ 2. Изберете „Всички атестации“ 3. Кликнете върху заглавието на атестационната карта 4. Изберете секция „Карта“ 5. Кликнете върху „Раздел В“ 6. Напишете Вашия отговор на възражението в полето 7. Когато сте готови […]

Как да изпратя атестационна карта за самооценка

Достъп до изпращането на атестационната карта има само техническият секретар. 1. Навигирайте до модул „Оценка на персонала“ и изберете „Всички атестации“ 2. Изберете съответната атестационна карта 3. При необходимост можете да „редактирате“ и свалите в „PDF“ атестационната карта. Важно! След като се изпрати картата за самооценка, тя вече НЕ МОЖЕ да се редактира 4. Кликнете […]

Как се попълва атестационната карта

Достъп до попълване на атестационната карта има само техническият секретар. 1. Навигирайте до модул „Оценка на персонала“ и изберете „Шаблони“ 2. Имате възможност да филтрирате шаблоните по „тип“ 2. Изберете шаблона, който желаете да попълните 4. Кликнете върху бутон „използвай“ 5. Попълнете задължителните полета и ако има нужда прикачете файл 6. В секция „Комисия“ можете […]

Справка „Движение на ученици“

Справката отразява движението на учениците в конкретно училище, без да взима предвид преместилите се деца от един клас в друг, в рамките на самото училище. 1. Изберете модул „Справки“ 2. Кликнете върху бутон „Нова справка“ 3. Изберете справка „Движение на ученици“ 4. Въведете „времеви обхват“, за който да се генерира справката и изберете „тип движение“ […]

Справка „Извънкласни дейности“

1. Изберете модул „Справки“ 2. Кликнете на бутон „Нова справка“ 3. Изберете справка „Извънкласни дейности“ 4. Изберете времеви обхват на справката 5. Кликнете на бутон „Генерирай справка“ 6. Готово! Вашата справка е създадена. Можете да я разгледате тук или да я свалите в PDF и Excel формат.

Как да задам права на достъп

В зависимост от ролята, която потребителите имат, можем да зададем различно ниво на достъп до модулите „Комуникация“ (Съобщения), „Деловодство“ и „Лекторски часове“. 1. Изберете „Администрация – Потребители“ 2. Открийте потребителя и натиснете бутон „Редактирай“ 3. Изберете секция „Достъп“ 4. За да определите достъпа на потребителя до модул „Съобщения“ кликнете на бутон „Съобщения“. Видими паралелки за […]

Как да създам тест с математически символи

1. Изберете от менюто модул „Тестове“ 2. Маркирайте „Всички тестове“ и натиснете „Добави“ 3. Попълнете необходимата информация Полетата означени с * са задължителни. 4. Въведете тестовите въпроси и отговори Можете да изберете какъв тип отговор да се посочи. 5. За да въведете математически символи във въпроса изберете бутона „Математически формули“ 6. Впишете в полето задачата, […]

Как да заявя достъп до дневника на ученик чрез приложението

ВНИМАНИЕ #1: Това ръководство важи както за родители с 2 деца, така и за родители с 3 и повече деца. Принципът е един и същ. ВНИМАНИЕ #2: Това ръководство важи и за потребители, които са едновременно родители и учители. 1. Отворете приложението на Shkolo и кликнете върху бутона „Още“ 2. Изберете секция „Права на достъп“ […]

Как да редактирам състезание

1. Навигирайте до модул „Състезания“ и изберете „Всички състезания“ 2. Изберете състезанието, което искате да редактирате и кликнете на бутон „Редактирай“ 3. Изберете секцията, която искате да редактирате 4. Когато сте готови с редакцията кликнете на бутон „Запази“

Как да активирам състезание

1. Навигирайте до модул „Състезания“ и изберете „Всички състезания“ 2. Изберете състезанието, което искате да активирате и кликнете на бутона „Активиране“ 3. Плъзнете бутона в зависимост от това дали искате да изпратите покана до участниците. 3.1. Въведете начало и край на състезанието 3.2. Сложете отметка срещу името на всеки участник, до когото искате да изпратите […]

Редакция на извънкласна дейност

Важно: това ръководство е актуално за учители и администратори. 1. Навигирайте до модул „Извънкласни дейности“ и изберете „Всички дейности“ 2. Кликнете върху дейността, която искате да редактирате 3. Изберете секцията, която искате да редактирате и кликнете на бутон „Редактирай“

За какво служи бутона „Добави в главното меню“

Важно: Това ръководство е актуално за учители и администратори. За по-бърз и лесен достъп до вашата извънкласна дейност, следвайте стъпките.

Добавяне на „Извънкласна дейност“

Важно: Това ръководство е актуално за учители и администратори 1. Навигирайте до модул „Извънкласни дейности“ и кликнете на „Всички дейности“ 2. Кликнете на бутон „Добави“ 3. Попълнете основните данни за извънкласната дейност 3.1 Попълнете задължителните полета – наименование, кратко име и изберете категорията, в която попада дейността 4. Попълнете данните за извънкласната дейност и задайте […]

Как да прегледам файл в съобщение

Внимание: Можете да преглеждате прикачени файлове във формат .jpg, .jpeg, .png, PDF, без да е необходимо да ги сваляте на устройството си 1. Изберете съобщение, в което има прикачен файл. 2. Кликнете на бутон „Преглед“ 3. Файлът ще се визуализира на екрана Ви

Как да редактираме един или няколко дни от седмичното разписание

Внимание: Това ръководство е актуално само за класни ръководители и системни администратори. Като класните ръководители могат да правят промени само за настоящ или бъдещ период.В случай, че класните ръководители не могат да правят промяна в разписанието, това може да се промени от настройките на училището 1. Изберете класа в модул „Дневник“ 2. Изберете раздел „Разписание“ […]

Как да скрием телефонния си номер и имейл

1. Влезте във вашето портфолио и кликнете върху бутона за редакция 2. Навигирайте до секция „Основни данни“, намираща се в раздел „Общи данни“ 3. Изключете от бутоните срещу „ел. поща“ и „телефон“, за да скриете данните в портфолиото 4. Запазете промените като кликнете на бутона „Запази“ 5. След запазване на промените, вашите данни ще бъдат […]