Как се попълва атестационната карта

Достъп до попълване на атестационната карта има само техническият секретар.

1. Навигирайте до модул "Оценка на персонала" и изберете "Шаблони"

2. Имате възможност да филтрирате шаблоните по "тип"

2. Изберете шаблона, който желаете да попълните

4. Кликнете върху бутон "използвай"

5. Попълнете задължителните полета и ако има нужда прикачете файл

6. В секция "Комисия" можете да видите назначената комисия и при необходимост да замените член на комисията с резервен, като кликнете на указания бутон

7. В раздел А на секция "Карта" попълнете необходимата информация за образованието на съответното лице

Ако в профила на съответния потребител е попълнена тази информация, тя автоматично ще се зареди в този раздел.

8. В "раздел Б" можете да проверите всички критерии и подкритерии

9. В "раздел В" можете да проверите резултата, след като картата бъде попълнена от всички.

10. Когато сте готови кликнете на бутон "Запази", за да запазите картата или "Запази и добави", за да продължите със следваща карта.