Как да добавя нова паралелка

Тук можете да създадете нова паралелка за редовна форма на обучение или такава, в която да добавите ученици от ресурсна и логопедична група или неприсъствена форма на обучение.

1. Навигирайте до "Администрация ->Паралелки"

2. Натиснете бутон "Добави"

3. Попълнете всички задължителни полета

4. Изберете секция "Предмети и учители"

Изберете поне един предмет и посочете учителя, който го води.

5. Добавете още предмети 

Натиснете бутон "Добави учебен предмет" толкова пъти, колкото предмета/учители има в класа.

 

6. Изберете предметите

Може да повтаряте предмети (в случай, че повече от един преподавател преподават по тях или е налице различна форма на подготовка - ЗП, ЗИП, СИП)

7. Изберете преподаватели

8. Изберете тип на подготовката

Типове подготовка могат да бъдат ЗП, ООП, ЗИП, СИП и т.н.

9. Натиснете бутон "Запази"

10. Готово!

Паралелката е създадена.