Добавяне на резултати от състезание

1. Навигирайте до модул „Състезания“ и изберете „Резултати“ 2. Изберете състезанието, в което искате да въведете резултати 3. Кликнете на бутон „Редактирай“ 3.1 Посочете паралелката 3.2 Ако желаете, посочете максималната оценка и брой участници в състезанието 3.3 Въведете резултатите на учениците 4. Когато сте готови, кликнете на бутона „Запази и добави“ 5. Готово! Успешно добавихте […]

Как да активирам състезание

1. Навигирайте до модул „Състезания“ и изберете „Всички състезания“ 2. Изберете състезанието, което искате да активирате и кликнете на бутона „Активиране“ 3. Плъзнете бутона в зависимост от това дали искате да изпратите покана до участниците. 3.1. Въведете начало и край на състезанието 3.2. Сложете отметка срещу името на всеки участник, до когото искате да изпратите […]

Добавяне на състезание

1. Навигирайте до модул „Състезания“ и изберете „Всички състезания“ 2. Кликнете на бутон „Добави“ 3. Попълнете задължителните полета – състезание, кратко име и предмет 3.1 Ако състезанието, което добавяте е вътрешно – само за вашето училище, плъзнете бутона на „Да“ 3.2 Ако състезанието, което добавяте НЕ се отнася само за вашето училище, плъзнете бутона на […]

Редакция на извънкласна дейност

Важно: това ръководство е актуално за учители и администратори. 1. Навигирайте до модул „Извънкласни дейности“ и изберете „Всички дейности“ 2. Кликнете върху дейността, която искате да редактирате 3. Изберете секцията, която искате да редактирате и кликнете на бутон „Редактирай“

За какво служи бутона „Добави в главното меню“

Важно: Това ръководство е актуално за учители и администратори. За по-бърз и лесен достъп до вашата извънкласна дейност, следвайте стъпките.

Добавяне на „Извънкласна дейност“

Важно: Това ръководство е актуално за учители и администратори 1. Навигирайте до модул „Извънкласни дейности“ и кликнете на „Всички дейности“ 2. Кликнете на бутон „Добави“ 3. Попълнете основните данни за извънкласната дейност 3.1 Попълнете задължителните полета – наименование, кратко име и изберете категорията, в която попада дейността 4. Попълнете данните за извънкласната дейност и задайте […]

Редактиране на личен картон

Важно: Само класни ръководители, директори и системни администратори могат да редактират лични картони 1.Навигирайте до модул “Деловодство”  Изберете “Ученически документи” 2. Изберете документ / личен картон /, който желаете да редактирате 3. С помощта на бутон „Зареди от Дневник“, ще прехвърлите данните за ученика от платформата Училище, населено място, име, егн, рожденна дата, местоживеене, телефон […]

Как се визуализира главната книга от 1-ви до 7-ми клас

Важно: Това ръководство важи за директор, зам. директор, администратор и класен ръководител. 1. Навигирайте до модул „Деловодство“ и изберете „Главна книга“ 2. Изберете класа, който искате да разгледате. Внимание: Администраторите имат достъп до всички паралелки в училището, а класните ръководители имат достъп само до своята паралелки. 2.1 Как се визуализира главната книга за първи клас Изберете от „Главната […]

Как да задам линк в описание на учебен материал

1.Навигирайте до модул “Ученически материали”  Изберете “Всички материали” 2. Изберете учебния материал, към който желаете да добавите линк 3. Натиснете бутон „Редактирай“ 4. Към „Описанието“ имате възможност да вмъкнете линк Ще вмъкна линк към качен материал от модул “ Тестове “ , с който учениците ще могат да проверят до каква степен за усвоили учебния […]

Как да видя изтрити отсъствия

Директорът, администраторите и учителите могат да видят всички изтрити отсъствия в дадения клас. 1. В модул „Дневник“ изберете класа и паралелката, в която желаете да направите проверката 2. Изберете секция „Отсъствия“ и навигирайте до бутон „Филтри“ 3. Сложете отметка в „Изтрити отсъствия“ 4. Натиснете върху отсъствията, за да получите повече информация

