Генератор на седмично разписание – съвети и напътствия

1. За пръв път работя с генератора за седмично разписание. Откъде да започна?

 • Трябва да сте наясно с хорариума на предметите от учебния план за всяка паралелка за съответния срок.
 • Трябва да имате коректно подготвени дневни режими за съответния срок.
 • Трябва да имате правилно обособени предметни групи, както и коректно разпределени ученици в тях.
 • Трябва да имате обособени сборни групи в платформата или да знаете кои преподаватели, в кои паралелки по кой предмет сформират сборни групи. ГСР може да обособи сборни групи чрез ограничение "Слети занятия", но ви препоръчваме всички сборни групи да бъдат предефинирани в Школо за по-голяма яснота и бързина при изработване на шаблона.

2. Кой подход е най-удачен при генериране на шаблони?

 • Съветваме ви да генерирате шаблони с дублиране.
 • Направете шаблон, който да обхваща всички основни паралелки. След това при необходимост създайте отделен за ЦДО групите.
 • Генерирайте първо шаблон за един випуск. Задайте всички необходими ограничения. Когато шаблонът премине в статус "Генерира се" и прогресът му е равен или по-голям от 7% може да го дублирате с бутон "Дублирай" в графа "Операции" и да го надградите като добавите още един випуск. По този начин намалявате риска от поява на грешки при генериране на шаблон, а ако евентуално се появи такава, много по-лесно може да идентифицирате кое зададено ограничение е довело до конфликт.
 • Препоръчваме бутон "Дублирай" защото:
 1. При дублиране се запазват настройките и ограниченията, които сте задали в шаблона, който дублирате. Остава ви само да зададете ограничения за нововъведения випуск.
 2. Когато надграждаме шаблон с дублиране вече градим и графиците на самите преподаватели. Така създаваме и другата основна логика на седмичните разписания- график на преподавател.

3. Защо забива на 7%?

Не забива. Стигне ли 7%, значи ще се генерира. Имайте търпение. Може да отнеме известно време.

4. Не чакайте да се генерира.

Не чакайте статусът на шаблона да стане "Генериран". Достигне ли статус "Генерира се" дублирайте шаблона и добавете нов випуск. Така пестите много време. Всяко училище е различно - при някое може да са нужни 10 генерирани шаблона, при други над 20. Зависи от спецификата на персонала и броя паралелки и тяхната организация.

5. Как да забързам процеса на генериране?

 • На стъпка 4 "Режими" - изключете часовете, за които знаете, че даденият предмет в дадената паралелка няма как да се случи. Колкото по-малко са общо зелените кутийки във всички групи и във всички паралелки - толкова по-бързо се генерира шаблонът.
 • Също така, ако в училището използвате 1 или 2 универсални дневни режима, в стъпка "Режими" на ниво паралелка изключете часовете, които знаете, че не са нужни за паралелката.

Например:

Приложили сме режим с 11 часа в паралелка, която може да има максимално 5 часа на ден. Тогава на ниво паралелка трябва да изключим 6., 7., 8., 9., 10. и 11. час.

6. Как да генерирам още по-бързо?

 • По възможност НЕ ползвайте Стаите, защото те правят генерирането 5-10 пъти по-бавно.
 • Генерирайте с помощта на Асистента на ГСР.
 • Ако в някои паралелки имате сходни или идентични ограничения, използвайте бутона "Копирай ограничения" в стъпка "Ограничения".

7. Училището ни е приело смесен блок на организация на седмичните разписания в паралелките. Как да постъпя?

Като най-оптимален вариант ви препоръчваме да добавите ЦДО предметите в основните паралелки докато не генерирате и не интегрирате подходящ за училището ви шаблон. След това е въпрос на ваша преценка как ще организирате разпределянето по паралелки и групи - дали ЦДО предметите ще останат видими в седмичното разписание на основните паралелки или ще ги изместите с видимост единствено в ЦДО групите.

8. След като генерирах първи шаблон забелязах, че имам повтарящи се предмети в един и същи ден. Как да постъпя?

