Как да проверя и изпълня поставена задача

1. Докоснете меню „Още“ 2. Докоснете „Задачи“ 3. Докоснете „Получени задачи“ 4. Докоснете задачата, която трябва да изпълните 5. За да уведомите преподавател, че сте започнали работа по задачата изберете статус „Изпълнява се“ 6. Когато сте готови, сменете статуса на „Завършена“ 7. Под информацията за задачата се визуализират всички промени по статуса

Как да стартирам тест

1. Докоснете меню „Още“ 2. Докоснете „Тестове“ 3. Докоснете „Всички тестове“ 4. Докоснете теста, които трябва да стартирате 5. Докоснете бутон „Стартирай“ Внимание: След натискане на бутон „Стартирай“, времето за изпълнение на теста се активира и теста се счита за започнат.

Върни безплатен урок

1. Влезте в профила си и изберете „Моите обучения“. Тук ще ви се визуализират всички ваши налични обучения, ако има такива. Изберете безплатния урок, който сте заявили и кликнете върху него. 2. Изберете опцията „Върни безплатен урок“. 3. Потвърдете избора си да върнете урока, като натиснете „Върни безплатен урок“ 4. Готово! Успешно върнахте безплатен урок.

Как да принтирам оценките по даден предмет

* Оценките могат да бъдат принтирани от учителите по всички предмети, както и от заместнициците. 1. Влезте в „Дневник“ и изберете паралелка. 2. Изберете предмет, по който искате да принтирате оценки и натиснете бутона „Принтирай“. 3. Във файлa ще се заредят всички нанесени оценки през годината, включително и на отписаните ученици.

Как да архивирам обучение

1. Натиснете горе вдясно върху вашето име 2. Изберете „Обучения“ 3. Изберете обучението, което желаете да архивирате и натиснете „редактирай“ 4. Изберете статус на обучението „Архивиран“ 5. Запазете промените 6. Готово!

Как да въведа график

Първоначалното въвеждане на график е достъпно от втора стъпка при създаването на ново обучение. Имате опция за въвеждане на свободни часове и редакция след това 1. Когато влезете в профила си, кликнете на „График“ 2. Изберете изглед „Календар“ 3. Кликнете на бутон „Редактирай“ Важно! Графикът, които попълвате е валиден за всички Ваши обучения и първоначалната, […]

Как да запазя безплатен урок

Имате право на един безплатен урок за Вашия профил 1. Влезте в профила си или се регистрирайте 2. От началната страница кликнете на бутон „Запиши безплатен урок“ 3. Изберете учебен предмет и след това желания клас 4. След избора на подходящо обучение за Вас от списъка, кликнете на него 5. Когато отворите конкретно обучение, може […]

Как да вляза в урок

Виртуалната стая е достъпна 15 минути преди началото и 15 минути след края на часа за урок Може да влезете в урока по три начина: 1. Когато влезете в профила си, кликнете на бутон „Влез в урок“ вляво на лентата 2. Изберете опция „График“ 2.1 Срещу името на обучението кликнете на бутон „Влез в урок“ […]

Как да откажа резервиран урок

За да може да откажете урок, трябва обучителят предварително да го е одобрил 1. Когато влезете в профила си, кликнете на „График“ 2. Кликнете на бутон „Откажи часа“ срещу името на обучението 3. Напишете основание за отказ, което ще извести обучителя 4. Кликнете на „Откажи урок“ 5. Готово! Часът е отказан.

