Справка „Слаби оценки“

1. Изберете "Статистики -> Справки" от навигационното меню

2. Натиснете "Нова справка"

3. Изберете тип справка, която желаете да генерирате

 4.Изберете типа елементи, които желаете да включите в справката и натиснете "Запази и премини"

5. Изберете обхват на справката, в случай че желаете да ограничите крайния резултат.След това избираме "Генерирай справка".

След това избираме "Генерирай справка".

6. Справката е готова

При нужда можем да генерираме Excel или PDF файл.
В случай, че боравим със стара справка, можем да е актуализираме с бутона "Обнови".