Как да редактирам шаблон за седмично разписание?


Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администраторидиректорите и заместник-директорите.

Редица обстоятелства може да наложат редактирането на вече генериран шаблон. Най-често те са свързани с промяна на графиците на наши колеги преподаватели.

Можем да преглежаме и редактираме единствено шаблони, които са със статус "Генериран".

1. Навигирайте до модул “Администрация” и изберете подменю “Шаблони”.2. Изберете името на шаблона, който желаете да редактирате.3. Изберете бутон "Редактирай".4. Маркирайте с тикче паралелката или паралелките, които желаете да бъдат редактирани, за да се отворят седмичните разписания в тях.Можете да размествате местата на предметите чрез влачене и поставяне или като използвате бутон минус, наличен в плочката на самия предмет.

Ако местите предметите чрез влачене по време на самото влачене програма ще ви изведе съобщение в кои часови интервали ще поставите самият предмет.

Ако съобщението е в синьо, това означава, че при поставяне на предмета в този времеви интервал няма да постигнете конфлик на ниво график на преподавател или график на учник в паралелката.Ако съощението е в оранжево това означава, че ако поставите предмета в този времеви интервал ще постигнете конфликт на ниво график на преподавател или ученик.5. Функционалности налични в плочката на самият предмет:

 1. Бутон "Покажи потенциални конфликти".

При натискане на този бутон програмата оцветява в оранжево зоните на таблицата, в които ако преместим конкретния предмет ще постигнем конфликт. По същият начин и заради същата логика таблицата се оцветява в оранжево и при влаченето на предметите.

Конфликтите могат да бъдат:

 • На ниво график на учител.
 • На ниво график на ученик.
 • На ниво капацитет на стая (ако сте използвали Стаи).
В примера от снимката цялата таблица се оцветява в оранжево, защото в тази конкретна паралелка основно преподава един учител т.е. ако поставим БЕЛ в друг времеви интервал до 5. час ще постигнем ситуацията в един час, един преподавател преподава 2 различни предмета на едни и същи ученици. Това не означава, че не можем да местим предмета, просто трябва да го разменим с някой друг от таблицата.

 1. Бутон "Изтрий".

С този бутон можете да премествате предмети от таблицата в банката "Неразпределени занятия". По този начин можете много по-лесно и нагледно да сменяте местата на предметите в разписанието на паралелката.

Преместването на предмет от "Неразпределени занятия" към таблицата се реализира с влачене и поставяне.Когато имаме неразпределени занятия броячът на предметите в паралелката се оцветява в охра като цифрата в ляво показва колко налични занятия в момета присъстват в таблицата, а цифрата в дясно показва колко занятия трябва да имаме според общия хорариум за паралелката.3. Проверка на графика на конкретен преподавател.

За да проверите графика на преподавател трябва да натиснете инициалите, оцветени в синьо в плочката на самото занятие. Тази функционалност е налична и при занятията, които чакат за разпределяне в "Неразпределени занятия".4. Ръчно задаване на кабинети ако не сме използвали помещенията в стъпка "Стаи" при генериране на шаблона. Също така и промяна на кабинети ако сме използвали помещнията в стъпка "Стаи".

Отворете падащото меню, изберете кабинет от списъка и той ще се приложи.

6. Индикации за постигнат конфликт.

Припомняме, че конфлинките при изграждане на седмично разписание могат да се постигнат на 3 нива:

 • На ниво график на учител.
 • На ниво график на ученик.
 • На ниво капацитет на стая (ако сте използвали Стаи).

В платформата индикациите за конфликт се визуализират по три начина.

 1. Когато постигнем конфликт в шаблона, засегнатите от конфликта паралелки се оцветяват в червено. В тази ситуация е добре да отворим разписанията на засегнатите паралелки, за да направим по-видим конкретният конфликт.


 1. Занятията, в които има конфликт се оцветяват в червен контур, а при поставяне на курсура на мишката върху плочките на предметите се появява и пояснителен текст на какво ниво е съществуващият конфликт.
В примера конфликтът е на ниво учителски график.

 1. Конфликтът може да се види и на ниво график на учител (ако е постигнат там) или на ниво график на помещение (ако е постигнат там). За целта трябва да изберем инициалите на преподавателя в плочката на предмета или номера на стаята в плочката на предмета в таблиците на седмичните разписания.
Аналогичен е и прозореца на графика на помещение.

7. Когато сте готови с редакциите в конкретна паралелка можете да я заключите, за да избегнете човешки грешки като кликнете върху иконата катинар в дясно на реда на паралелката.

По същия начин може да заключите всички паралелки като заключите иконата на ниво "Всички".8. Когато сте готови с желаните редакции натиснете бутон "Запази".N.B. Имайте предвид, че при дублиране на редактиран шаблон, няма да се вземе предвид ръчната ви корекция. Генератора ще се съобрази с първоначалните настройки на конкретния шаблон.