Как да резервирам час за урок

1. Когато се визуализира прозорецът за закупен урок, кликнете на „Резервирайте час“ 2. Въведете информация за обучаемия, за да може обучителят да се подготви за предстоящия урок 3. Кликнете на свободнен час от графика на обучителя, който желаете да резервирате 4. След като изберете час от графика, кликнете на бутон „Резервирай“ 5. Готово! Вашата заявка […]

Как да закупя урок

1. Изберете секция „Предмети“ в горния ляв ъгъл. Имате възможност да намерите предмет или обучител и през бутона „Избери предмет“, който се намира отдолу на началната страница. 2. Изберете желания предмет и посочете клас 3. Когато изберете обучител от списъка, ще откриете неговия график със свободни часове 4. След намирането на удобен за Вас час […]

Как да задам права на достъп

В зависимост от ролята, която потребителите имат, можем да зададем различно ниво на достъп до модулите „Комуникация“ (Съобщения), „Деловодство“ и „Лекторски часове“. 1. Изберете „Администрация – Потребители“ 2. Открийте потребителя и натиснете бутон „Редактирай“ 3. Изберете секция „Достъп“ 4. За да определите достъпа на потребителя до модул „Съобщения“ кликнете на бутон „Съобщения“. Видими паралелки за […]

Как да препратя съобщение

1. Отидете в „Съобщения“. 2. Изберете от списъка съобщението, което искате да препратите и го отворете. 3. Натиснете бутона „Препрати“. 3.1 Можете да изберете от вече съществуващи дискусии, до които да препратите. Изберете дискусията, до която ще препратите съобщението и натиснете върху нея. 3.2 Натиснете бутона „Изпрати“ След като изберете потребителската група, съобщението, което препращате […]

Попълване на данни в секция „Критерии“

Важно: При въвеждане на данните, попълнете задължителните полета 1. В секция „Критерии“ всеки учител трябва да приложи доказателствени материали/ аргументи, че отговаря на утвърдените от директора критерии в училището 1.1. Попълнете методите, които прилагате, за да изпълните утвърдените от директора критерии 1.2 Имате възможност да прикачите файл с допълнителна информация 1.3 Запазете въведената от вас информация […]

Как да създам обучение

Добавянето на първото обучение е обособено като втора стъпка от създаването на обучителски профил и е необходимо да бъде одобрено от екипа ни. Всяко следващо обучение се създава по идентичен начин като се достъпва от бутон „Създай обучение“. 1. Въведете детайли за обучението и натиснете бутон „Напред“ 2. Въведете или редактирайте графика си и натиснете […]

Как да се регистрирам

Ако вече имате регистрация в www.shkolo.bg , можете да използвате същите данни за вход. 1. Натиснете бутон „Регистрация“ в горния десен ъгъл 2. Въведете телефонен номер и натиснете бутон „Напред“ 3. Въведете 6-цифрения код, получен като SMS и натиснете бутон „Напред“ 4. Въведете данните, сложете отметки за съгласие и натиснете бутон „Напред“ 5. Готово – […]

Как да стана обучител

1. Кликнете на бутона „Стани обучител“ в горния десен ъгъл 2. Изберете „Създай обучителски профил“ 3. Ако не сте влезли в профила си, ще видите това съобщение 4. Допълнете вашия профил Необходимо е да преминете през 6 стъпки: Стъпка 1: „Вашият профил“ Основните данни като имена, телефон, имейл адрес, потребителско име, се взимат от вашия […]

Как да отбележа отсъствие по Национална програма „Без свободен час“

1. Навигирайте до модул „Лекторски часове“ и изберете „Всички отсъствия“ 2. Кликнете на бутон „Добави“ 3. Изберете отсъстващия преподавател и запазете 4. Изберете срок и причина за отсъствието и отново запазете 4.1 При създаване на учителско отсъствие, може да се посочат номер и дата на заповедта за отсъствие. 5. Изберете един или няколко заместващи Един […]

Как да добавим ученици от екселска таблица

Важно: Това ръководство е в помощ на центрове и училища които не използват Образец 1 1. Създаваме паралелката, в която ще добавим учениците 2. Отваряме раздел „Администрация“ и кликваме на „Потребители“ 3. Кликваме на бутон „Импорт Excel“ 4. Изтегляме шаблон от бутон „Excel шаблон“ 5. Отваряме шаблона в Excel и попълваме нужните атрибути Важно: Полетата, […]