Важна информация

Здравейте!
Тук може да следите за статуса на разработките от страна на Школо, както и да намерите съвети какво да правите при често срещани проблеми.

29.09.

В случай че желаете да смените името на паралелка, тази опция вече е достъпна за администратори и директори. Стъпките са описани тук:

https://www.shkolo.bg/blog/smqna-na-ime-na-paralelka/

28.09.

В случай че имате проблем с дневниците за подкрепа - за
да могат да функционират коректно, е необходимо да има добавен поне един предмет със съответния педагогически специалист. Трябва да минете през редакция на паралелката (дневника) и да добавите съответния предмет (най-често е "Работа с ученици и родители"), а също така да зададете специалиста като класен ръководител (за да имате възможност да го направите, той трябва да има роля на учител по предмет "Подкрепа за личностно развитие" и втора роля на логопед/ресурсен/психолог/педагогически съветник).

19.09.

След успешното импортиране на данните и особено в случаите, в които сте правили доста ръчни промени, Ви съветваме да прибягвате до повторен импорт на О1 от НЕИСПУО само когато е силно наложително. Няма опасност да изгубите разписание, теми или предмети, които вече са обвързани с данни, но след изтегляне е възможно да се случва преномерация на учениците, да се дублират предмети, сборни групи или да се сменят имена на групи. Когато е нужно да отразите движение на ученик или учител, можете да го направите ръчно и в двете системи. В идните седмици ще продължим работата по интеграцията и коректната синхронизация с НЕИСПУО.

Работим по прехвърлянето на всички лични картони и ученическите документи, които се водят в повече от една учебна година. В момента, когато имате нужда да работите по конкретен личен картон или друг документ, Вие или класния ръководител, имате възможност да го прехвърлите ръчно чрез бутон от миналата в настоящата учебна година, като отворите документа в 2021/2022-ра.

За всички училища, в които има слети паралелки. Дневниците в Школо, трябва да бъдат толкова, колкото са създадени в НЕИСПУО. Т.е. за слята паралелка от 1-ви и 2-ри клас, например, да имате един дневник. В случаите когато е наложително, създайте частични групи с учениците от отделните класове и отбележете това в разписанието.

17.09.

Разбъркване на предметите от учебния план

Заради технически проблем, след редакция на предметите в паралелка, е възможно да се разбърка подредбата им от учебния план. Това не пречи да въвеждате тематични разпределения, да се правят разписания или взимат часове. Моля, не бързайте с пренареждането им, докато не отстраним проблема.

Към 26.9. проблемът е отстранен.

16.09

Проблем със сборните групи

Не се наливат изобщо, празни са или са с грешен брой ученици - все още има проблем в НЕИСПУО, което пречи на правилното функциониране на импортирането на сборните групите при нас. Ще пишем, когато отстранят проблема.

15.09.

Генератор на седмично разписание – напътствия

14.09.

По повод на изпратеното до училищата съобщение, за създаване на дневници в НЕИСПУО до края на деня на 14.09. - 23.59 часа, Ви информираме следното:
в посочения срок, ще създадем по служебен път дневници в НЕИСПУО, за всички паралелки на училищата, които са си прехвърлили данните при нас досега.
За тези, които НЕ СА си прехвърлили О1 все още, няма да добавим дневници в този срок, защото не разполагаме с необходимата информация за това. Това не пречи да продължите работата си по изготвянето и импортирането на О1 в Школо.

След импорт на данните от НЕИСПУО:

 • Не се налива предмет "Чужд език" - ако сте избрали предмет "Чужд език (-1)", НЕИСПУО не ни изпращат данни за него, защото не го смятат за валиден. В често задавани въпроси на НЕИСПУО има указание как да се въвеждат чуждите езици: Как да въведем предмет чужд език в учебния план? Въвеждането на чужд език (Английски език, Немски език и т.н.) като в Задължителни учебни предмети на учебния план се редактира предмет Чужд език и от падащото меню Учебен предмет се избере съответния предмет. Екипа на НЕИСПУО не препоръчва въвеждането на предмета да бъде чрез избор от падащо меню на Учебен предмет "Чужд език (-1)" и маркиране на отметка "Предметът се изучава на чужд език", съответно посочване на чуждия език.
 • Имам дублирания на ЦДО паралелки (случва се в училищата, които са преминали в НУГ при нас, защото логиката на НИСПУО е доста различна от нашата и от тази, която беше в АдминПро. Можете ръчно да заличите учениците от тези паралелки или да ни подадете сигнал и ние ще ги премахнем.
 • Имам нов ученик или учител - трябва ли да импортирам отново - не, ние ще обвържем тези профили по ЕГН. Въведете ръчно новите потребители и в Школо, и в НЕИСПУО (след време това ще става автоматично).
 • По време на изтеглянето получавате “Грешка в данните за учителите“ или “Грешка в данните за учениците“ - направете нов импорт. Ако все пак отново се натъкнете на този проблем, сигнализирайте ни.

