Как да задам линк в описание на учебен материал

1.Навигирайте до модул “Ученически материали” 

Изберете “Всички материали”

2. Изберете учебния материал, към който желаете да добавите линк

3. Натиснете бутон "Редактирай"

4. Към "Описанието" имате възможност да вмъкнете линк

Ще вмъкна линк към качен материал от модул " Тестове " , с който учениците ще могат да проверят до каква степен за усвоили учебния материал

5. Попълнете празните полета

Текст за показване и URL адрес

6. Натиснете бутон " Вмъкни връзка"

7. Запазете направените промени

8. Готово. Към учебния материал, добавихме линк с тест, с който учениците могат да проверят до каква степен са усвоили новите знания