Важна информация

Здравейте!
Тук може да следите за статуса на разработките от страна на Школо, както и да намерите съвети какво да правите при често срещани проблеми.

29.09.

В случай че желаете да смените името на паралелка, тази опция вече е достъпна за администратори и директори. Стъпките са описани тук:

https://www.shkolo.bg/blog/smqna-na-ime-na-paralelka/

28.09.

В случай че имате проблем с дневниците за подкрепа - за
да могат да функционират коректно, е необходимо да има добавен поне един предмет със съответния педагогически специалист. Трябва да минете през редакция на паралелката (дневника) и да добавите съответния предмет (най-често е "Работа с ученици и родители"), а също така да зададете специалиста като класен ръководител (за да имате възможност да го направите, той трябва да има роля на учител по предмет "Подкрепа за личностно развитие" и втора роля на логопед/ресурсен/психолог/педагогически съветник).

19.09.

След успешното импортиране на данните и особено в случаите, в които сте правили доста ръчни промени, Ви съветваме да прибягвате до повторен импорт на О1 от НЕИСПУО само когато е силно наложително. Няма опасност да изгубите разписание, теми или предмети, които вече са обвързани с данни, но след изтегляне е възможно да се случва преномерация на учениците, да се дублират предмети, сборни групи или да се сменят имена на групи. Когато е нужно да отразите движение на ученик или учител, можете да го направите ръчно и в двете системи. В идните седмици ще продължим работата по интеграцията и коректната синхронизация с НЕИСПУО.

Работим по прехвърлянето на всички лични картони и ученическите документи, които се водят в повече от една учебна година. В момента, когато имате нужда да работите по конкретен личен картон или друг документ, Вие или класния ръководител, имате възможност да го прехвърлите ръчно чрез бутон от миналата в настоящата учебна година, като отворите документа в 2021/2022-ра.

За всички училища, в които има слети паралелки. Дневниците в Школо, трябва да бъдат толкова, колкото са създадени в НЕИСПУО. Т.е. за слята паралелка от 1-ви и 2-ри клас, например, да имате един дневник. В случаите когато е наложително, създайте частични групи с учениците от отделните класове и отбележете това в разписанието.

17.09.

Разбъркване на предметите от учебния план

Заради технически проблем, след редакция на предметите в паралелка, е възможно да се разбърка подредбата им от учебния план. Това не пречи да въвеждате тематични разпределения, да се правят разписания или взимат часове. Моля, не бързайте с пренареждането им, докато не отстраним проблема.

Към 26.9. проблемът е отстранен.

16.09

Проблем със сборните групи

Не се наливат изобщо, празни са или са с грешен брой ученици - все още има проблем в НЕИСПУО, което пречи на правилното функциониране на импортирането на сборните групите при нас. Ще пишем, когато отстранят проблема.

15.09.

Генератор на седмично разписание – напътствия

14.09.

По повод на изпратеното до училищата съобщение, за създаване на дневници в НЕИСПУО до края на деня на 14.09. - 23.59 часа, Ви информираме следното:
в посочения срок, ще създадем по служебен път дневници в НЕИСПУО, за всички паралелки на училищата, които са си прехвърлили данните при нас досега.
За тези, които НЕ СА си прехвърлили О1 все още, няма да добавим дневници в този срок, защото не разполагаме с необходимата информация за това. Това не пречи да продължите работата си по изготвянето и импортирането на О1 в Школо.

След импорт на данните от НЕИСПУО:

 • Не се налива предмет "Чужд език" - ако сте избрали предмет "Чужд език (-1)", НЕИСПУО не ни изпращат данни за него, защото не го смятат за валиден. В често задавани въпроси на НЕИСПУО има указание как да се въвеждат чуждите езици: Как да въведем предмет чужд език в учебния план? Въвеждането на чужд език (Английски език, Немски език и т.н.) като в Задължителни учебни предмети на учебния план се редактира предмет Чужд език и от падащото меню Учебен предмет се избере съответния предмет. Екипа на НЕИСПУО не препоръчва въвеждането на предмета да бъде чрез избор от падащо меню на Учебен предмет "Чужд език (-1)" и маркиране на отметка "Предметът се изучава на чужд език", съответно посочване на чуждия език.
 • Имам дублирания на ЦДО паралелки (случва се в училищата, които са преминали в НУГ при нас, защото логиката на НИСПУО е доста различна от нашата и от тази, която беше в АдминПро. Можете ръчно да заличите учениците от тези паралелки или да ни подадете сигнал и ние ще ги премахнем.
 • Имам нов ученик или учител - трябва ли да импортирам отново - не, ние ще обвържем тези профили по ЕГН. Въведете ръчно новите потребители и в Школо, и в НЕИСПУО (след време това ще става автоматично).
 • По време на изтеглянето получавате “Грешка в данните за учителите“ или “Грешка в данните за учениците“ - направете нов импорт. Ако все пак отново се натъкнете на този проблем, сигнализирайте ни.

