Новости в платформата (септември 2020)

Лятото отмина, но екипът на Школо не е почивал много-много в този период. Ето списък на значимите нови функционалности, разработени в последните 3-4 месеца.1. Модул "Задачи" (домашни работи)

В анкета сред родители и учители относно разработката на нови функционалности се оказа, че най-желаният модул е модул "Домашни работи". По тази причина отделихме време през лятото за неговата разработка.

В този модул учителите могат да дефинират домашно задание, да прикачат помощен материал към него, да избират на кои ученици да пратят заданието.

Учениците от своя страна получават известие при получаване на домашно задание, също така имат напомняне за краен срок за качване на домашната работа.

Към всяко домашно задание учениците може да задават уточняващи въпроси, да вписват коментари или директно да качат своята работа.

В бъдеще учителите ще могат да оценяват домашните работи и
автоматично да прехвърлят оценките в дневника.2. Книга за подлежащите на задължително обучение

Още един нов подмодул на модула "Деловодство" бе разработен през лятото. До болка познатата на училищните администратори книга за подлежащи на задължително обучение до 16-годишна възраст.

В рамките на секунди може да си я генерирате при нас. Няма нужда вече да копирате на ръка една и съща информация и да я разнасяте в различни книги.

За начало страницата и номера на учениците ще идват от Дневник/Образец №1.

А по-смелите могат да започнат да си генерират страница/номер на ученика директно в Школо и напълно да спрат да използват хартиената книга с номенклатурен № 3-18.3. Лични картони

Добавихме бутон за прехвърляне на личния картон между учебните години (в случай, че по някаква причина не се е прехвърлил автоматично). На дванайсетокласниците няма нужда да се прехвърлят картоните по очевидни причини. А на учениците в 8, 9, 10 и 11 клас картоните се прехвърлят автоматично след качване на Образец №1 за новата учебна година. Ако по някаква причина личният картон на даден ученик не е прехвърлен в новата учебна година, вие може лесно да сторите това.4. Тематични разпределения

 • Най-важната промяна тук е "развързването" между тематичното на класа и тематичното на ИФО ученик. С други думи ИФО учениците вече могат да имат свои собствени тематични разпределения.
 • При качване на разпределение, системата прави проверка за дублиране на съдържанието. И ако открие такова, не позволява качване на дублаж. Следваща стъпка е да изчистим дублираните предмети.
 • Учителите вече имат възможност да превръщат свое тематично разпределение в шаблон, който да споделят със своите колеги из страната. Или просто да пазят този шаблон в модул "Разпределения" за свое бъдещо ползване.5. Нова справка "Резултати от обучението"

По молба на администратори и директори в "Статистика - Справки" сме добавили нов вид справка за резултатите от обучението на ученик (по учебни години).6. Нов ученически документ

 • Удостоверение за преместване - вече може да се генерира автоматично през платформата.7. Интеграция с МОН

Всеки директор, учител и ученик, който има акаунт от тип xxx@edu.mon.bg може да се логва в Школо с бутона "Влез с МОН".8. Съобщения (нови функционалности)

 • Папки - всички потребители вече могат да си създават папки за по-добра огранизация на съобщенията
 • Прочетено - добавихме възможност да може да проследявате кой потребител кога конкретно е прочел дадено съобщение.
 • Търсене на получател по второ име - тъй като се оказа, че в някои училища има голям брой потребители с едни и същи имена/фамилия, затова търсачката вече поддържа търсене и по второ име.9. Предмети

 • Възможност за добавяне на предмет - училищните администратори вече имат възможност сами да добавят учебни предмети, видими само в собственото им училище.
 • Име на предметите - при добавяне и редакция на предмети в името на предмета може да се слагат цифри, точка и тире (тази промяна е във връзка с новите модули в профилираната подготовка).10. Смесени класове

Тъй като в малките училища често има сляти паралелки (ученици от различна възраст, учещи заедно), затова създадохме възможност за всеки ученик да се отбелязва в кой конкретен клас е. Това се отразява при оценяването (качествено или количествено) и при разпечатването на дневника.

Редактирате паралелката и я маркирате като слята.
За всеки ученик в тази паралелка може да отбележите в кой клас попада.11. Седмични разписания

 • Изтриване на разписание - при изтриване на разписание, ако има риск да бъдат изтрити отсъствия, освен голямото предупреждение в червено, питаме и изрично потребителят да потвърди, че желае да изтрие данните (за съжаление имахме няколко случая на администратори, изтрили цял учебен срок с всички отсъствия в него; възстановяването след това на тези данни беше неприятна задача за всички страни).
 • Дневните режими - в дневните режими вече допускаме занятия до 120 минути12. Дневник за подкрепа

 • На база на получената обратна връзка от психолози при добавяне на ученическа подкрепа и по-конкретно при избор на участник - освен ученик, вече може да се избере родител или цял клас.
 • На база на получената обратна връзка от педагогически съветници отменихме задължителното избиране на участници при добавяне на ученическа подкрепа. По този начин при вписване например на административна дейност, няма нужда да избирате ученик, родител или клас.
 • А за още по-голямо улеснение на педагогическите съветници създадохме възможност за бързо добавяне на дейност в Дневника за подкрепа (3-63.1).13. Извънкласни дейности

 • Счетоводителят на училището също вече има достъп до тях.14. Плащания (подобрения)

 • Училищният счетоводител вече има възможност да редактира оставащите суми по задължение.

Като редакцията може да се случи както от модул "Такси и задължения", така и от потребителския профил на ученика.

 • При банковите сметки е добавена възможност за изтриване.15. ВКС (нови функционалности)

Училищата вече могат да избират между различни опции за потребление във виртуалното училище. Имаме 3 предплатени пакета и постоянен абонамент.

Директори и администратори имат достъп до ново меню "Администрация", в което могат да получат информация кога и къде са изразходвани минутите за виртуалните класните стаи.

Предстои да се разработи:

 • Прикачане на файлове директно към виртуалния урок.
 • Видео запис на урок. Записът ще се случва в Школо (няма да има нужда от други продукти или притурки - всичко ще става автоматично, или само с натискане на бутон "Стартирай запис" / "Спри запис"). След което потребителите (било то ученици, родители, или подозрителни директори) ще могат да гледат урока директно в Школо (само с натискане на бутон "Старт").16. Мобилно приложение - регистрация

Почитателите на мобилни приложения вече могат да се регистрират директно в нашето мобилно приложение (няма нужда да се минава през уеб сайта). Предстоят нови разработки в мобилното приложение (статистики, тестове, домашни работи), чрез които да се доближим до паритет между функционалностите на мобилното приложение и уеб сайта.17. Нови иконки

Предвид мащаба на платформата и обема на разработените функционалности се наложи да подменим библиотеката ни с иконки с нова, която разполага с по-голям брой иконки.