Справка „График контролни и класни работи“

1. Изберете "Статистики -> Справки" от навигационното меню

2. Натиснете "Нова справка"

3. Изберете тип справка, която желаете да генерирате

4. Изберете типа елементи, които желаете да включите в справката и натиснете "Запази и премини"

5. Изберете обхвата на справката

6. Натиснете " Генерирай справка"

7. Може да свалите справката като Excel файл

В случай, че боравим със стара справка, можем да я актуализираме с бутона "Обнови".