Как да създам групи в дадена паралелка

1. Изберете "Администрация -> Паралелки" от навигационното меню.

2. Натиснете бутон "Редакция".

Изберете реда, на който е паралелката и натиснете бутон "Редакция".

3. Изберете секция "Групи".

В случаите, в които сте добавили предмет в Школо, автоматично се създава обща група.  В следващите стъпки ще Ви покажем как да коригирате общата група в частична (т.4, 4.1. и 4.2., когато даден предмет ще се изучава от определен брой деца) или да добавите допълнителни групи, в случаите, в които класът се дели на 2 или повече групи по предмет (т.5., 5.1.) 

4. Маркирайте полето "Покажи общите групи".

4.1. Коригирайте полетата - Име, Тип, Ученици и запазете.

В "Име" въведете името на групата, с което ще се зарежда в седмичното разписание. Въведете типа на групата - частична или ИФО и след това отмаркирайте учениците, които няма да посещават групата, като премахнете тикчето пред името им.

4.2. Общата група вече е частична, с определен брой ученици в нея.

5. Натиснете бутон "Добави група" и попълнете полетата Име, Тип, Предмет, Ученици.

Въведете името на групата, с което ще ви излиза в седмичното разписание, изберете типът на групата "Частична" или "ИФО", посочете предмет с преподавател, за който създавате нова група и изберете учениците, като поставите тикче пред имената им.

5.1. Коригриайте общата група по предмета, за който добавихте група в частична и редактирайте полетата.

5.2. Натиснете бутон "Запази"

6. Готово!

Вече имате редактирана обща група в частична (4.,4.1.,4.2.) и добавена нова група (5.,5.1.), с която сте разделили класа на две групи по даден предмет.