Изпращане на данни към МОН

За да активирате автоматичното изпращането на данни към МОН, е необходимо да потвърдите вашето съгласие от персоналните настройки на училището.

Внимание: тази опция е достъпна само за директори и може да се активира единствено от техния профил!

1. Изберете модул "Администрация" и натиснете на "Настройки"

2. Навигирайте до секция "Модул Администрация"

По подразбиране бутонът е със стойност "Не".
Тук можете да проверите състоянието му към настоящият момент:

3. Натиснете "Редактирай"

4. Преместете плъзгача на "Да"

5. Натиснете "Запази"

Внимание: По изискване от МОН, след като веднъж сте активирали настройката, тя вече не може да се изключи!

6. Уверете се, че сте получили потвърждение

За всеки случай, проверете още веднъж състоянието на бутона.