Ръководство – Страница 2 – Shkolo.bg
 

Как да добавя учителско отсъствие без заместник

Внимание: това ръководство важи само за администратори! 1.Навигирайте до модул „Лекторски часове“ и изберете „Всички отсъствия“ 2. Кликнете на бутон „Добави“ 3. Изберете отсъстващия преподавател и запазете 4. Изберете срок и причина за отсъствието и отново запазете 5. Изберете „Без заместващ“ и кликнете на „Завърши“ 6. Запазете промените 7. Готово! Учителското отсъствие е добавено успешно

Справка „Взети допълнителни занятия“

1.От модул „Статистика“, избираме секция „Справки“ 2.Избираме „Нова справка“ 3.Избираме „Взети допълнителни занятия“ 4.Въвеждаме периода, който да обхваща След като го изберем, избираме „Генерирай справка“ 5. Справката е готова При нужда можем да генерираме Excel или PDF файл.В случай, че боравим със стара справка, можем да е актуализираме с бутона „Обнови“. Можем и да разглеждаме […]

Как да добавя учителско отсъствие с няколко заместника

1. Изберете секция „Учителски отсъствия“ от модул „Всички отсъствия“ 2. Кликнете върху бутона „Добави“ 3. Изберете отсъстващия преподавател Можете да сортирате списъка според първото име на учителя. След като селектирате отсъстващия преподавател, натисенте „Запази и премини“ 4. Въведете периода и причината за отсъствието 5. Изберете брой заместници Посочете „Няколко заместващи“ 6. Посочете заместниците Натиснете за […]

Как да задам лекторски часове над хорариума

Видео по темата можете да изгледате тук: https://youtu.be/nmPYQl9IUCA 1.Навигирайте до модул “Лекторски часове”. Изберете „Всички над хорариума“. 2. Натиснете бутон “Добави”. 3. Изберете учител. 4. Натиснете бутонът “Запази и премини”. 5. Въведете период. Лекторски график се въвежда веднъж за първи и веднъж за втори срок. 6. Натиснете „Запази и премини“. 7. Натиснете върху избраният от […]

Как да уважа отсъствия

Можем да уважаваме само отсъствия, без закъснения! В случай че искаме да уважим едно или малко на брой отсъствия: 1. От „Дневник“ избираме съответния клас Маркираме секция „Отсъствия“ 2. Натискаме върху отсъствията на съответния ученик До всяко едно се появява бутон „Уважи“ 3. Натискаме бутон „Уважи“ 4. Въвеждаме причина за отсъствието Можем да добвим свободен […]

Как да въведа и уважа отсъствия за цяла седмица

ВНИМАНИЕ: тази функционалност е достъпна само за класните ръководители и училищните администратори. Настоящето ръководство описва как се въвеждат, извиняват и изтриват отсъствия за ЦЯЛА СЕДМИЦА. 1. Навигирайте до вашия клас и изберете секция „Отсъствия“ 2. Натиснете бутон „Администрирай“ 3. Изберете седмица Изберете седмицата, за която желаете да въведете отсъствия. 4. Въведете съответните отсъствия Тук можете да […]

Как да забраня оценки по предмет

Можем да забраним оценки от „Дневник“За целта ни е нужен администраторски акаунт 1.От модул „Дневник“ избираме съответния клас. От там отваряме секция „Ученици“ 2.Натискаме бутона „Забрани оценки“. 3.Използваме бутоните, за да забраним или позволим оценка по предмет. След извършена промяна, натискаме „Запази“

Как да отключа или заключа модул

Можем да отключваме, или заключваме модули от „Администрация“. 1.От модул „Администрация“, избираме секция „Училище“. Там натискаме бутона „Редактирай“. 2.Отваряме „Модули“ и виждаме списък с всички такива. 3.Използваме бутоните, за да включим или изключим модул. После натискаме „Запази“.