 • Липсват ученици в самостоятелна форма на обучение (СФО) - след повторен импорт, вече би трябвало да се добавят. В случаите, в които не препоръчваме ново изтегляне на данните, моля създадайте паралелки с име НЕПР., за класовете, в които има такива ученици и ги добавете ръчно там.
  Как се добавя паралелка:

https://www.shkolo.bg/blog/dobavyane-na-paralelka/

 • Паралелките с грешни наименования или такива, които са дублирани и трябва да се изтрият - подайте сигнал с подробно описание (паралелка 1-1 трябва да стане 1 А или премахнете 1АА и т.н.)
  Това не пречи да започнете работа по дневника.
 • Номерацията на учениците е разбъркана. Ръководство за преномериране:

https://www.shkolo.bg/blog/redakcia-nomera-v-klasa/

 • Имам много дублирани ученици и/или учители - на дневна база изчистваме дублираните профили от всички училища. Ако продължават да стоят в списъка, моля сигнализирайте ни.
 • Има много дублирани сборни групи - изтрихме всички сборни групи, които бяха без ученици. За останалите ще помислим за решение. В случай че не са толкова много, можете да ги изтриете и сами.
 • Имам отписани и/или преместени ученици, които не трябва да са в списъка на класа. До 15.9 ще изчистим всички маркирани в червено записи.
 • Групите в паралелките са частични вместо общи или има дублирания – от НЕИСПУО все още ни подават некоректни данни за броя ученици в дадена група.
  Можете да редактирате ръчно или да импортирате отново след като те направят необходимите промени – ще Ви уведомим, когато това стане.

Важно! За да не се редактират или изтриват ръчно направените промени след повторен импорт, моля свържете предметите с някакви данни - добавете тематично разпределение по тях или ги включете в разписанието. Така няма да правим корекции по него.

 • ИФО групи – към този момент добавяме ИФО групите като частични, а не като ИФО и не създаваме ИФО дневници - ще го оправим в близките дни. Ще е нужен повторен импорт.Ако желаете, можете и сами да редактирате групите и да създадете дневници. Тук е описано как:

https://www.shkolo.bg/blog/ifo/

 • Модули с еднакви имена – най-често в езиковите гимназии има модули с едно и също име, но с различен профилиращ предмет. При нас този тип модули идват като един с няколко титуляра. Очаква се на 14.09.22г. вечерта да сме намерили решение. Ще е нужно да импортирате отново.
 • Предметите не са подредени по учебен план. Как да подредите предметите по учебен план:

https://www.shkolo.bg/blog/redakcia-paralelka/

 • Липсват телефони и имейли в профилите на учениците, а преди ги е имало – би трябвало да сме ги възстановили.
  Ако все пак има такива, моля подайте сигнал през платформата или класните могат да ги въведете отонво. Всички данни в профила в тази година, ще се пренесат и за миналите.
 • Липсват адреси в профилите на учениците, а преди ги е имало.
 • Не ги въвеждайте ръчно – ние ще ги заредим, ако са били налични в Школо в минала година.
 • Имам дублиране на предмети, което в НЕИСПУО не се вижда ("Безопасност на движението" и" Безопасност на движението по пътищата") - въпреки че сте коригирали данните в НЕИСПУО, те ни изпращаха данни и за първоначално въведената информация. На 13.09 отстраниха проблема. Нужно е да импортирате отново, за да нулираме данните за тях или да направите ръчно корекции в Школо.
 • Липсват 1-2 потребители (ученици или учители)Могат да се добавят в Школо ръчно (ако ги има в НЕИСПУО). Ако са повече на брой, свържете се с нас.