Как да прегледам файл в съобщение

Внимание: Можете да преглеждате прикачени файлове във формат .jpg, .jpeg, .png, PDF, без да е необходимо да ги сваляте на устройството си 1. Изберете съобщение, в което има прикачен файл. 2. Кликнете на бутон „Преглед“ 3. Файлът ще се визуализира на екрана Ви

Как да използваме тематично разпределение от минали години

1. Върнете се в желаната от вас учебна година 2. Изберете клас в който е използвано тематичното разпределение 3. Кликнете на „Тематични разпределения“ и съответния предмет 4. Кликнете на бутон „Прехвърли в новата уч. година“ 5. Изберете име, издателство и ниво на видимост или ги оставете същите, след това кликнете на бутон „Запази и премини“ […]

Институционално портфолио

Как да създам институционално портфолио? 1. Отидете на меню „Приложения“ и изберете „Портфолио“. 2. Навигирайте до „Институционално портфолио“ и стартирайте създаването му. * След създаването му, то може да бъде редактирано по всяко време. 3. Започнете да въвеждате информацията. След като сте въвели необходимото, точките ще се оцветят в зелено. 3.1. Важно е да посочите […]

Настройки в меню „Администрация“

Важно: Това меню е достъпно само за потребители с роля „Администратор“ 1. Навигирате до меню „Администрация“ и кликнете на „Настройки“ 2. Задайте найстройки за всички потребители във вашето училище Важно: Когато нивото на видимост е „Изберете“, всеки учител ще може да прецени какво ниво на видимост да определи, ако зададете специфично ниво на видимост, тогава […]

Експорт за МОН

Това ви предоставя възможност да генерирате файл, който можете да използвате в АдминРД 1. От модул Деловодство, изберете Ученически документи 2. Натсинете бутон „Експорт за МОН“ 3. Посочете тип на документа С помощта на другите филтри, можете да изберете ученик, паралелка или училище, ако сте администратор в повече от едно. 4. Отбележете един ученик, група […]

Как да добавя коренспонденция

1. Отидете на Деловодство/Коренспонденция 2. Натиснете бутона +Добави 3. Попълнете задължителните полета, отбелязани с * 3.1. В Тип/№, изберете вида на кореспонденцията (входяща/изходяща) 3.2. Посочете тип на документа В случай, че от падащото меню липсва необходимият Ви тип, моля да се свържете с нас, за да го добавим. 3.3. Въведете кореспондент След като се го […]

Новости в платформата (май 2021)

Въпреки многото почивни дни, екипът ни продължи да работи по подобряването на платформата. Ето и какво направихме през месец май. 1. Деловодство 1.1. Във всички ученически документи добавихме „-“ на празните редове 1.2. Лични картони – автоматично попълваме полето „В резултат на годишния успех ученикът…“, базирано на данните в дневника 1.3. Главна книга – вече […]

Как да въведа отместване за печат в бланка на МОН

1. От раздел „Деловодство“ кликнете на „Ученически документи“ 2. Отворете документа, за който е необходимо да се направи отместване 3. Кликнете на бланка МОН 4. В появилия се екран задайте нужните настройки Може да посочите и отрицателни стойности за задаване на отстъп наляво и нагоре! 5. Потвърдете настройките

Как да изтрия регистрацията си

Внимание: тази операция ще изтрие въведеният от вас имейл, потребителско име и парола и ще деактивира профила ви. Данни, които се изискват по НАРЕДБА № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета и се вписват в дневниците и училищната документация, ще продължат да се съхраняват в законово определения срок. 1. Навигирайте […]

Как да работя с „Главна книга“

Важно: Това ръководство важи за директор, зам. директор, администратор и класен ръководител. 1. Навигирайте до модул „Деловодство“ и изберете „Главна книга“ 2. Изберете класа, който искате да администрирате. Внимание: Администраторите имат достъп до всички паралелки в училището, а класните ръководители имат достъп само до своята паралелки. 3. Проверете дали информацията за ученика е коректно въведена. – […]