Как да споделя портфолиото си

Важно : Нивото на видимост се определя от настройките, които сте задали при създаване на портфолиото. За да бъде достъпно до всички, е необходимо нивото на видимост да е – „Публично достъпно“. 1. Влезте в профила си в ШКОЛО, кликнете на менюто за приложения и изберете „Портфолио“ 2. Изберете опцията „Моето портфолио“ 3. Копирайте линка […]

Как да редактирам портфолио

1. Влезте в профила си в ШКОЛО, кликнете на менюто за приложения и изберете „Портфолио“ 2. Изберете опцията „Моето портфолио“ 3. Изберете опцията за редактиране и направете промените, които желаете Можете да редактирате въведената от вас информация за всяка една секция. С този пример ще ви демонстрирам как да прикачите снимка във вашето портфолио. 4. […]

Как да добавя заповед в „Книга за заповеди“

Ролите, които могат да въвеждат заповеди са: директор, зам. директор, администратор, секретар и ЗАТС. Тук можете да видите и видео ръководство: Как да работим с Книгата за заповеди 1. Навигирайте до модул „Деловодство“ и изберете „Книга за заповеди“ 2. Изберете бутон „Добави“ 3. Попълнете данните в заповедта ВНИМАНИЕ: Заповедта може да бъде редактирана или изтрита в […]

Как да въведа тема за часа през „Моят час“

1. Навигирайте до „Моят час“ 2. Посочете занятие 2.1. Изберете дата, платформата по подразбиране ще ви предложи днешна дата 2.2. Изберете занятие от падащото меню 2.3. Маркирайте часа като взет 3. Въведете тема за часа 3.1. Като използвате вече каченото тематично разпределение 3.2. Като въведете ръчно темата за часа. Имате възможност да посочите вида на […]

Справка „Отсъстващи учители“

1. От модул „Статистика“, избираме секция „Справки“ 2.Избираме „Нова справка“ 3. Посочваме вида справка, която желаем да генерираме 4.Въвеждаме периода, който да обхваща справката 5. Справката е готова При нужда можем да генерираме Excel или PDF файл.В случай, че боравим със стара справка, можем да е актуализираме с бутона „Обнови“.

Справка „Втори час на класа“

1. От модул „Статистика“, избираме секция „Справки“ 2. Избираме „Нова справка“ 3. Посочваме вида справка, която желаем да генерираме 4. Въвеждаме периода, който да обхваща справката След като го изберем, избираме „Генерирай справка“ 5. Справката е готова При нужда можем да генерираме Excel или PDF файл.В случай, че боравим със стара справка, можем да е […]

Справка „Ученическа подкрепа“

1.От модул „Статистика“, избираме секция „Справки“ 2. Натиснете „Нова справка“ 3. Изберете тип справка, която желаете да генерирате  4.Изберете типа елементи, които желаете да присъстват в справката 5. Изберете обхвата на справката и натиснете „Генерирай справката“ 6. Справката е налична. Може да свалите справката като Excel или PDF файл. В случай, че боравим със стара […]

Справка „Слаби оценки“

1. Изберете „Статистики -> Справки“ от навигационното меню 2. Натиснете „Нова справка“ 3. Изберете тип справка, която желаете да генерирате  4.Изберете типа елементи, които желаете да включите в справката и натиснете „Запази и премини“ 5. Изберете обхват на справката, в случай че желаете да ограничите крайния резултат.След това избираме „Генерирай справка“. След това избираме „Генерирай […]

Справка „Забележки“

1. Изберете „Статистики -> Справки“ от навигационното меню 2. Натиснете „Нова справка“ 3. Изберете тип справка, която желаете да генерирате 4. Изберете типа елементи, които желаете да включите в справката и натиснете „Запази и премини“  5.Изберете дали справката е на ниво паралелка, посочете периода на справката 6. Може да свалите справката като Excel или PDF […]

Как да редактирам сборна група

1. Навигирайте до „Администрация -> Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Редакция“ Изберете групата, която желаете да промените и натиснете бутон „Редакция“ на този ред. 3. Редактирайте наименованието на групата, както и включените в нея класове и натиснете бутон „Запази и премини“ Бихте могли да добавите нов клас, но преди това е необходимо предварително да бъде създадена […]

Справка „График контролни и класни работи“

1. Изберете „Статистики -> Справки“ от навигационното меню 2. Натиснете „Нова справка“ 3. Изберете тип справка, която желаете да генерирате 4. Изберете типа елементи, които желаете да включите в справката и натиснете „Запази и премини“ 5. Изберете обхвата на справката 6. Натиснете “ Генерирай справка“ 7. Може да свалите справката като Excel файл В случай, […]

Как да проверя за изтрити оценки

Родителите могат да видят изтритите оценки на детето си.Ето как: 1.Навигирайте до „Дневник“ и кликнете върху името на ученика. 2. В секция „Оценки“ , навигирайте до бутон „Филтри“ 3. Сложете отметка в „Изтрити оценки“ 4.Натиснете върху оценката за повече информация

Как да добавя ученик в ЦДО

Това ръководство важи за класни ръководители и администратори. Администраторите могата да редактират всички профили, докато класните ръководители имат достъп само до учениците от техния клас. 1. Изберете класа, от който е ученика, ако сте администратор или от „мой клас“ ако сте класен 2.Изберете ученика, чийто профил ще редактирате 3.Кликнете на „Редактирай“ 4.В „Роля“ можете да […]

Как се визуализира поставена задача в роля – ученик

1. Навигирайте до модул „Задачи“ 2. Кликнете върху задачата 3.Визуализират ви се основните данни за задачата Основни данни : статус на задачата, тип, предмет, описание, клас, активен от/до, поле за изпълнение на задачата 4. След изпълнението на задачата кликнете на бутон “ Изпрати“ 5. Ще ви се визуализира следния прозорец

Как да редактирам задача?

1. Навигирайте до Модул „Задачи“, изберете „Мои задачи“. 2. Кликнете на задачата, която желаете да редактирате 3. Кликнете на бутон “ Редактирай“ 4. Направете нужните корекции Редактирайте основните данни и участниците 5.Когато сте готови, натиснете „Запази“

Как да добавя нова задача?

1. Навигирайте до модул „Задачи“, изберете „Мои задачи“ 2. Кликнете на бутон “ Добави“ 3. Попълнете основните данни на задачата, която желаете да поставите 3.1 Попълнете задължителните полета – име и тип на задачата 3.2 Ако желаете, бихте могли да прикачите файл към поставената задача с помощта на бутон „Добавяне на файл“ 3.3 Въведете описание […]

Как да администрираме потребление на ВКС

1. Навигирайте до “ Администрация“ „Потребление“ 2. Кликнете на „Потребление“ В този прозорец ще получите информация относно пакета, който ползва вашето училище, оставащите ви минути, активен от/до и детайли относно потреблението. 3. Кликнете на „Детайли“ В „Детайли“ Можете да видите потреблението на всяка една ВКС във вашето училище