Как да задам права на достъп

В зависимост от ролята, която потребителите имат, можем да зададем различно ниво на достъп до модулите "Комуникация" (Съобщения), "Деловодство" и "Лекторски часове".

1. Изберете "Администрация - Потребители"

2. Открийте потребителя и натиснете бутон "Редактирай"

3. Изберете секция "Достъп"

4. За да определите достъпа на потребителя до модул "Съобщения" кликнете на бутон "Съобщения".

Видими паралелки за един учител са тези, в които той преподава

4.1 Задайте желаните промени

5. За да определите достъпа на потребителя до модул "Деловодство" кликнете на бутон "Деловодство".

5.1. Задайте желаните промени в "Ученически документи"

Видими паралелки за един учител са само тези, на които той е класен.

5.2 Задайте желаните промени в "Книга за заповеди"

5.3. Задайте желаните промени в "Книга за кореспонденция"

6. За да определите достъпа на потребителя до модул "Лекторски часове" кликнете на този бутон.

6.1 Задайте желаните промени за "Всички отсъствия"

6.2 Задайте желаните промени за "Всички над хорариума"

7. Запазете промените като кликнете на бутон "Запази"