68 коментара за “Важна информация”

 1. Здравейте, тъй като продължаваме работа по НЕИСПУО и не сме въвели всичко, може ли периодично да импортираме данни в Школо или да спрем с импорта и да продължим двойната работа?

  1. Аз отдавна работя и в двете платформи. Не ми представлява сложност, само дето нервната ми система се срина.

 2. Аз също ще добавя,че продължаваме до 20.09.работа по НЕИСПУО може ли да импортираме данни ,тогава ,когато сме сигурни ,че всичко е наред,при мен се изгубиха деца в ЦДО групи,има проблем с редукция на часове.

  1. Здравейте, няма ограничения в броя импортиране на образец. Можете да правите синхронизация колкото пъти Ви е необходимо.
   Поздрави!

  1. Здравейте, благодаря Ви за положителната оценка.
   Поздрави!

 3. Как се добавят ученици към предмет в определена паралелка?

 4. Здравейте!
  В 6клас и групите за целодневна организация в дневник-седмично разписание към предмета изписва/обща група за цялата паралелка/ това проблем ли е и може ли да се коригира

  1. Здравейте, в групите Ви няма ученици. Разгледайте този линк към ръководство, за да добавите учениците към групите по предметите и изтрийте дублираните такива, с минуса, който се зарежда срещу тях.
   https://www.shkolo.bg/blog/nov-uchenik-dobavi-v-grupa/
   Поздрави!

 5. Здравейте, при въвеждане на седмичното разписание за класа ми дава непълен час, т.е. с един ученик по-малко, отколкото е целият клас. При 21 ученика въвежда 20.

 6. Тъй като в момента въвеждаме ръчно липсващи учебни предмети след импортирането от нЕИСПУО за да изготвим седмичното разписание, след нов импорт от НЕИСПУО ще се наложи ли отново да въвеждаме данните за седмичното разписание?

  1. Здравейте, импорта не влияе на зареденото седмично разписание. Вероятно ще е необходимо да го редактирате, ако се налага да добавите липсващи предмети.
   Поздрави!

 7. Здравейте,
  Приемете поздравите ми за добрата и навременна работа на екипа ви.
  Честита нова учебна година!
  Нека бъде спорна, спокойна и все така успешна!
  Във връзка със генератора на седмично разписание имам следните предложения:
  1. Когато редактираме разписанието ръчно да излиза заетостта на учителя;
  2. При разпечатване на готовото седмично разписание: часовете да се показват с цифри и астрономическо време, а в отделните часове да излизат само предмет и име на учител.
  Още веднъж Благодаря за усилията ВИ да улесните работата ни!
  Надявам се, че предложенията ми ще ви бъдат полeзни.
  Бъдете здрави!

  1. Здравейте, разработва се справка за заетостта на учителите, която ще бъде готова за работа скоро.
   Относно второто предложение, ще го насоча към разработващия екип за преглед.
   Поздрави!

 8. Здравейте! Как мога да прехвърля децата от служебната паралелка, които се обучават в самостоятелна форма? Благодаря!

  1. Здравейте, отписвате ученика от Дневник/паралелка/таб ученици, с бутона „Премести“. След това го добавяте в НЕПР. паралелката, отново в таб ученици, с бутон „Добави“.
   Поздрави!

 9. Здравейте, не ми излиза бутон „Роля“ за тази учебна година.

 10. Здравейте! Получих имейли за регистрация на детето и за роля, но когато си вляза в родителския профил и не получавам съобщението за одобряване на профила на детето… И профила стои не приет от родител.

  1. Здравейте, виждам, че и двете Ви деца са с активни профили.
   Поздрави!

 11. Имаме проблем с въвеждането на седмичното разписание на училищния психолог, който има групи по обща и допълнителна подкрепа.

  1. Здравейте, казусът Ви е по-специфичен. Моля да се свържете с нас на телефона за поддръжка – 0999 996 995.
   Поздрави!

 12. Здравейте!
  При импортиране натиснах бутона да се копират дневните режими от миналата година. Сега ми дава съобщение, че липсват дневни режими.
  В един клас в НЕИСПУО учениците са 22, а в Школо са 21.
  Да импортирам ли на ново или да въвеждам дневни режими и липсващия ученик ръчно?

