Стъпка 5 Стаи

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=2gU9ztYTID0

Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират системните администраторидиректорите и заместник-директорите.

В стъпка "Стаи "може да ревизирате и преразпределите предметни групи, обвързани с помещенията, които сте създали в модул "Склад".

Стъпката е обвързана с помещенията, които са зададени в модул "Склад".

 • В шаблона можете да включите всички създадени помещения чрез маркиране на най-горното поле в списъка на помещенията или само част от тях чрез маркиране на полето преди името на конкретно помещение.
 • Изключваме помещение при демаркиране на посочените полета.


Ръчните промени, които правите в стъпка 5 "Стаи", ако има такива, няма да се отразят на разпределението, което сте задали в модул "Склад".

Когато генерирате нов шаблон, в стъпка 5 Стаи ще се появи разпределението от модул "Склад", а при дублиране на шаблон в стъпка 5 Стаи ще се запази разпределението по кабинетите, което сте заложили в шаблона, който дублирате, при условие че в него сте включили помещения.

Ако в шаблона, който дублирате няма посочени помещения, в стъпка 5 "Стаи" ще се зареди информацията, посочена в модул "Склад".

Логиката при създаване на помещения в модул "Склад" е следната:

 • Класна стая - автоматично се обвързва с всички предметни групи с изключение на групите на ФВС и спортните дейности.
 • Физкултурен салон - автоматично се обвързва с предметните групи на ФВС и спортни дейности на посочените от Вас паралелки.
 • Учебен кабинет - ръчно обвързване на предметни групи от посочените от Вас паралелки. 

Пример: Ако обвързвате паралелка с кабинет по музика, трябва да изберете паралелка и предметна група "Музика".

В графа "Паралелки" при натискане на брояча на реда на всяко помещение можете да добавяте или премахвате паралелки.

Тази функционалност е особено полезна, когато не сте пропуснали да разпределите предмета на сборна група в един и същи кабинет.

Пример: Предметът "Религия" в паралелка 3А и 4А клас се преподава в сборна група между паралелките, следователно той трябва да бъде разпределен в едно и също помещение.

 1. Ако този предмет в 3А и 4А е разпределен в различни помещения, може да коригирате ръчно чрез добавянето на паралелката при избор на брояча в графа "Паралелки" и избор на предметната група от брояча в графа "Групи".


2. Тъй като помещението е от тип класна стая на паралелка 3А, към него автоматично се причисляват всички предмети на 4А клас с изключение на Физическо възпитание и спорт и Спортни дейности.

За да редактирате това, изберете брояча от колона "Групи" и изключете излишните предмети за паралелка 4А клас.В графа "Групи" можете да добавяте и изключвате предметни групи в помещение чрез избор на брояча на реда на помещението.

Пример: Предметът "Музика" в паралелка 7А клас трябва да се проведе в кабинет "Музикален кабинет".

 1. Изберете брояча в графа "Групи" и маркирайте предмет "Музика".


2. Ако този предмет е разпределен в друго помещение в 7А клас, за по-голяма прегледност, може да го премахнете от въпросното помещение като изберете брояча на реда на помещението, в конкретния случай класната стая на 7А клас и демаркирате предмет "Музика".Когато броячите в имената на графите "Паралелки" и "Групи" са оцветени в Синьо:

 • В "Паралелки" - това означава, че всички паралелки са разпределени в помещения.
 • В "Групи" - това означава, че всички предметни групи във всички паралелки са разпределени в помещения.


Когато броячите в имената на графите "Паралелки" и "Групи" са оцветени в Зелено:

 • В "Паралелки" - това означава, че има паралелки, които не са обвързани с помещение.
 • В "Групи" - това означава, че има предметни групи, които не са обвързани с помещение.


 • При кликане върху брояча ще получите информация кои предметни групи не са разпределени и на базата ѝ може да нанесете корекции.


Може да разпределяте един и същи предмет от една и съща паралелка в няколко различни помещения, но трябва да се вземе предвид, че в този случай генерирането на шаблон ще се забави.

Направете проверка, нанесете корекции, ако е необходимо и при готовност натиснете бутон "Запази и премини".