Разкази – Shkolo.bg
 

Как да задам лекторски часове над хорариума

1.Навигирайте до модул “Лекторски часове” , “Всички над хорариума”. 2. Натиснете бутон “Добави”. 3. Изберете полето с името на преподавателя. 4. Натиснете бутонът “Запази и премини”. 5. В стъпка №2 “ПЕРИОД” отбележете желаният от Вас период. Лекторския график се въвежда веднъж за първи и веднъж за втори срок. 6. Натиснете „Запази и премини“ 7. Натиснете […]

Как да уважа отсъствия?

Можем да уважаваме само отсъствия, без закъснения! 1.От „Дневник“, избираме съответния клас От там избираме секция „Отсъствия“ 2.Натискаме върху отсъствията на съответния ученик До всяко едно, се появява бутон „Уважи“ Натискаме бутона „Уважи“ 3.Въвеждаме причина за отсъствието и при нужда я описваме След това натискаме „Запази“ Можем да използваме и опцията „Администрирай“ 1.Избираме „Администрирай“ 2.Избираме […]

Как да въведа и уважа отсъствия за цяла седмица

ВНИМАНИЕ: тази функционалност е достъпна само за класните ръководители и училищните администратори. Настоящето ръководство описва как се въвеждат, извиняват и изтриват отсъствия за ЦЯЛА СЕДМИЦА. 1. Навигирайте до вашия клас и изберете секция „Отсъствия“ 2. Натиснете бутон „Администрирай“ 3. Изберете седмица Изберете седмицата, за която желаете да въведете отсъствия. 4. Въведете съответните отсъствия Тук можете да […]

Най-често ползвани значки 2019/2020

От началото на учебна година (само за последните два месеца и половина) в Школо са раздадени 1 760 000 ученически значки.
Любопитно наблюдение е, че учителите в страната ползват два пъти по-често похвали (64%) спрямо забележки (36%) като средство за управление на ученическата мотивация и поведение.

Как да въведа ученическа подкрепа

1. Отидете в „Дневник“ и изберете класът, в който е ученикът 2. Изберете секция „Подкрепа“ 3. Кликнете върху „Добави“ 4. Въведете основните данни *задължително поле 5. Изберете екипа, който ще работи с ученика или учениците 6. Добавете дейност/и и кликнете върху „Запази“ 7. Подкрепата е добавена успешно 🙂

Как да генерирам справка за oтсъствия (25% от хорариум)

ВАЖНО: Такава справка могат да генерират само системните администратори 1. Изберете секция „Справки“ от модул „Статистики“ 2. Кликнете върху бутон „Нова справка“ 3. Изберете справка „Отсъствия (25% от хорариум)“ 4. Изберете типа елементи, които желаете да присъстват в справката 5. Изберете обхват на справката 6. Справката е генерирана Може да експортирате резултата към Excel или […]

Как да генерирам справка за ученическа книжка

ВАЖНО: Такава справка могат да генерират само системните администратори и класни ръководители 1. Изберете секция „Справки“ от модул „Статистики“ 2. Кликнете върху бутон „Нова справка“ 3. Изберете справка „Ученическа книжка“ 4. Изберете ученика, който желаете да присъства в справката 5. Въведете времеви обхват на справката и кликнете върху бутона „Генерирай справка“ 6. Справката е генерирана […]

Новости в платформата ШКОЛО (декември 2018)

Изключително съм развълнуван да споделя две новости, за които имаше огромен предварителен интерес и дори натиск върху нашите програмисти за по-бърза разработка :)) 1. Нови ученически значки По молба на учители добавихме следните значки, за да могат учителите бързо да поощряват или осъждат дадено поведение. 2. Лекторски часове Модул „Учителски отсъствия“ бе прекръстен на модул […]