  1. Здравейте, виждам, че имате 33 дневни режима. Ученика можете да въведете ръчно.
   Поздрави!

 13. В меню администрация- паралелки- предмет/ учител има полета в червен цвят в които не възможно добавянето на учител.

  Поради това не е възможна редакция/ създаване на частични групи в класовете.

  1. Здравейте, моля да посочите паралелките, в които имате този проблем, за да Ви съдествам.
   Поздрави!

 14. При инпортиране от НЕИСПУО не се прехвърлят вторите групи по КМИТ в 6. клас и информационни технологии в 7. клас. В един от класовете не се е прехвърлил и предмета химия и опазване на околната среда. Как може да се коригира?

 15. Дневника е с номера на паралелките 11,22,33
  ОУ „Христо Ботев“ с.Йоаким Груево
  код-1602901

  1. Здравейте, записвам го към разработващия екип за корекция.
   Поздрави!

  1. Здравейте, ако все още ви липсват учениците, моля да им изпратите данните на e-mail адрес: margarita.blazheva@shkolo.com, за да ги добавя ръчно.
   Поздрави!

 16. При инпорт ва данните номерацията е неправилна, липсва номер 2 при всички списъци на учениците

  1. Здравейте, коригирайте ръчно номерацията, като достъпите паралелките през Дневник, отидете на таб ученици и натиснете бутона над номерацията. Натиснете бутона A-Z, за да се подредят автоматично по азбучен ред.
   Поздрави!

 17. Здравейте,

  При опит за повторен импорт на О1 системата отново забива на обработката на данните за ученици. Какво да правим тогава?

  1. Здравейте, при такава грешка, вероятно системата спира да подава данни към Школо. Опитайте отново.
   Поздрави!

 18. Здравейте Школо!
  В учебните предмети на 7 клас има и Информационни технологии и КМИТ.
  Седми клас изучават Информационни технологии.
  Как да премахна КМИТ.
  Имаме и дублиране на ИУЧ в учебни предмети.
  Благодаря!
  Позитивен и усмихнат ден!

  1. Здравейте, виждам, че сте се справили, тъй като не откривам описаното от Вас.
   Поздрави!

 19. Здравейте, кога ще има рубрика ПРОТОКОЛИ – за явяване на приравнителен, поправителен и други изпити, за дежурство по време на изпит и т.н. НЕИСПУО не разрещава тези опции, защото използваме външен доставчик.
  Успех!

  1. Здравейте, протоколите са в процес на разработка и ще бъдат налични по време на учебната година, но все още нямаме конкретна дата. Относно протоколите – може да използвате наличните протоколи за явяване на изпит и дружество на изпитващия, в модул „Учебни материали“.
   Поздрави!

 20. Здравейте,в 12 класове по профилите Математика и Информационни технологии има две групи.
  Една група от 14 ученици: 3 от 12а, 5 от 12б и 6 от 12в. Не мога да въведа учениците от 12а клас по модулите:Полезна математика, Практическа математика и Вероятности и анализ на данни.
  Друга група от 15 ученици: 6 от 12а, 4 от 12г, 4 от 12д и 1 от 12е. не мога да въведа учениците от 12а клас по модулите: Компютърна сигурност, Уеб дизайн и Решаване на проблеми….
  Моля за помощ.

 21. Може ли да се премести един ученик от една паралелка в друга само през Школо и Школо да го изпрати към НЕИСПУО или трябва първо в НЕИСПУО и после евентуално ръчно преместване или импортиране наново данните в Школо ?

 22. Направих импорт на данните от НЕИСПУО в Школо, но се наложи да променя групите и предметите на педагогическите съветници в НЕИСПУО. Необходимо ли е отново да импортирам данните от НЕИПУО или ще може да се създадат отново групите и предметите на педагогическите съветници само в Школо, с цел създаване на дневник за дейности за ПЛР. До момента сме направили доста корекции в Школо и се притеснявам, че те ще се „изгубят“ и трябва да започнем отначало.

  1. Здравейте, виждам, че ПЛР дневниците Ви са създадеи и колегите Ви въвеждат консултации успешно.
   Поздрави!