Хипотезите в тази ситуация са две:

 1. Желая въпросните предмети да са равномерно разпределени през седмицата.
  В този случай ограничението, което трябва да използваме е "Максимален брой занятия". С него можете да разпределите равномерно тежките и леките предмети.

Например:

 • "Математика ООП" трябва да се появява веднъж на ден. Тогава я прилагаме самостоятелно в едно залагане на ограничението с максимален брой на ден 1.
 • Желая "Изобразително изкуство" и "Музика" да не съвпадат в един и същи ден. Прилагаме ограничението като включваме вече и двете предметни групи като стойността за максимален брой часове за ден остава 1. По този начин постигаме две неща- "ИИ" и "Музика" се появяват в различни дни и избягваме ситуациите "Музика" или "ИИ" да се появяват два пъти в един и същи ден.

 1. Желая въпросните предмети да се появяват като блок в седмичното разписание на паралелката.

Например:

Желая "БЕЛ ООП" да се появява в седмичното разписание или веднъж на ден или в блок от 2 часа дневно. В тази ситуация ще използваме ограничението "Блок занятия" като в полето "Мин бр. занятия в един блок (приложено вкупом):" задам стойност 1, а в полето "Макс бр. занятия в един блок (приложено вкупом):" задам стойност 2.

9. Паралелка се дели на много частични предметни групи с резлични хорариуми. Как да ги комбинирам?

В подобни ситуации обикновено попадат училищата, в които се преподават много модули в 11. и 12. клас, спортните училища, училищата по изкуства и някои училища със смесени паралелки.

Пример: Модул 1 с хорариум 3 часа трябва да се комбинира с Модул 2 с хорариум 1 час, Модул 3 с хорариум 1 час и Модул 4 с хорариум 1 час.

Подход 1:

Модул 3 трябва да се разбие на 3 отделни различни групи.

Това се реализира в администрацията на паралелката -> Групи. Там създаваме още 2 отделни предметни групи на предмета.

При генериране на шаблон в стъпка "Групи" разпределяме хорариума т.е. вече появилите се 3 предметни групи на Модул 1 трябва да са с хорариум 1 за седмица.

В Стъпка "Ограничения" с помощта на ограничение "Слети занятия", сливаме отделните предметни групи двойка по двойка т.е. в едно ограничение сливаме група Модул 1 с хорариум 1 час + Модул 2 с хорариум 1 час и прилагаме ограничението. Същата логика следваме и при останалите две двойки предметни групи.

Подход 2: 

При създаването на нов шаблон, в стъпка 4 “Режими” трябва да “заключите” времевите интервали за провеждане на занятията, които се комбинират.

Пример: Модул 1 с хорариум 3 часа трябва да се комбинира с Модул 2 с хорариум 1 час, Модул 3 с хорариум 1 час и Модул 4 с хорариум 1 час. 

Занятията на тези модули трябва да се провеждат първите 3 учебни часа в понеделник.

На стъпка 4 избираме конкретната паралелка и Модул 1. Модул 1 е с хорариум 3 часа и поради тази прична ще заключим първите 3 часа от дневния режим в понеделник т.е. те ще се оцветят в зелено, а останалата част от дневния режим ще се оцвети в червено. 

След това избираме Модул 2 , той е с хорариум 1 час. В дневния режим заключваме първият час  в понеделник като той ще се оцвети в зелено, а останалите часове от дневния режим ще се оцветят в червено. 

След това избираме Модул 3, той е с хорариум 1 час. В дневния режим заключваме вторият час  в понеделник като той ще се оцвети в зелено, а останалите часове от дневния режим ще се оцветят в червено. 

След това избираме Модул 4 , той е с хорариум 1 час. В дневния режим заключваме третият час  в понеделник като той ще се оцвети в зелено, а останалите часове от дневния режим ще се оцветят в червено.


10. В някои паралелки имаме практики, които искаме да се провеждат в конкретен ден, няма значение от последователността на предметите. Как да постъпя?