 • Липсват ученици в самостоятелна форма на обучение (СФО) - след повторен импорт, вече би трябвало да се добавят. В случаите, в които не препоръчваме ново изтегляне на данните, моля създадайте паралелки с име НЕПР., за класовете, в които има такива ученици и ги добавете ръчно там.
  Как се добавя паралелка:

https://www.shkolo.bg/blog/dobavyane-na-paralelka/

 • Паралелките с грешни наименования или такива, които са дублирани и трябва да се изтрият - подайте сигнал с подробно описание (паралелка 1-1 трябва да стане 1 А или премахнете 1АА и т.н.)
  Това не пречи да започнете работа по дневника.
 • Номерацията на учениците е разбъркана. Ръководство за преномериране:

https://www.shkolo.bg/blog/redakcia-nomera-v-klasa/

 • Имам много дублирани ученици и/или учители - на дневна база изчистваме дублираните профили от всички училища. Ако продължават да стоят в списъка, моля сигнализирайте ни.
 • Има много дублирани сборни групи - изтрихме всички сборни групи, които бяха без ученици. За останалите ще помислим за решение. В случай че не са толкова много, можете да ги изтриете и сами.
 • Имам отписани и/или преместени ученици, които не трябва да са в списъка на класа. До 15.9 ще изчистим всички маркирани в червено записи.
 • Групите в паралелките са частични вместо общи или има дублирания – от НЕИСПУО все още ни подават некоректни данни за броя ученици в дадена група.
  Можете да редактирате ръчно или да импортирате отново след като те направят необходимите промени – ще Ви уведомим, когато това стане.

Важно! За да не се редактират или изтриват ръчно направените промени след повторен импорт, моля свържете предметите с някакви данни - добавете тематично разпределение по тях или ги включете в разписанието. Така няма да правим корекции по него.

 • ИФО групи – към този момент добавяме ИФО групите като частични, а не като ИФО и не създаваме ИФО дневници - ще го оправим в близките дни. Ще е нужен повторен импорт.Ако желаете, можете и сами да редактирате групите и да създадете дневници. Тук е описано как:

https://www.shkolo.bg/blog/ifo/

 • Модули с еднакви имена – най-често в езиковите гимназии има модули с едно и също име, но с различен профилиращ предмет. При нас този тип модули идват като един с няколко титуляра. Очаква се на 14.09.22г. вечерта да сме намерили решение. Ще е нужно да импортирате отново.
 • Предметите не са подредени по учебен план. Как да подредите предметите по учебен план:

https://www.shkolo.bg/blog/redakcia-paralelka/

 • Липсват телефони и имейли в профилите на учениците, а преди ги е имало – би трябвало да сме ги възстановили.
  Ако все пак има такива, моля подайте сигнал през платформата или класните могат да ги въведете отонво. Всички данни в профила в тази година, ще се пренесат и за миналите.
 • Липсват адреси в профилите на учениците, а преди ги е имало.
 • Не ги въвеждайте ръчно – ние ще ги заредим, ако са били налични в Школо в минала година.
 • Имам дублиране на предмети, което в НЕИСПУО не се вижда ("Безопасност на движението" и" Безопасност на движението по пътищата") - въпреки че сте коригирали данните в НЕИСПУО, те ни изпращаха данни и за първоначално въведената информация. На 13.09 отстраниха проблема. Нужно е да импортирате отново, за да нулираме данните за тях или да направите ръчно корекции в Школо.
 • Липсват 1-2 потребители (ученици или учители)Могат да се добавят в Школо ръчно (ако ги има в НЕИСПУО). Ако са повече на брой, свържете се с нас.