 23. ОУ „Христо Ботев“ с.Църквица
  Паралелките ни са номерирани 11,22,33…
  В списъка на 5 клас има ученик, който е отписан на 02.09 и не трябва да е там.
  Как да коригираме?

  1. Здравейте, ще запиша сигнал към програмистите за промяна на имената на паралелките.
   Относно ученика – влезте в паралелката през Дневник, отидете на таб Ученици и с бутон „Заличи“ премахнете ученика от дневника на класа.
   Поздрави!

 24. Здравейте! Една от класните ръководителки си излиза, че е класен на съответния клас, но нито може да оправя отсъствия, нито да попълва други неща в паралелката? Нямам на идея, защо се получи така и как да отстраня проблема?

  1. Здравейте, необходими са ми повече детайли, за да направя проверка – училище, населено място, има на учител.
   Поздрави!

 25. Здравейте!
  Имаме дневник на паралелка със сгрешено име-от 88 А трябва да стане 8 А.
  СУ “ Панайот Волов“- град Бяла, област Русе.
  Благодаря предварително!

  1. Здравейте, подавам го като сигнал към програмистите за корекция.
   Поздрави!

 26. Здравейте!
  След импорт на СО1 в дневника ми се появиха две групи ПГ. Не успявам да изтрия едната.
  Имам липсващи ученици от 2, 4 и 5 клас, които не мога да въведа в потребители. Изписва ми грешка 500.
  ОбУ „Никола Вапцаров“ – с. Вълчитрън
  Благодаря предварително!

  1. Здравейте, след многобройни подобрения и съдействия от наша страна, както и положеният труд от Ваша страна, всичко вече изглежда наред с дневниците Ви.
   Поздрави!

 27. Здравейте!
  В нашето училище нямаме сборни групи, но във всички паралелки, в които имаме ученици в индивидуална форма на обучение са се налели такива.Въпросът ми е-ако залича учениците от тези сборни групи и след това изтрия самите сборни групи това ще засегне ли по някакъв начин дневниците на паралелките?

 28. Здравйте,
  От известно време се опитвам да се свържа с Школо, но без успех /повече от седмица и никой не ми връща обаждане/.
  Въпросът ми е от къде да създам сборна група от 10 деца от различни класове, които да имат заложени някакви часове.
  Също така, цялата документация на учениците, като картони не се виждат и други данни за тях изчезнаха. Виждат се само в предходните години.
  Ще съм благодарна за някакъв отговор, най-накрая

  1. Здравейте, във Вашето училище виждам създадени сборни групи, но часовете не са въведени в разписанието на класовете.
   Тук можете да видите как се създават сборни групи: https://www.shkolo.bg/blog/sborna-grupa/
   Личните картони се прехвърлят от минала учебна година – класният се връща в предходната година, отваря личния картон на ученика и натиска бутона „Прехвърли в нова учебна година“.
   Ако имате още въпроси, моля да ни потърсите на тел. 0999 996 995. Към днешна дата натовареността от обаждания е намаляла и ще имаме възможност да Ви съдействаме.
   Поздрави!

 29. Не виждам модул „Учителски портфолиа“, въпреки че сме абонирани за него. ОУ „Отец Паисий“ гр. Разград.

  1. Здравейте, след като достъпите профила си, натиснете върху квадрата от точки в горния, ляв ъгъл на екрана и изберете „Портфолио“.
   Поздрави!

 30. Здравейте !
  от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Ихтиман код: 2308810
  В „Дневник“ ; „подкрепа“ ; ресурсен-1 и ресурсен-2
  в „теми“ , не ми се импортира от НЕИСПУО „Математика ( ДПЛР/РП ) .
  Пробвахме ръчно но без успех

  1. Здравейте и в двете паралелки има добавен предмет Математика.
   Поздрави!

 31. Здравейте,Школо !
  Налага ни се да издадем Удостоверение за валидиране на компетентности 3 -27В за основна степен на образование,но в Деловотство -ученически документи в падащото меню няма такъв документ.
  Дали може да се добави?
  Благодаря предварително!

  1. Здравейте, не откривам вашата регистрация с мейла, с който сте писали тук. Имаме готовност да разработим липсващи документи, но ще ни е необходимо и Вашето съдействие. Бихте ли ни изпратили на e-mail: support@shkolo.com сканиран оргинал на документа?
   Поздрави!

Коментирай

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.