За този казус можем да ви предложим два подхода:

 • Да заключите на ниво "Режими" в паралелката съответните занятия като внимавате да не застъпвате времевите слотове.
 • Да използвате ограничението "Задължително взет ден" като маркирате занятията си по практика.

11. НЯМА ДА Е ПЕРФЕКТНО

Генерираното разписание няма да е перфектно. Накрая винаги се налага ИНДИВИДУАЛНА редакция (т.е. някой час да бъде разместен от тук там).

12. Причини и решения за 2 от най-срещаните грешки, които се появяват при генериране на шаблон.

Примерите, които са посочени са от реални училища.

N.B. Обстоятелствата, които могат да доведат до грешките не се изчерпват до примерите.

Грешка #12 - Нерешима задача! Проблем в проверка №13 (блок занятия). По-конкретно в паралелка …

Обикновено тази грешка се получава при неправилно преценяване на хорариума на предметните групи и броя занятия, които трябва да имаме в блока или при съчетания от 2 различни предмета.

Пример: Съчетали сме в едно задаване предмет "Изобразително изкуство" с хорариум 2 часа и "БЕЛ ООП "с хорариум 6 и сме задали мин. бр. часове в купом 2 и макс. бр. часове вкупом 2.

Правилен подход: Самостоятелно задаваме "БЕЛ ООП" в ограничението с мин.бр. занятия вкупом 1 и максимален брой 2. Прилагаме ограничението.

След това избираме отново ограничението, избираме предмет "ИИ" и го задаваме с минимален брой занятия 2 и максимален брой занятия 2.

Пример: В паралелка предметът "Английски език" ООП е с хорариум 18 часа на седмица. 

Задали сме ограничението "Блок занятия" за Английски език ООП с мин. бр. зан. 2 и макс бр. зан. 2.

Правилен подход: Блокът трябва да бъде зададен с по-големи стойности  като например, но не е задължително, мин. бр. зан. 3 и макс бр. зан. 4.

Пример: Несъвместима комбинация между 2 различни ограничения. 

Веднъж сме задали за "Математика" ИУЧ с хорариум 2 да е в ограничение "Максимален брой занятия" 1 на ден. 

След това задаваме "Математика" ИУЧ да е в Блок занятия с мин. бр. занятия 2 и макс. бр. занятия 2.

Правилен подход: Тук трябва да вземем решение как желаем Математика ИУЧ да се появява в разписанието - дали като 1 на ден или в блок 2 часа на ден и съответно да изтрием едното от ограниченията.

Грешка #12 - Нерешима задача! Проблем в проверка №11 (слети занятия).

Пример: Получава се, когато на стъпка Учители сме изключили часове от графика на един или двамата преподаватели от двойката предмети и сме направили тези слети занятия в комбинация с друго ограничение например "Блок часове". 

Учител Х и учител У имат слети занятия заедно примерно ИТ с хорариум 2 часа. Но за учител Х, който преподава в много паралелки сме забранили да провежда някои часове от стъпка "Учители". 

В паралелката задаваме ИТ и при двата преподавателя да са слети занятия.

След това тези групи ги задаваме е Блок 2 от 2. Преподавател Х е с много натоварен график и едно от ограниченията, което сме задали по предмета му трябва да отпадне.

Решение: Тук трябва да се премахне блокът занятия.

Пример: Имаме ИТ слети занятия с двама различни преподавателя с хорариум 2 в паралелката. Но искаме тези два часа да са в различни дни. 

1во действие със "Слети занятия" сливаме двете групи. 

 2ро действие посочваме и двете групи при задаването на ограничение "Максимален брой занятия" 1 на ден.

Правилен подход: От гледна точка на алгоритъма на ГСР двете групи на ИТ се водят като 2 отделни занятия. За да ги разпределим равномерно след като вече сме ги слели в ограничението "Максимален брой занятия" 1 на ден трябва да сложим само едната група, а другата ще се разпредели автоматично следвайки мястото на посочената.