Справка „Ученическа подкрепа“

1.От модул „Статистика“, избираме секция „Справки“ 2. Натиснете „Нова справка“ 3. Изберете тип справка, която желаете да генерирате  4.Изберете типа елементи, които желаете да присъстват в справката 5. Изберете обхвата на справката и натиснете „Генерирай справката“ 6. Справката е налична. Може да свалите справката като Excel или PDF файл. В случай, че боравим със стара […]

Справка „Слаби оценки“

1. Изберете „Статистики -> Справки“ от навигационното меню 2. Натиснете „Нова справка“ 3. Изберете тип справка, която желаете да генерирате  4.Изберете типа елементи, които желаете да включите в справката и натиснете „Запази и премини“ 5. Изберете обхват на справката, в случай че желаете да ограничите крайния резултат.След това избираме „Генерирай справка“. След това избираме „Генерирай […]

Справка „Забележки“

1. Изберете „Статистики -> Справки“ от навигационното меню 2. Натиснете „Нова справка“ 3. Изберете тип справка, която желаете да генерирате 4. Изберете типа елементи, които желаете да включите в справката и натиснете „Запази и премини“  5.Изберете дали справката е на ниво паралелка, посочете периода на справката 6. Може да свалите справката като Excel или PDF […]

Как да редактирам сборна група

1. Навигирайте до „Администрация -> Паралелки“ 2. Натиснете бутон „Редакция“ Изберете групата, която желаете да промените и натиснете бутон „Редакция“ на този ред. 3. Редактирайте наименованието на групата, както и включените в нея класове и натиснете бутон „Запази и премини“ Бихте могли да добавите нов клас, но преди това е необходимо предварително да бъде създадена […]

Как да активирам профила на ученик под 14 годишна възраст

1. Влезте в профила си на родител и изберете „Дневник“. 2. Изберете името на ученика, чийто профил искате да активирате. 3. Натиснете върху името на ученика и изберете бутона „Активирай“ 4. Въведете данните, с които ще достъпвате профила Готово!

Активиране на двустепенна автентикация

За да осигурите допълнителна защита на администраторския си профил, можете да активирате двустепенната автентикация, като последвате стъпките в статията. 1. Влезте в профила си през мобилното приложение 2. Влезте през браузъра на компютъра и отидете в натройките на профила си 2.1 Изберете бутона „Автентикация“ 2.2 Активирайте автентикацията като превключите бутона на „Да“ 3. При следващ […]

Справка “ График контролни и класни работи“

1. Изберете „Статистики -> Справки“ от навигационното меню 2. Натиснете „Нова справка“ 3. Изберете тип справка, която желаете да генерирате 4. Изберете типа елементи, които желаете да включите в справката и натиснете „Запази и премини“ 5. Изберете обхвата на справката 6. Натиснете “ Генерирай справка“ 7. Може да свалите справката като Excel файл В случай, […]

Как да видя седмичното разписание на детето си

Последвайте описаните по- долу стъпки, за да можете да видите седмичното разписание на вашето дете. 1. Натиснете върху модул „Дневник“ и върху името на детето 1.2 Навигирайте до таб „Седмично разписание“ 1.3 Изберете седмицата, за която искате да видите разписанието 2. През мобилното приложение, влизате в профила си и избирате училището 2.1 Избирате ученика 2.2 […]

Как да добавим лице, което е имало роля в предходна учебна година

Понякога се налага да добавим отново лице, което е имало роля в нашето училище в предходни години. Когато се опитаме да го добавим ръчно платформата изписва, че такъв потребител вече съществува. В стъпките по-долу е описано как да добавим желаният потребител с роля в настоящата учебна година: 1.Навигирайте до  “Администрация” и след това натиснете бутон […]

Как да принтирам ученически документ върху бланка на МОН

1. Навигирайте до деловодство – ученически документи. 2. Генерирайте нов документ или изберете вече генериран такъв от списъка. 3. Изберете „Бланка МОН“. 4. Документът се сваля в ПДФ. 5. След отваряне на ПДФ, можете да правите всякакви ръчни редакции – промяна на име или добавяне на интервал. Редактираното поле се оцветява в бяло. 6. След […]

Как да проверя за изтрити оценки

Родителите могат да видят изтритите оценки на детето си.Ето как: 1.Навигирайте до “ Дневник “ и кликнете върху името на ученика. 2. В секция „Оценки“ , навигирайте до бутон „Филтри“ 3. Сложете отметка в „Изтрити оценки“ 4.Натиснете върху оценката за повече информация

Как да сменя паролата на дете

Внимание! Тази функционалност е достъпна само за родители чиито ученици са на възраст по 14 години. 1. Навигирайте до вашия потребителски профил. 2. Изберете секция “Ученици под 14г.”. 3. Натиснете бутон “Смени парола”. 4. Въведете новата парола в ред “Нова парола” и я потвърдете в ред “Потвърдете новата парола”, тя трябва да съдържа главна и […]

Новости в платформата (февруари 2021)

Дойде време и за списъка с нови фунционалности, които разработихме през януари и февруари 1. Администрация – паралелки 1.1 Добавихме нов вид подготовка ИУЧ-ПП за основните профилиращи предмети в 11-тите класове 1.2 Позволихме прехвърлянето на данни от един в друг предмет при съвпадение в имената на предметите от 90% 2. Добавихме двуфакторна автентикация за администраторите […]

Как да добавя ученик в ЦДО

Това ръководство важи за класни ръководители и администратори. Администраторите могата да редактират всички профили, докато класните ръководители имат достъп само до учениците от техния клас. 1. Изберете клас, от които е ученика, ако сте администратор или от „мой клас“ ако сте класен 2.Изберете ученика, чийто профил желате да редактирате 3.Кликнете на „Редактирай“ 4.В „Роля“ можете […]

Как да актуализираме данни в Е-КПЗО?

1.Moдул Деловодство -> Книга за подлежащи 2. Актуализация на всички данни Бутонът Актуализирай се появява, когато в един или повече профила е направена редакция на данни. 2.1. Избор на бутона Актуализирай Показва се списъкът със записи за обновяване. Можем да изберем дали да актуализираме един или повече записа. Когато сме избрали -> клик в/у бутона […]

Как да добавя профилиращ предмет и да „закача“ модулите към него

По инструкция на МОН добавихме нов вид подготовка – ИУЧ-ПП. Този вид подготовка се ползва изключително и само в случаите, в които си добавяте така наречените основни (профилиращи) предмети.Основен предмет е този, към който прикачвате ПП Модули в 11 клас. Основният предмет е нужен, защото годишната оценка по него се оформя на база годишните оценки […]

Дигиталната трансформация на Книгата за подлежащи (Е-КПЗО)

Книгата за подлежащи на задължително обучение вече е Е-КПЗО! Въведение От 15.09.2020г. по силата на Наредба №8 книгата за подлежащи на задължително обучение може да се води на дигитален носител. Снимка от Наредба №8. 1. Какви са плюсовете на това да се премине изцяло на дигитална КПЗО? С дигитална книга за подлежащи се пестят по […]

Аз съм учител. Как да запиша урок?

Виртуалните  класни стаи предлагат възможност за запис на проведен в тях урок.  1. Влезте във Виртуално училище. 2. Изберете стаята, в която ще провеждате урок. 3. Натиснете бутон “Стартиране на запис”. 4. Потвърдете желаното от вас действие като натиснете бутон “Стартиране на запис” 5. Ще получите визуален и аудио сигнал, че записът на срещата ви […]