Стъпка 6 Учители

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=__RHEDQE3Jc

Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират системните администраторидиректорите и заместник-директорите.

В стъпка 6 "Учители "може да зададете ограничения в графиците на преподавателите.

Тези ограничения са полезни например, когато в училището преподават лектори и пътуващи учители и при изграждане на графика на директора.

Съветваме Ви да прилагате ограничения в тази стъпка, когато вече сте достигнали идеалния за Вашето училище шаблон. Бъдете внимателни при прилагането на ограничения на ниво график на преподавател. Прилагайте ги постепенно като при всяко дублиране добавяте ограничение за нов учител, ако е необходимо.

1. Изберете името на преподавател.Пример: Госпожа Полина Георгиева не може да провежда занятия в първите часове от седмицата.

 1. Избираме името на госпожа Георгиева.
 2. Забраняваме използването на 1. час в графика ѝ като изберем името на реда и той се оцвети в червено.


Пример: Директор Десислава Георгиева не може да провежда занятия през ден Петък.

 1. Избираме името на госпожа Десислава Георгиева.
 2. Забраняваме използването на ден Петък в графика ѝ като изберем името на колоната и тя се оцвети в червено.


Пример: Две занятия от хорариума на госпожа Иванина Добромирова са зададени като задължителни в стъпка "Режими".

В стъпка 6 "Учители" те не могат да бъдат забранени за използване от графика на преподавателя, т.е. не може да се забрани за използване ден Понеделник, защото в него има заложени задължителни часове. • Минимален брой часове - показва хорариума на преподавателя за срока.
 • Задължителни часове - показва броя занятия, които са посочени като задължителни в стъпка 4 "Режими".


 • Бутон "Изчисти" - изравнява броя на позволените часове с тези на хорариума на преподавателя за срока. Забраната се прилага на произволен принцип.


 • Бутон "Всички" - позволява използването на всички часове в графика на преподавателя.


 • Бутон "Копирай" - позволява прилагането на зададените ограничения в графика на един преподавател, в графика на друг преподавател.

Пример: Госпожа Храбрина Табакова също не може да преподава занятия в първите часове от седмицата, както е зададено при госпожа Полина Георгиева.

 1. Изберете името на госпожа Табакова.
 2. Изберете бутон "Копирай".
 3. От падащото меню изберете името на госпожа Полина Георгиева.


Резултат: • Когато броячът Избрани е оцветен в синьо - това означава, че всички часове в графика на преподавателя са позволени за ползване.


 • Когато броячът "Избрани" е оцветен в зелено - това означава, че в графика на преподавателя има забранени за ползване часове.


2. Преминете през имената на преподавателите, задайте ограничения, ако е необходимо и при готовност натиснете бутон "Запази и премини".