Как да добавя банкова сметка

Ако искаме да добавим банкова сметка, можем да го направим от модул „Такси и задължения“. 1.От „Такси и задължения“, избираме „Банкови сметки“ Натискаме бутона „Добави+“. 2.Въвеждаме изискваната информация в полетата и натискаме „Запази и добави“

Как да добавя такса

Добавянето на такса, става от модул „Такси и задължения“. 1.От „Такси и задължения“ избираме „Всички такси“. За да добавим такса, натискаме бутона „Добави+“. 2.Въвеждаме основните данни за таксата. Три от полетата са задължителни! 3.Имаме възможност да изберем методи на плащане. При избор на „По банков път“ се появяват две нови полета! 4.В секция „Вноски“ можем […]

Как да кача снимка на ученик

Всеки ученик може да качи своя снимка и след одобрение от класния ръководител, тя ще се появи в неговия профил. В случай че е необходимо, администратор или самият класен може да добави снимка в профила на ученика. 1. В „Дневник“ изберете „Мой клас“ Администраторът може да посочи всяка една паралелка 2. Посочете ученик 3. Натиснете […]

Как да добавим липсващ предмет

В случай че даден предмет е заложен в Образец 1, но не се визуализира в списъка с предмети, можем да го добавим.За целта е необходимо да има учител, отбелязан като преподаващ по предмета. 1. Намираме преподавателя от „Администрация“ ––> „Потребители“ Откриваме го и натискаме бутона за редакция. 2.След това избираме секция „Роля“ и намираме предмета […]

Как да добавя сборна група в „Дневник“

В зависимост от особеностите на учебния предмет или модул в паралелката може да се организират сборни групи от различни паралелки от един клас или от различни класове. Вижте как с няколко стъпки можете да добавите сборна група в дневника на Школо. 1. Създаване на група в паралелката По подразбиране групите в паралелките, включително и сборните, […]

Как да скрия статистики и класации

Ако не желаете да следите статистиките и класациите за вашето дете, може да ги скриете, следвайки следните стъпки. 1. Отидете във вашия профил 2. Изберете „Системни настройки“ 3. Изберете дали желаете да виждате статистиките 4. Натиснете бутон „Запази“

Оценките са много. Как да се ориентирам кои са последните?

1. Известия По принцип за всяка нова оценка би трябвало да получавате известие. Като натиснете известието, то ще ви отведе до съоветната нова оценка. 2. Филтър по дата Можете също така да ползвате филтъра за дата. За финал ще добавя, че оценките са подредени по хронологичен ред – тези от дясно са най-нови.

Имам регистрация в едно училище, но сега преподавам в друго

ФАКТИЧЕСКА ПОСТАНОВКА:Имате регистрация в Училище №1 (без значение дали като родител, учител или нещо друго). А сега се налага да достъпите Училище №2 . Ако и двете училища ползват Образец №1 и данните в него са били коректно въведени, то вие не би трябвало да правите нищо. В този случай системата автоматично би трябвало да […]

Как да редактирам профил на родител

ВНИМАНИЕ: Достъп до тази функционалност имат само класните ръководители и училищните администратори. 1. Отидете в Дневник – Ученици 2. Натиснете върху името на родителя 3. Натиснете бутон „Редактирай“ 4. Направете нужните промени Може да промените както „Основни данни“ за родителя, така и в секция „Роля“ може да отбележите, че е родител на друго дете. 5. […]

Как да възстановя отписан или преместен ученик

Когато преместите ученик или го маркирате като отписан той започва да свети в червено. Понякога е възможно да се наблюдава това явление и при повторно качване на образец. В случай, че желаете да възстановите ученик и той да спре да ви „свети в червено“, ето как може да сторите това. ВНИМАНИЕ: Достъп до настоящата функционалност […]

Как да залича ученик от класа

При преместване между паралелки, при повторно качване на образец може да се появи дублаж на някой ученик в паралелката, или пък да го има в червен цвят и много ни дразни. Каквато и да причината, ако желаете да премахнете един ученик напълно от дневника на дадена паралелка, следвайте тези стъпки. ВНИМАНИЕ: Достъп до настоящата функционалност […]